S:1

12 kalemim vardı 3 tane de annem verdi. Kaç kalemim oldu?

12 kalemim vardı 3 tane de annem verdi. Kaç kalemim oldu? sorunun cevabı "15" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Renksiz ve kokusuz bir elementtir. Ampullerde ve floresan tüplerinde kullanılır.Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Selam kelimesinin sözlük anlamlarından birisi değildir? Sıvı bir maddenin dışarıya ısı vererek katı hale geçmesine ............denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir ulusu geçmişten geleceğe taşıyan en önemli öğe konuştuğu dilidir. Dil sayesinde toplumun geçmişteki değerleri, düşünceleri ve yaşantıları günümüze, günümüzden de geleceğe taşınır. Bu böylece sürer gider.Bu parçada, dilin hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Kalbimiz her kasıldığında, pompalanan kan damarlara bir vuruş etkisi yapar. Damarlarda hissedilen bu vuruş etkisine ne denir? İnsanları iyiye, güzele, doğruya yöneltmek üzere Allahtarafından görevlendirilen kimselere - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisinin gelmesi doğru olmaz? Hangi savaşta İranlı bir sahabe olan selman-ı Farısiin görüşü doğrultusunda karar alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin ekonomisini etkileyen coğrafi etmenlerden biri değildir? Sanayi faaliyetlerinin yer seçiminde hammadde, enerji kaynağı, insan gücü, ulaşım, su kaynakları, iklim gibi bir çok doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktdır.Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin yer seçiminde enerji kaynağına yakınlık etkili olmuştur? Bir parkta 25 çocuk vardı. 9' u evine çocuk gitti. Geriye kaç çocuk kaldı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 120 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Akşam saat 20:45 de uyuyan Tolga, sabah 07.35 te uyanıyor. Tolga kaç saat uyumuştur? TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıkartılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz? Türklerde ölen kişinin arkasından yapılan cenaze törenine ne ad verilir? "Gazete satıyorum." cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz Mekkeden Medineye kiminle birlikte hicret etmiştir? Aras doğduğu zaman annesi 24 yaşındaydı. Aras şu an 12 yaşında olduğuna göre annesi kaç yaşındadır? Kuran-ı Kerim .....................döneminde bir kitap haline getirilmiş, .................. ..........dneminde de çoğaltılarak çeşitli İslam beldelerine gönderilmiştir Yukarıda boş bırakılan bölümlere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru olur? Kızının mezuniyet törenini izleyen bir babanın bütün öğrencilerin içinden kendi çocuğunu öncelikle fark etmesi algının hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? İslamın evliliğe bakışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Tutmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenmek, benimsemek anlamında kullanılmıştır? Dürüstlük ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birkaç kuruş artırıpKumbaraya atalım.Yalnız bugünü değilYarını düşünelim.Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslamın dayandığı tevhit inancına örnektir? Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir? Dilin en önemli niteliği toplumdaki insanlar arasında anlaşma sağlayan sosyal bir kurum olmasıdır. Bu sosyal kurumun kendine göre birtakım kuralları vardır. Bu kurallara göre dilde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni sözcükler türetilir, kullanılan bazı sözcükler anlam kaymasına uğrar; kullanılmayanlar da unutulup gider. Bu bakımdan dil canlı bir varlıktır.Bu parçada dil ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Çiftçilikle uğraşan bir aile, işlerin daha kolay olmasını sağlamak için aşağıdaki ürünlerden hangisini tasarlamaz? Gözün ön bölümündeki renkli kısımdır (...........................).Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ahlaki temizlik, kalp temizliğidir. Buna manevi temizlik de denir. İnsanın kalbinin temiz olması, iyilik yapması, kötülüklerden uzak durması, tatlı dilli olması ahlaki temizliktir. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi ahlaki temizliği ifade etmektedir? three hundred and forty-seven sayısının rakamla doğru yazıldığı seçeneği işaretleyiniz. Mikroskobu kim icat etmiştir? Uhud Savaşında okçuların terk ettiği ve bu sebeple savaşın seyrinin değiştiği tepenin adı nedir? 24 düzine kitabın 136 tanesini sattım geriye kaç tane kitap kalmıştır? İzin alarak konuşmak hangi kurallardandır? Cemre tatilde ilk gün 12 soru çözüyor. Sonrakiher gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısından8 soru fazla çözdüğüne göre 5. gün çözdüğü sorusayısı kaçtır? Üç basamaklı en küçük negatif tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı doğrudur? çok - fazla sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir