Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İbadetler bedenle veya malla yapılabildiği gibi hem beden hem de mal ile yapılabilir. Örneğin, namaz kılmak ve oruç tutmak bedenle, zekât ve sadaka vermek mal ile yapılır. Hac ibadeti ise hem beden hem de mal ile yapılır.

Bu metinde anlatılmak istenen aşağıdaki hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İbadetler bedenle veya malla yapılabildiği gibi hem beden hem de mal ile yapılabilir. Örneğin, namaz kılmak ve oruç tutmak bedenle, zekât ve sadaka vermek mal ile yapılır. Hac ibadeti ise hem beden hem de mal ile yapılır.Bu metinde anlatılmak istenen aşağıdaki hangisidir? sorunun cevabı "İbadetler, yapılış bakımından birbirinden farklıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? Neden böyle düşman görünürsünüzYıllar yılı dost bildiğim aynalarBu metin aşağıdaki bilim ya da sanat dallarından hangisine aittir? Gusül abdesti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?  Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'yi doğru olarak tanımlamaktadır?  Her gün 5 km yürüyüş yapan Ahmet bir haftada kaç metre yürüyüş yapmış olur? Felsefi düşünce, kendisine konu edindiği her türlü malzemeyi aklın süzgecinden geçirir. Her görüş ve düşünceyi tartışır ancak bundan sonra kendi görüşünü ortaya koyar.Bu parçada, felsefi düşüncenin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Kur’an-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir ?      Aşağıdakilerin hangi ikisinde, altı çizili sözcükler aynı anlamda kullanılmıştır?1.      Tepeden tırnağa kırmızılar2.      Konuşulanlara ister istemez misafir oldum.3.      Eninde sonunda istediğini aldı.4.      Evini baştan aşağı değiştirmişti.          Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığına ait piramitlere verilen isimlerdendir? ”Salât” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Öğretme-öğrenme sürecinde öğretmenin öğrencilerine aşağıdaki etkinliklerden hangisini yaptırması, Probleme Dayalı Öğrenme Modeli’nin amacına uygun değildir?