S:1

Hz. Muhammed İslamı anlatmak için bir gün Taife gitmişti. Ancak Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Taifliler Peygamberimize beklenmedik bir tepki gösterdiler. Hz. Peygambere taş attılar, geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzülmüştü ve onlar için, Rabbim, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller. (Buharî, istiabe, 5) diye dua etmiştir.
Peygamberimizin, Taiflilerin yaptıklarına karşı ortaya koyduğu bu tutum onun hangi özelliğinden kaynaklanmıştır?

Hz. Muhammed İslamı anlatmak için bir gün Taife gitmişti. Ancak Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Taifliler Peygamberimize beklenmedik bir tepki gösterdiler. Hz. Peygambere taş attılar, geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzülmüştü ve onlar için, Rabbim, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller. (Buharî, istiabe, 5) diye dua etmiştir.Peygamberimizin, Taiflilerin yaptıklarına karşı ortaya koyduğu bu tutum onun hangi özelliğinden kaynaklanmıştır? sorunun cevabı "Merhametli olmasından" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yaşıtlarına göre uzun bir çocuktu.Bu cümledeki altı çizili kelimenin karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Cahiliye döneminde putları reddederek tek ilah fikrini benimseyenlere ne ad verilirdi? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi terkibibent için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin dezavantajları arasında yer alır? • Sanatçılar, Arap ve İran edebiyat geleneklerinden esinlenmişlerdir.• İslamiyetin etkisinde oluşan bir edebiyattır.• İlk örnekleri 13. yüzyılda görülen bu edebiyat, varlığını 19. yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüştür.Özellikleri verilen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir? Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğinde on beş Müslümanın 615 yılında hicret ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yağ elde etmek için kullanılır? Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yol aşağıdakilerden hangisidir? 1- 31 MART olayı 2-İkinci Meşrutiyetin ilanı 3-Balkan savaşları Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir ?a- 1 – 3 – 2 b-2 – 1 – 3 c- 2 – 3 – 1 d- 1 -2 – 3 Ahmetin bugün eve geleceğini zannetmiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlam yönünden bu cümleyle aynıdır? A: - - - - do you visit your relatives?B: Once a month. Aşağıdakilerden hangisi evrendeki diğer canlılara göre insanın farklılığını en iyi ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi edebiyatı için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisine gelen mi eki soru eki olduğu için ayrı yazılır? Uygulama sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren kaç iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir? Allah, peygamberlik vereceği kimseyi daha iyi bilir... (Enam suresi, 124.ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 90 tane limon, 6 adet torbaya eşit olarak konulmuştur? Bir torbaya kaç tane limon konulmuştur? Beyaz kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi olay anlatan düz yazılardan biri değildir? I - - - - a luxurious house in Ankara in the future. Osmanlı-Venedik savaşları hangi tarihte olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayımdan söz edilmiştir? Evet, ailemden bir haber aldım. Acele etmeliyiz. Onlara yetişmeliyiz. Onlar da beni arıyormuş.Yukarıdaki paragrafta kaç cümle vardır? Kısa kenarının uzunluğu 4 m, uzun kenarının uzunluğu 7 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir? Faiz oranlarının yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı artar? Aşağıdakilerden hangisi sıvıların özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde mecazımürsele örnek yoktur? Aşağıda verilen meyvelerden hangisi Dünyanın şekline benzemez? Ecenin boyu 1,65 metredir. Kardeşi Melikenin ondan kısa olduğunu bildiğimize göre; aşağıdakilerden hangisi Melikenin boyu olabilir? • Yan yana asılmış tablolara hayranlıkla baktı.• Ağlayan çocuk annesinin eteğine asılmıştı.• Yağmur hızlanınca hemen küreklere asıldık.• Bu işe asılırsan eminim başarılı olursun.Asılmak sözcüğü bu cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptığımız bir davranış değildir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden değildir? Bir sorunla karşılaştığımızda ya da bir anlaşmazlığa düştüğümüzde aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekir? Sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanması süreçlerinde aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi çağdaş sınıf yönetimi anlayışına uygun değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Hz. Muhammed (s.a.v.) nerede ve ne zaman dünyaya gelmiştir? Kars AntlaşmasıMoskova AntlaşmasıAnkara AntlaşmasıYukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMMnin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir