Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Talassavaşı hangi tarihde olmuştur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Talassavaşı hangi tarihde olmuştur? sorunun cevabı "751" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aynur 12 yaşındadır. Kardeşi, Aynur'dan 4 yaş küçüktür. Ablası ise Aynur’dan 5 yaş büyüktür. Bu üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır? Hz. Muhammed (s.a.v), huzurunda konuşurken korkup titreyen bir şahsa, “Sakin ol! Ben bir kral değilim. Ben sadece kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum” dedi.(Hadis-i şerif)Peygamberimizin bu sözüyle verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? “Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter.”Bu atasözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? “Uyuşmazlığın taraflarının, olayın özelliklerine göre şekillenecek çeşitli çözüm önerileri sunup; bu çözüm önerilerinden birisinde anlaşmalarını hedefleyen bir "uyuşmazlık çözümü" yöntemidir.Yukarıda bahsedilen kavram hangisidir? Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi bir bölgeyi daha ayrıntılı gösterir? Okunuşu “bin yüz bir” olan sayı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla “birleşik sözcük” kullanılmıştır?  Alfabemizde kaç harf vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır? Aşağıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden biri değildir? I. Tek kişinin, uzmanı olduğu konu hakkında yaptığı bilgilendirici konuşmalardır. (konferans)II. Televizyon ve radyolarda yayımlanmaya en el verişli tartışma türüdür. (sempozyum)III. İki zıt düşüncenin savunulmasına elverişli bir tartışma türüdür. (münazara)IV. Bu tartışma türünde dinleyiciler sorularıyla tartışma-ya katkıda bulunur. (forum)V. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde uzmanlar tarafından tartışıldığı konuşmalardır. (pa-nel)Yukarıda verilen bilgilerden hangisi, yanında verilen ayraç içindeki tartışma türüne uygun değildir? Allah’ın Peygamberimize olan sevgisinden dolayı, Peygamberimize ‘’ Allah’ın sevgilisi, sevgili kulu ‘’ anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?