S:1

Aşağıdaki kelime dizilerinden hangisi cümle değildir?

Aşağıdaki kelime dizilerinden hangisi cümle değildir? sorunun cevabı "Seni telefon anne" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Evreni nesneler ve idealar dünyası olarak ayıran, idealar dünyasını ise öncesiz, sonrasız kalıcı varlıklar olarak gören filozof aşağıdakilerden hangisidir? İlçenin yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir? Buharlaşma olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Boyutu a olan küp şeklindeki bir cismin boyutu 2a’ya çıkarılıyor.Buna göre bu cismin dayanıklılığı ilk durumuna göre nasıl değişir? Aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin konusu kahramanlıktır? Yüzey gerilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir kilo elmayı aşağıdakilerden hangisi ile tartarız? Aşağıdakilerden hangisi Karasal iklimin görüldüğü illerimizden biridir? Atmosferin etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisini E-Devletin Sağlık alanında sağladığı kolaylıklar arasında sayamayız?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basittir? Yalnız Allah’a (c.c.) ait olan güzel isimlere ………………………....……… denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? “Okulda sık sık arkadaşlarımızla oyunlar oynarız. Kimi zaman bu oyunlarda aramızda anlaşmazlıklar çıkar. Bu durumda ya birbirimizle kavga ederiz yada oyun arkadaşlarımızı öğretmenlerimize şikayet ederiz. Aslında yapmamız gereken ...”Bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle devam ederse daha uygun olur?   ‘O mağazada bana göre elbise bulamadım.’ cümlesinde ‘bana göre elbise’ sıfat tamlaması nasıl bir kelime grubu ile oluşturulmuştur?   Doğu Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ham petrol, içerdiği bileşenlere ve bulunduğu bölgelere göre farklılık gösterir. Buna rağmen tüm petrollerin ana bileşenleri aynıdır.Yukarıda bahsedilen petrolün ana bileşenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 1.“Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) secde eder. (Allah’ın koyduğu ölçülere göre hareket eder.) Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın den- geyi bozmayın.”(Rahman suresi, 5-8. ayetler)2.“Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.”(Enbiya suresi, 3. ayet)3.   “O (Rab) ki seni yarattı ve düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.”(İnfitar suresi, 3. ayet)4.   “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…”(Furkan suresi, 58. ayet)Yukarıda verilen ayetlerden hangisi verdiği mesaj açısından diğerlerinden farklıdır? Bozulmuş ekosistemleri doğal koşullarına geri döndürmeye yönelik çalışmalar yapan biyoloji alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? ‘’85-75’’ işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat değildir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre bir kurumda öğretime başlayabilmek için alınması zorunlu olan kurum açma izni başvuruları aşağıdakilerden hangisine yapılır?  Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir? Aşağıdakilerden hangisi bir disakkarittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır? Ali Bey, nitelikli, işini iyi yapan, profesyonel bir turizmcidir. Yaptığı işle ilgili yenilikleri takip etmekte, ayrıca kendini geliştirmek için birçok etkinlikte bulunmaktadır. Bu durumda Ali Bey’in meslek seçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yerkürenin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine …………… denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Doğrudan doğruya İstanbul Hükuumeti tarafından, "Hilafet Ordusu" da denilen kuvvetlerle TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanma, aşağıdakilerden hangisidir? “Belma öğleden sonra araştırma yapmak için kütüphaneye gidecekmiş.”Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Çevresi 240 m olan eşkenar üçgenin bir kenarının yarısı kaç metredir? Bir otomobil dk da 675m yol alabilmektedir. 10 dk sonra km yol almıştır? Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumak ve geliştirmek için bireysel sorumluluklarımızdan değildir? Atabetü’l Hakâyık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Sayı doğrusunda -4 ile -6 arasındaki tam sayının 2 fazlası kaçtır? İki kenarın uzunluğu birbirine eşit üçgenlere  ne denir? Kilogramı x lira olan fıstığa %25 zam yapıldığında 15 . x liraya bu fıstıklardan kaç kilogram alınabilir? Ses çıkaran maddeleri duymamızı sağlayan duyu organımız hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken "de" ayrı yazılmıştır? Yemek yerken görgü kurallarına uymamızın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı ortamında yapılması gereken davranışlardandır? 7 x 5 = ? – 5 eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir