S:1

Erdemliler Topluluğ hakkıda aşğıa verilen
bilgilerden hangisi yanlışı?

Erdemliler Topluluğ hakkıda aşğıa verilenbilgilerden hangisi yanlışı? sorunun cevabı "Mülüanları korumak içn kurulmuşur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
"Sınıfça bir aile gibiyiz" ifadesindeki "aile benzetmesi" ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiş olabilir? Bir baharat poşetinde 350 gr kimyon, yarım kg karabiber vardır. Poşetteki baharatların toplam kütlesi kaç gramdır? • İyonik bağ• Hidrojen bağı• Kovalent bağ• Metalik bağ• London kuvvetleriYukarıda verilen bağ türlerinden kaç tanesinde güçlü etkileşim vardır? 91 sayısından önce ve sonra gelen tek sayının toplamı kaçtır? Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin bir kısa kenarı 18 metre ve bir uzun kenarı 35 metredir. Bu bahçenin çevresi kaç metredir? Hafıza sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Dengeli beslenmek aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? İslamda tüm insanlara ait olduğu kabul edilen hak ve özgürlükler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? 1. Allahın yardımı ve zafer geldiğinde,2. Ve insanların Allahın dinine bölük bölük girdiğini gördüğünde,3. Rabbinin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan bağışlanma dile! Çünkü o, her zaman tövbeleri çokça kabul edendir.Aşağıdakilerin hangisinde Nasr suresinin anlamı doğru sıralanmıştır? Kardeşler arası ilişkilerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Hareketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzene örnek olarak gösterilemez? Aşağıdaki nezaket ifadelerinden hangisini yemek yerken kullanmayız? ''Bazı ekler, eklendiği kelimenin anlamını değiştirir. Bunlara ............ adı verilir. ''Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Bir yöneticinin başarısını en çok hangi unsur oluşturur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamda kullanıl­mamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır? Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen ......................................... tür içinde çeşitliliği artırır.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidr? Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmak için sağlam kişiye yönelik olarak alınan önlemlerdendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir