S:1

Aşağıdaki hareketlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki hareketlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "Yokuş aşağı yuvarlanan topun hareketi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümleler doğru ise parantez içlerine D, yanlış ise Y yazınız.(   ) Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.(   ) Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.(   ) Sadece Allah’a inanmak iman için yeterlidir.(   ) İslam’ın temel kaynakları sayılamayacak kadar çoktur.(   ) Allah’ın bir denginin olduğunu kabul etmek imanın şartlarındandır. Hicret olayı hangi tarihte gerçekleşmiştir? Ses kirliliğinin etkilerini azaltmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olur?  İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanların toplandığı Safa Tepesi'nin eteğinde bulunan evin adı nedir? Grup çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi uygun bir davranış değildir? “Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur.”Atatürk’ün bu sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan aşağıdaki hangi temel esas ile ilişkilidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? “Hayatımızın her alanında çeşitli kurallarla karşılaşırız. Evde, sokakta, okulda… Bu kuralları, anne babamız, öğretmenimiz, arkadaşlarımız, devlet koymuş olabilir.”Kurallar niçin konulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin ihtiyacı değildir? Peygamberimiz (s.a.v.) birçok hadisinde insanın fiziki çevresine karşı olan sorumluluklarını ____ ile ilişkilendirmiştir. Çünkü _____ eden kişi, hem kendisi gü­vende olan hem de başkalarına güven ortamı sağlayan kimse demektir.Boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Sınıfımızda en çok oyu alan…….olur.Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi ‘İslam dininde zorlama olmadığını’ ifade eder? Peygamberimiz Hz. Muhammed kaç yılında ölmüştür? Kasapta 4 kg et 240 TL'dir. 12 kg et alan Arife, kasaba kaç lira ödemiştir? “Daha önceleri kendisini sevenlerin, sevgisini saygısını, güvenini yitirmek.” Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?  789 sayısı için hangisi söylenmez? Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kabe’ye saldırması ve  Allah’ın ebabil kuşları ile ordusunu yok etmesi olayı tarihte hangi adla anılmaktadır? Microsoft Office PowerPoint’te efekt eklemek için hangi yolu kullanırız. Fiyatı 150 lira olan bir ayakkabıda %20 indirim yapılıyor. Bu ayakkabının fiyatında kaç lira indirim yapılmıştır? Mother :Emily! Finish your homework before dinner, please.Emily   : Oh mommy, I have already - - - - it. Nüfus ile bu nüfusun üzerinde yaşadığı toprakların yüz ölçümü arasındaki orana ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi bir “tanım” cümlesidir? "Duyu organlarımızın çoğu vücudumuzun ….... bölümünde bulunur." tümcesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?  Peygamber Efendimize “Muhammed’ül Emin” denmesinin sebebi nedir?  1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’a göre yöneltme hangi öğretim döneminde başlar? “Abbasi Halifesi Memun, IX. yüzyılda 70 kadar bilim insanını bir dünya haritası hazırlamaları için görevlendirmiştir”.Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Eski Türklerde kadının toplumda önemli bir yeri vardı. Aşağıdakilerden hangisi hatunların siyasi yetkiye sahip olduğunu gösterir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin “eş seslisi” (sesteş) yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in çocuklarından değildir? Pamuğun yeterli ölçüde üretildiği bölge ve ülkelerde tekstil endüstrisi de  gelişir.Verilen açıklama, hangi üretim faktörünün etkisi ile ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme adı kullanılmıştır? 1. Bunun sebebini öğrenmek için kümese girdim.2. Kümesin kapısını açıp onları dışarı bıraktım.3. Ama ortada gözle görülebilir bir şey yoktu.4. Kümesteki hindilere yem vermek için bahçeyeindim.5. Yalnız bir tanesinin topallaya topallaya çıktığınıgördüm.Numaralanmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Kan bağışı yapmak istiyorsak hangi kuruma başvurmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce Arabistan’da yaşamış devletlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi özel addır?  Hacla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? “sebep” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireye sağladığı faydalardan biri olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir