S:1

Kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Bakanlar Kurulu tarafından, Danıştay incelemesinden geçirilerek çıkarılan idari düzenlemeler aşağıdakilerden hangisidir?

Kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Bakanlar Kurulu tarafından, Danıştay incelemesinden geçirilerek çıkarılan idari düzenlemeler aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Tüzük" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mete Han Çin’i etkisiz hale getirmesine rağmen Çin topraklarına yerleşmek istememiş, bu durumu Türklerin geleceği açısından sakıncalı bulmuştur.Mete Han’ın aşağıdakilerden hangisinden çekindiği söylenebilir?  (1) Kocaman bir oyuncak dükkânına girdiler. (2) Buradaaradıkları her çeşit oyuncağı bulabilirlerdi. (3) Dikkatligözlerle etrafı süzmeye başladılar. (4) İkisi de uzaktankumandalı uçağı gözlerine kestirmişlerdi.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindesıfat-fiil vardır? Gözlem evleri şehir merkezlerinden uzağa yapılır. Gök bilimciler, gözlemevlerini şehirden uzakta ve yüksek yerlere kurarlar.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kurana karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?  Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?  • Solunum sisteminde havanın dışarıdan girdiği ilk kısımdır.•  Alınan havayı nemlendirir ve ısıtır.• İçindeki kıllar havadaki toz parçacıklarını tutar.Verilen bu özellikler solunum sistemimizdeki yapılardan hangisine aittir? Hangisinde adlanmış sıfat vardır ?   “Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için yapılan çağrıya ____ , ezan okuyan kişiye ise ________denir.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların haklarından biri değildir? (+3) + (–1) + (–4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Önceden bellenmiş olan ama o anda aklımızda aktif durumda olmayan bilgilerin bir uyarı ile zihinde canlanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A: ……………………….B: Yes, I do.  Kaynaktan alıcıya gönderilen bir uyarı,düşünce,duygu,kanı ya da bilginin kaynak tarafından işitsel,görsel veya görsel-işitsel olarak üretilip kodlanmış haline ne denir? ATP molekülünün enzimler yardımıyla hidroliz edilmesi sonucu aşağıda verilen moleküllerden hangisi oluşmaz? İtilaf Devletleri Lozan Konferansı’na hem TBMM hükümetinin hem de İstanbul Hü­kümeti çağırmışlardır. Bu durum üzerine TBMM Hükümeti aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiş­tir? Uygulanan kuvvet ortadan kaldırıldığında  aşağıdakilerden hangisinin şekli ilk haline kesinlikle dönmez? …………………….; bir kişinin doğduğu topraklara, çocukluğunun anıları ve umutlarının, hayallerinin ve özlemlerinin, bir arada toplandığı yere duyduğu sevgidir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi cümledeki ifade yanlıştır?  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ ünlü  ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözü edilen eylemin hâlâ devam ettiği anlatılmaktadır? Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?3 bütün karpuz ……yarım karpuzdur. Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalıdır? Tarihi eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir sınıfta 16 sıra vardır. Her sırada 3 öğrenci oturmaktadır. Sınıftan 7 öğrenci gittiğinde sınıfta kaç kişi kalır?  5 kg şekerin yarım kg’ı satılmıştır. Geriye kaç g şeker kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi her insanda farklı olan bir özelliktir?  Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmalarına neden olmaz? T.C. Anayasası'na göre Genelkurmay Başkanı, görev ve yetkilerinden dolayı kime karşı sorumludur? Dedemizle röportaj yapmak istersek hangi soruyu sormamız doğru olmaz? Coşkun Öğretmen, coğrafya dersinde “yağış” kavramını açıklamış, ardından yağış türlerine değinmiştir. Genel bilgilerin aktarılmasından sonra, bilgileri örneklerle desteklemiş ve daha ayrıntı özellikler üzerine yoğunlaşmıştır.Coşkun Öğretmen’in, aşağıdaki öğretme yöntem ya da yaklaşımlarından hangisini kullandığı söylenebilir?  “Damlaya damlaya göl olur.”atasözü ile anlatılmak istenen nedir? Aşağıdakilerden hangisi ''atasözleri'' için doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımız ara­sında yer alır?  4 ​’ün yarısı kaçtır? ”Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir”ayeti ile ifade edilen mücadele hangisidir? 6. sınıf resim dersini yürüten öğretmenin, öğrencilerin resim becerilerini ölçmek için aşağıdakilerden hangisine öncelikle ihtiyacı vardır?  Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? 1 yıllık kursun 34 haftasını tamamladım. Kursun bitmesine kaç hafta kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in Türk edebiyatı ve kültürüne yaptığı etkilerden biri değildir?  Bilgisayarımıza virüs bulaşmaması için hangisi yapılmamalıdır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir