S:1

Açık kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir?

Açık kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? sorunun cevabı "kapalı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Atom kavramıyla ilgili,I. İlk defa atom kavramını Demokritus kullanmıştır.II. Atom ile ilgili bir model öne süren ilk bilim adamı Dalton dur.III. Atomın günümüzdeki tanımı elementin özelliğini taşıyan en küçük yapı yapı taşıdır.yargılardan hangileri doğrudur? Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra Anadolunun çeşitli yerlerinde Meclise karşı ayaklanmalar çıkmıştır. Meclis, bu ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanununu çıkarmış ve İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.Bu bilgiye göre meclisin ayaklanmaları önlemede aşağıdaki ilkelerden hangisine göre hareket ettiği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerine uymayan bir davranıştır? Tam öğrenme modelinin uygulama basamaklarına göre yürütülen bir öğretim sürecinde öğrencilere bilişsel giriş davranışları testinin uygulanmasının temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yeri değildir? Bir kenarının uzunluğu 6 m olan kare şeklindeki bahçenin çevresine 4 sıra tel çekeceğiz kaç metre tele ihtiyaç vardır? Yanlış yerde,yanlış zamanda, yanlış yönde ve çok miktarda yapılan ışıklandırma neye sebep olur? Kanın vücutta dolaşmasının nedenini aşağıdakilerden hangisi açıklar? Aşağıdakilerden hangisi, Kamer sûresinin, 49. Ayeti Şüphesiz her şeyi bir ölçü ile yarattık. çerçeve­sinde değerlendirilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Ahmetin yaptığı hangi davranış doğru olur? Orta boylu (1) esmer bir genç, kapının önünde durdu (2) gözlerini kısarak kapıyı araladı. Kapıya doğru hareket ettiği sırada görevli, (3) Nereye hemşehrim (4) dedi.Bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? Bir köftecinin 11 tane tam ekmeği vardır. Yarım ekmek köfte 5 lira, çeyrek ekmek köfte 4 liradır. Eğer köfteci bütün satışlarını yarım ekmek olarak yaparsa A lira, bütün satışlarını çeyrek ekmek olarak yaparsa B lira kazanacaktır.Buna göre B - A kaçtır? 75 gramlık bir bardak kullanılarak tartılan fındığın kütlesi 315 gram gelmiştir. Buna göre fındığın net kütlesi kaç gramdır? Aşağıdakilerden hangisi doğa olayı değildir? Kuranda Bakara suresi 186. ayette şöyle denilmektedir:Kullarım beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayette dile getirilmemiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? Sıla, günde yaklaşık sekiz bin adım yürür. Dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat eder. Buna göre Sıla' nın aşağıdakilerden hangisini tükettiği söylenemez? Aşağıdakilerden hangisinde elektromıknatıs kullanılmaz? Doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri inceleyen sosyal bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen dipnot örneklerinden hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi pozitiftir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi virgülün kullanım alanlarından biri değildir? 10dan ileriye doğru ikişer ritmik sayarken 18den sonra hangi sayıyı söyleriz? Bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda insan iskeletleri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari tabletler bulunmuştur.Buna göre incelemeyi yapan tarihçi; I. AntropolojiII. NümizmatikIII. Paleografiyukarıda verilen tarihe yardımcı bilim dallarından hangilerinden faydalanır? Efendimiz aleyhiselamı öldürmeye teşebbüs eden ve bu olayın sonunda sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir? Hz Muhammedin as Hz Hatice ile evliliğinden kaç çocuğu olmuştur? Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil cümleyezaman anlamı katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ilk eşidir? Bu ay dergimizde yeni bir köşe var ( ) Sihirli Salıncak ( ) Çeşitli sorunların tartışılacağı bu köşede başlangıcı ‘‘Bir çocuk kitabı nasıl olmalı ( ) gibi gayet riskli bir sorunun peşinden salıncağımıza binip kanatlarımızı açarak yapacağız ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi İznik Konsilinde kabul edilen İncillerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biridir? "Sabahları ılık süt içerim." cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Geleneksel olarak yayılan, toplumun hayal gücünün etkisiyle biçim değiştiren, evrenin doğuşu ve türeyiş ile ilgili hayalî, alegorik anlatımı olan hikâyelere - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kuranda anlatılan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir? Kuşlar ötüyor, kediler miyavlıyor, çocuklar koşuşturuyor. Cümlesinde kaç tane eylem vardır? Ben doğduğumda annem 28, babam 32 yaşındaydı. Şimdi 8 yaşımda olduğuma göre üçümüzün yaşları toplamı kaçtır? Ay tutulması ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?1.Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.2.Ayın gölgesi dünya üzerine düşer.3.Güneş ışık kaynağı, dünya opak maddedir. Bilgi Edinme Hakkı kapsamında yaptığımız bir başvuruya cevap verme süresi ne kadardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir