S:1

Bacı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Bacı kelimesinin eş anlamlısı nedir? sorunun cevabı "kız kardeş" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Yağmur ve kar gibi doğa olayları Dünyamızın hangi katmanlarında oluşur? Maddelerin kütleleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 3,7,4 rakamlarıyla yazılabilecek en büyük çift sayı ile en küçük tek sayının toplamı kaçtır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaklı insanda bulunmaz? Özel işletmelerin kamu işletmelerinden farklı olan amacı aşağıdakilerden hangisidir? Erkek ve kız öğrencilerin birlikte okuması ne olarak adlandırılır? İşletmelerin çevreye karşı sorumlulukları dikkate alındığında, bir işletmenin kuruluş yeri seçiminin doğru yapılmamasının ortaya çıkaracağı sonuçlara, aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Medinenin ismi hicretten önceki ismidir.Göç eden Müslümanlara her türlü yardımı yapan Medineli müminlere (yardım edenler, ) denir.Mekkeden Medineyegöç eden Müslümanlara (hicret eden) denir.Peygamberimizin (s.a.v.) ve Müslümanların, Mekkeden Medineye göç etmesine denir.Yukarıdaki soruların cevapları sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? 5850 kg fındığın 2 t 350 kgı satıldığına göre kaç kg fındık kalmıştır? Binler bölüğünde 60, yüzler basamağında 6 olan sayı hangisidir? Türkiyede aynı dönemde ekilen buğdayın yetişme süresi batıdan doğuya doğru gidildikçe uzar.Bu durum Türkiyenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir? • Enes b. Mâlik ve Hz. Aliyi küçük yaşlarında yanına alması• Küçükleri gördüğünde hal hatır sorup onlarla şakalaşması• Enesin kardeşinin ölen kuşu için ona taziyeye gitmesiBu bilgiler Hz. Muhammed (sav.)in aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yapılan çalışmalarla millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması amaçlanmıştır.Bu dönemdekiI.İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılmasıII.Genelgelerin yayımlanmasıIII.Cemiyetlerin tek çatı altında toplanmasıgelişmelerinden hangilerinin bu amaca hizmet ettiği savunulabilir? Bir günün çeyreğinin 3 saat fazlası kaç dakika eder? İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini bilen 45 kişilik turist kafilesinde 28 kişi İngilizce,25 kişi Almanca bilmektedir. Bu turist kafilesinde yalnız İngilizce bilen kaç kişi vardır? Turistler, Seylan Adasında istiridye toplayıp bunların içinden incileri çıkaran inci avcılarını izliyorlardı. İnci avcılarının başkanı olan bir Hintliye incilerin nasıl oluştuğunu sordular. İhtiyar Hintli, ‟İnci, istiridyenin kabukları arasına girmiş kumdur. İstiridye, bu kumu kabuklarının arasında istemez. Bu yüzden onu kendi kabuğuna benzer bir madde ile örter. Bu madde uzun süre sonra bir inci olur. dedi.Bu parçada aşağıdaki 5N1K sorularından hangisinin cevabı yoktur? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolunun işgaline karşı Türk halkı, yerel direniş örgütleri kurarak mücadele etti.Buna göre, Türk halkının işgaller karşısında;I- teslimiyetçi,II- milliyetçi,III- uzlaşmacıIV- dayanışmacıtutumlarından hangilerini gösterdiği söylenebilir? Kaban, eldiven, atkı, bot ve çizme gibi ihtiyaçlarımız varsa; hangi mevsim gelmiştir? Asagida verilen kiyi tiplerinden hangisi buzul asindirmasina bagli olarak olusmustur? Algler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi daha hafiftir? Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin özelliklerinden biri değildir? Carol : What is your favourite film character?Lily : He is Superman. I think - - - -. Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki denizin adı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu tek sayıdır? .................. a ropeYukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? Yönetimde, bir işin birden çok işgörence yapılması sırasında işgörenler arasında oluşan insan ilişki türü hangisidir? Maddeleri görmemizi sağlayan duyu organımız hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi aile içerisinde olmaması gereken bir davranıştır? Üniversitede ziraat mühendisliği eğitimi alan bir öğrencinin Türkiyede Zeytin Üretimikonulu tez çalışmasının türü aşağıdakilerden hangisi olur? Hristiyanlıkta, hayatını dini hizmetlere adamayı gönüllü olarak kabul eden kimselere bazı unvanların verilmesi ayinidir.Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir? Elverişli iklime sahip deniz kıyılarında, düz alanlarda, tarımsal üretimi fazla olan yerlerde; ulaşımı, sanayisi ve ticareti gelişmiş yerlerde nüfus yoğundur.Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin nüfusu yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi geçmişte haberleşmede kullanılmıştır? Okuldan çıkınca doğru eve gittik. Cümlesinde kaç tane sözcük çekim eki almıştır? Hangi cümlede terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Aslı hanım bakkala gidip kilosu 2 lira olan soğandan 4 kilo, kilosu 5 lira olan fasulyeden 3 kilo, kilosu 1 lira ola patatesten de 6 kilo alıyor. Aslı hanımın aldığı bu şeyler kaç lira tutar? Araçları, araçlarda bulundurması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve sürücülere ait belgeleri denetleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir