S:1

1 – 3 – 7 – 15 – 31 - ? yandaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir. ? yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?

1 – 3 – 7 – 15 – 31 - ? yandaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir. ? yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "63" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Dangerous activities such as rafting, bungee jumping, kayaking are also called - - - - . Türk İslam devletlerindeki saray görevlilerinden biri olan câmedarın görevi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Hangisi geleneksel örgütlerin özelliklerinden değildir? Bazı üst düzey kamu görevlilerinin Yüce Divan da yargılanmasına yer veren ilk yazılı Anayasamız aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisine (-lik, -lık) eki getirildiğinde anlamlı bir kelime oluşmaz? En büyük negatif tam sayı ile 2 basamaklı en küçük negatif tam sayının toplamı kaçtır? Peygamberimize Medineden gelen bir grup ona inandıklarını ve tekrar peygamberimizle görüşmeye geleceklerine dair söz vermişlerdir. Bu yapılan görüşmeye ne denir ? I. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçeII. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkçaIII. Deniz kıyılarından kara içlerine doğru gidildikçeYukarıdaki durumlardan hangileri yönünde hareket edildiğinde genel olarak mutlak nem miktarında azalma görülür? Bucak meclisi yılda bir kez hangi ayın başında toplanır? Aşağıdakilerden hangisi ünlem cümlesidir? Kimler kan bağışında bulunabilir? İslamda alkollü içeceklerin yasaklanmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 2 deste kalem 5 öğrenci arasında eşit olarak paylaşılıyor. Her birinin aldığı kalem kaç tanedir? Gamze goes to work - - - -. Milletvekili dokunulmazlığın kaldırılması kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Büyük Hun İmparatorluğunun kurucusu kimdir? 320 liranın 3/8 i kaç liradır? Kuranı Kerim; cömertliği, sabırlı olmayı, adaletli olmayı, alçakgönüllü davranmayı emreder. İki yüzlülük, yalan söylemek, emanete ihanet gibi davranışları yapmamızı da yasaklar.Metinde verilen bu örnekler Kuran-ı Kerimin konularından hangisiyle ilgilidir? ‘Yemeğin tadını çok beğendim.cümlesinde altı çizili sözcükte meydana gelen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? Hangisi orucu bozan bir durumdur? I think, you - - - - buy that car. It is cheap and good. Peygamberimiz (sav) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: Münafığın (iki yüzlü kişinin) belirtisi üçtür: Bunlar, ........................................Yukarıdaki hadisin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelemez? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin özelliklerinden değildir ? 1, 3, 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılan en büyük çift doğal sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşur? Evrendeki olayları sebep sonuç ilişkisiyle birbirine bağlayan maddenin temel özellikleri ve yapı taşlarını arayan evrendeki düzenliliği keşfetmeye çalışan bilim dalı hangisidir? Osmanlı Devletinin Rumelide edindiği ilk toprak hangisidir? Sıffin Savaşı´nın, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü düşünce, kural ve uygulamalara ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelime eş anlamlısı ile birlikte kullanılmıştır? X, Y ve Z elementleriyle ilgili,• Aynı periyotta yer alırlar.• Sadece Y elektrik akımını iletir.• Z bileşik oluşturmaz.bilgileri veriliyor.Buna göre,I. Y toprak alkali metalidir.II. X ametaldir.III. Z oda koşullarında gaz hâlde bulunur.yargılarından hangileri doğru olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? Baharda gelinlik kız gibi süzülen Osmaniye, güzel bir Akdeniz ilidir.Bu cümledeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisin- de vardır? İp çekme oyununda iki taraf da birbirlerini yenemiyor ise bunun sebebi ne olabilir? Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen ve doğruluğu kesin olan bilgi ‘Olgu‘ olarak tanımlanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir? Tekerleğin icadı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hangisi hayvanları tedavi eden doktordur? Aşağıdakilerden hangisi gezegenlerin özelliklerinden biri değildir? Kardeşim ikinci sınıfta okuyor. cümlesinde varlığın hangi özelliği belirtilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir