S:1

İşletmeler tutundurma faaliyetlerinden en çok aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmektedir?

İşletmeler tutundurma faaliyetlerinden en çok aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmektedir? sorunun cevabı "Reklam" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, anayasanın üstünlüğü ilkesini açıklar? Oyun hamurundan yapılan yarıçapı 4 cm, yüksekli-ği 20 cm olan silindir bozularak yarıçapı 2 cm olan kürelerden en fazlakaç tane yapılabilir? (r= 3) Thomas : Are you thirteen years old?Jeff : No, my elder brother, Sam, is thirteen. I am - - - -. Anahtar kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde terim anlamda kullanılmıştır? I - - - - a student at university 10 years ago. Felsefi sistemler birbirleri ile ilişkilendirildiğinde birinin diğerine göre doğruluğu ya da yanlışlığı söz konusu olamaz. Ancak kendi içinde tutarlılığına bakılır.Buna göre felsefede tutarlılık aşağıdakilerden hangisini karşılamaktadır? Resulullah'ın(a.s.m), şehid edilmeden önce kesilen iki eline karşılık Cenab-ı Hakkın kendisine cennette iki kanat verdiğini buyurduğu sahabe kimdir? Mary : What do you think about boxing?Carol : Well, in fact - - - - . I think it isnt a sport, just an ugly fight. 18. yy.da Avrupadaki, siyasi, teknolojik, ekonomik ve fikrîdeğişim, aydınların zihinlerinde derin izler bırakmaya başlar. Ordunun başarısızlığının belirginleşmesi, sanayi ve tarımda yaşanan kaos, değişimin kaçınılmazlığını gösterir. 19. yüzyıl aydınlarının çoğunun Batıyı tanıyan kimseler olması ilgi çekicidir. Bu şahsiyetlerin tercüme odasında ve büyükelçiliklerde görev yapmaları, onların fikir yapılarında etkili olur. Bu dönem reformları, yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilen ve eğitimden sağlığa, vergiden askerliğe, bürokrasiden gündelik hayatın tanzimine kadar pek çok alana müdahele eden, toplumun tüm katmanlarını etkileyen bir niteliğe sahip olur.Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3 kilogram + 25 gram = .................gram eder? Sahip olduğumuz resmî kimlik belgelerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sürecinde yayımlanan gazetelerden değildir? 200 gr'lık un 50 gramlık tabağa yerleştirerek eşit kollu terazide tartılıyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? "Yaşasın, Pervinler geldi" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? Türk toplumunu akıl ve bilimi esas alarak her alanda çağdaşlaşmasını hedefleyen düşünce sistemine .............. denir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. My school is far away from our house - - - - . Veysel der kafanı nafile yormaDünya fani değil çöküp oturmaAdım at ileri avara durmaYoldaş ol refaha kavuşanlaraBu dörtlükte aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinin olduğu söylenebilir? A X A X A = 1436X6X6 = 6B Yukarıda verilen işlemlere göre A+B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisisidr? Atatürk'ün, Erzurumdaki çalışmalarından rahatsız olan İstanbul Hükûmeti, onun İstanbula geri dönmesiniistedi. Bu isteği reddeden Mustafa Kemal, müfettişlik görevinden alınacağını öğrendi.Bunun üzerine Osmanlı Hükûmetinden önce davranarak askerlikten ve bütün görevlerinden istifa ettiğini İstanbula bildirdi.Bu bilgiden yola çıkarak, Mustafa Kemal Paşa ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? (-10) + (-8) : (-4) + (+5) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dünyamızın hareketleri doğru verilmiştir? Türk Milleti Kurtuluş Savaşında birlik ve beraberlik duygusu içerisinde canını malını ortaya koyarak topyekün savaşmış ve kazandığı başarılar üzerine Mudanya Ateşkes Antlaşmasını imzalamıştır.Bu bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir? Demokrasi ; Hukuken iktidar olma yetkisinin halkın elinde bulunması, halk tarafından hükümet edilmesi yada halkın kendisini yönetecekleri, kendi iradesi ile seçmesidir. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi demokrasiye uymaz ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dar sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Bir bölme işleminde bölüm 207 , bölen 9 ve kalan 7tir. Bölünen sayı kaçtır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre kaymakamlar aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur? Döl yatağı ile dış ortam arasındaki bağlantıyı sağlayan esnek yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi yanlış yazılmıştır 268 + 135 < A sayılarının sıralamasında A yerine yazılabilecek sayıların en küçüğü kaçtır? Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam verme- dikçe girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır, herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.(Nur suresi, 27. ayet)Bu ayet Kuranın aşağıdaki konu- larından hangisi ile ilişkilidir? I. KaymakamII. İlçe İdare KuruluIII. İlçe İdare Şube Başkanlarıİlçe idaresi yukarıdakilerden hangisi/hangilerinden oluşur? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okulların arsa ve arazi işleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Azot elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biri değildir? Bir problemin nedenlerini anlamaya yönelik olarak kullanılan problem çözme yöntemlerinden birisidir. Bu yöntemde problem baş kısma yazılarak bu problemi ortaya çıkaran nedenler ise 45 derecelik açıyla gövdeye birleştirilmiş çizgiler üzerine yazılır..Yukarıda tanımı verilen problem çözme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söyleyenin yorum u yer almıştır? Küçük bir zararı önlemek için büyük bir zararı göze almak yanlıştır.Yukarıdaki cümle aşağıdaki atasözlerinin hangisinden çıkabilir? Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğinin sonuçlarından değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir