S:1

I. Fotosentez
II. Solunum
III. Beslenme
Yukarıdakilerden hangilerinde ATP sentezi gerçekleşir?

I. FotosentezII. SolunumIII. BeslenmeYukarıdakilerden hangilerinde ATP sentezi gerçekleşir? sorunun cevabı "I ve II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir kimsenin Müslümanlığı ne ile başlar ? Aşağıdaki sayılardan hangisinin yazımı doğrudur? Bill : Lets choose a fun ride. Which one is more enjoyable? Do you like riding on a carrousel?Mike : I dont like carrousel. I think wave swinger is more enjoyable.Mary : I dont agree. Wave swinger is more dangerous than carrousel. It is thrilling.Lilly : Dont worry! We have enough token, so we can get on all of them.Where are they at the moment? Alış-veriş yaparken öncelikle hangisine dikkat etmeliyiz? Karanlık kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Aişe, Peygamberimize Ey Allahın Resulü iki komşum var. Hangisine hediye sunayım diye sordu.Peygamberimiz bu soruya nasıl cevap vermiş olabilir? Sahip olduğumuz meslek grubunun gerektirdiği davranışlara ................................. denir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Bud :Do you know where - - - -?Yusuf :Im sorry. I am not from this city. Gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda en büyük ve en küçük gezegenler hangileri olur? Türk edebiyatının ilk yerli romanı kabul edilen bu eser, teknik yönden kusurlu sayılır. Romantizm akımının etkisi altında yazılmıştır. Görücü usulü ile evliliğin sakıncalarının konu edildiği bu romanda küçük yaşta babasız kalıp annesi tarafından büyütülen bir delikanlı ile yine üvey baba elinde büyümüş bir genç kızın birbirlerine duydukları aşk anlatılır. Üvey baba, kızı zengin ve yaşlı bir adamla evlendirir. Genç kız bu evliliğe dayanamaz ve intihar eder, delikanlı da kızı bu halde görünce düşüp ölür.Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir? Türkiyenin iç kesimlerinde bozkırlarla kaplı dağlarda yer yer adacıklar halinde meşe, ardıç ve karaçam gibi ağaç topluluklarına da rastlanır.Bu durum;I. İç bölgelerin daha önceleri ormanlarla kaplı olduğuII. Bu alanlardaki ormanların insanlar tarafından tahrip edildiğiIII. Bu alanların volkanik araziler olduğufikirlerinden hangilerine kanıt olabilir? Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? Hangisi yardıma ihtiyaç duyulduğunda aranabilecek numaralardan biri değildir? Hz. Muhammed peygamber olmadan önce ne iş yapardı? I. Geçmişimi öğreniyorum. II. Haklarımı ve sorumluluklarımı öğrenebilirim.III. Çevremi ve dünyayı daha iyi tanıyabilirim.Yukarıdakilerden hangileri Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı yararlardandır? Her gün 1 saat ders çalışan bir öğrenci, bir haftada kaç saat ders çalışır? Herkes memleketini çok sever. Cümlesinde kaç hece vardır? Aşağıdakilerin hangisinde bir isim birden fazla sıfat almıştır? Acil telefonlar hangi durumlarda aranır? Türkiyenin sahip olduğu büyük potansiyele rağmen aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisinin ülke sınırları içinde ki yük ve yolcu taşımacılığında payı yeterince artmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allahın zati sıfatlarından değildir? Buhar suyun hangi halidir? Yakup elindeki 30 TL ile tanesi 2 TL olan çikolatalardan 6 tane, tanesi 75 kr olan çubuk krakerlerden 4 tane ve 6 tane dondurma almıştır. Fakat bunun için 3 TLye daha ihtiyaç duymaktadır. Buna göre bir dondurma kaç TLdir? Sandalyeler kelimesinin tekili aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde "ki" zamir olarak kullanılmıştır? Her gün 2 saat kitap okursam 1 haftada kaç saat kitap okumuş olurum? Aşağıdakilerden hangisi moleküler bir maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerinin tanecikleri için ortaktır? Orta Asya kültürleri içerisinde en genci ve en gelişmiş olanı, aşağıdakilerden hangisidir? Bir sözcüğün gerçek anlamından sıyrılarak başka bir sözcük ya da kavram yerine kullanılmasıyla kazandığı yeni anlama ‘‘mecaz anlam denir.Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Mevsimlere özgü beslenen Selin, domates sebzesini aşağıdaki mevsimlerden hangisinde tüketmez? İslam, dini tekeline alan ve insanların üzerinde hâkimiyet kuran din adamları sınıfının varlığını tanımaz. İnsanla Allah arasında aracı kabul etmez. Herkes Allahadoğrudan ulaşabilir. Kişi sahip olduğu doğru inanç ve iyi amellerle Allahın rızasını kazanır ve kurtulur.Bu metinde İslamın reddettiği anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Toplum için sanat anlayışını benimsedi. Bir şiirinde Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim / İnan her ne demişsem görüp de söylemişim diyen şair, şiir anlayışını ortaya koymuştur. Nazmı nesre yaklaştıran şair tüm şiirlerini yedi bölümden oluşan Safahat adlı kitapta toplamıştır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Enerjinin maddesel ortama ihtiyaç duymadan yayılmasına aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir? Atatürkün çağdaş devlet anlayışında;I. Tam bağımsızlık fikrinin benimsenmesi,II. Yöneticilerin sınırsız süre ile seçilmesi,III. Egemenliğin ulusa dayanmasıözelliklerinden hangilerinin olması beklenir? Hakem Olayı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğduğu gece gerçekleşen olaylardan biri değildir? Doğrulukla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed (sav.) Medinede kendisiyle görüşmeye gelen heyetlerle genellikle mescitte heyet sütunu olarak adlandırılan direğin önünde görüşmüştür.Bu görüşmeler aşağıdaki mescitlerin hangisin- de yapılmıştır? Bir sinemada geçen ay 14 film, bu ay ise 12 film yayınlandı. İki ayda toplam kaç film yayınlanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir