S:1

• Anadolunun İbn-i Sinası olarak ün yapmış Selçuklu hekimidir.
• Konyada medrese öğreniminden sonra Mısıra giderek el-Ezherde din bilimleri öğrenimi görmüştür.
• Yakalandığı ağır bir hastalıktan dolayı sık sık hekimlere başvurmak zorunda kalınca tıp mesleğine ilgi duymuş, Mısırın önde gelen bilginlerinden fen ve tıp bilimlerini öğrenmiştir. Bilgi ve becerisi ile kısa zamanda tanınarak Mısırın en ünlü hastanelerinden olan Mansuriye Kalavun Darüşşifasında çalışmaya başlamış ve burada başhekimliğe kadar yükselmiştir.
• Aydınoğlu İsa Beyin daveti üzerine Aydına gelmiş ve Selçuk ile Birgide kadılık ve hekimlik görevlerinde bulunmuştur.
• Hem din bilimlerinde hem de tıp alanında değerli eserler yazan bilim insanının Aydınoğlu İsa Bey adına yazdığı Şifaül-Eskâm ve Devâül-Alâm adlı eseri, bunların içerisinde en ünlüsüdür.
Hakkında bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

• Anadolunun İbn-i Sinası olarak ün yapmış Selçuklu hekimidir.• Konyada medrese öğreniminden sonra Mısıra giderek el-Ezherde din bilimleri öğrenimi görmüştür.• Yakalandığı ağır bir hastalıktan dolayı sık sık hekimlere başvurmak zorunda kalınca tıp mesleğine ilgi duymuş, Mısırın önde gelen bilginlerinden fen ve tıp bilimlerini öğrenmiştir. Bilgi ve becerisi ile kısa zamanda tanınarak Mısırın en ünlü hastanelerinden olan Mansuriye Kalavun Darüşşifasında çalışmaya başlamış ve burada başhekimliğe kadar yükselmiştir.• Aydınoğlu İsa Beyin daveti üzerine Aydına gelmiş ve Selçuk ile Birgide kadılık ve hekimlik görevlerinde bulunmuştur.• Hem din bilimlerinde hem de tıp alanında değerli eserler yazan bilim insanının Aydınoğlu İsa Bey adına yazdığı Şifaül-Eskâm ve Devâül-Alâm adlı eseri, bunların içerisinde en ünlüsüdür.Hakkında bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hacı Paşa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Et fiyatlarının aşırı ölçüde artmasıyla insanların tavuk ve balığa olan taleplerinin yükselmesi, hangi ekonomi yasasına örnek olur? Thomson atom modelinde;I. Atom, yarıçapı 10-8 cm olan içerisinde elektronla rın rastgele dağıldığı içi dolu bir küredir.II. Atomlar eşit sayıda proton ve nötron içerir.III. Protonlar atomun merkezindeki çekirdek denilen bölgede yer alır.açıklamalarından hangileri yer almaz? 1890 – 835 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? I. Oksijen II.Karbondioksit III. BesinYukarıda verilen maddelerden hangileri, vücutta kan tarafından taşınır? Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardan biridir? Allahın Peygamberimize olan sevgisinden dolayı, Peygamberimize ‘ Allahın sevgilisi, sevgili kulu ‘ denilir. Bunu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 10 x 10 x 10 = 20 x ? x 10 eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? Trablusgarpta yapılan antlaşmanın adı nedir? Aşağıdakilerden hagisi beden temizliği ile ilgilidir? İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya ...... denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde ses kirliliği olmaz? 31254 - 22167= ? işleminin toplamının en yakın onluğa yuvarlanmış hali hangisidir? Aşağıdaki yeniliklerden hangisi doğrudan Halkçılık ilkesiyle ilgilidir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.( ) Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) karşılaştığı kişilere selam verirdi.( ) Niyetler iş bittikten sonra yapılır.( ) Sahabiler Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) arkadaşlarıdır.( ) Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) her işe sağdan başlardı. Kervansaraylar aşağıdakilerden hangisini geliştirmek amacıyla yapılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı ifade eder? Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.(Enbiya suresi, 4. ayet) Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.(Bakarasuresi, 110. ayet)Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? ... Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntısını giderir. (Hadis-i Şerif)Aşağıdaki kurumlardan hangisinin faaliyetleri Peygamberimizin bu hadisi kapsamında değerlendirilemez? Aşağıda haritaların özelliklerine ilişkin bazı bilgiler verilmiştir.I. Kuşbakışı görünümII. Belirli oranda küçültmeIII. Düzleme aktarmaBuna göre, bölgenin haritası değil de, krokisi hazırlansaydı yukarıdaki özelliklerden hangilerine ihtiyaç duyulmazdı? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıtımından sorumlu genler iki harf ile gösterilir.Buna göre;I. Baskın alel büyük harfle gösterilir.II. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden farklıysa heterozigottur.III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur.verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisini Allah yasaklayarak haram olarak bildirmiştir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Hz.Muhammed adı anılınca aşağıdakilerden hangisini söylemeliyiz? Aşağıda peygamber ve Kutsal kitapları verilmiştir. Hangi eşleştirmede yanlış yapılmıştır? • Binaların merkezi ısınmasında• Tarım ve seracılıkta• Kültür balıkçılığında• Kaplıca turizmindeYukarıda verilen alanlarda kullanılan yenilene- bilir enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisi- dir? Her birey; istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikresahip olmak, seçtiği bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve özgürlü- ğüne sahiptir.Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. ATATÜRKAtatürkün bu sözünü, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? I- Allah cc. ile bağımızı kuvvetlendirir. II- Allaha cc. isteklerimizi bildiririz.III- İbadetin özüdür.Yukarıda hangi kavramın tanımı yapılmaktadır? "Bazı sorunlar ve hukuk kurallarının ihlal edildiği durumlarda yargı kurumları (ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, cumhuriyet savcılğı, icra ve iflas daireleri) tarafından sorunlar çözümlenmektedir." Aşağıdakilerden hangisi yargı kurumları tarafından çözümlenen bir sorundur? Aşağıdakilerden hangisi münazara türüne ait bir özellik değildir? İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine.........denir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Doğu Cephesinde yapılan savaşın sonunda hangi antlaşma imzalandı? Memeli canlılar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Microsoft Office Word (Kelime işlemci Programı) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Topluluk karşısında konuşma sa-natına - - - -, bu konuşmayı yapan kişiye de - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Osmanlı ordusunda particilik tartışmaları ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır? Aşağıdaki olaylardan hangisi ramazan ayında gerçekleşmiştir? Tartışma ile neye varılabilir? Biri doğuya gider, biri batıya; yolda rastladıkları ayrıntılara saplanır ve konudan ayrılırlar. Bir saat cenkleştikten sonra, neyi aradıklarını bilemez olurlar. Kimi konunun üstüne çıkmış, kimi altına inmiş, kimi de kenarında kalmıştır. Kimi bir kelimeye, bir benzerliğe takılır; kimi söylenene kulak bile vermeden bir şeyi tutturur ve yalnız kendi söylediklerini dinler. Başka biri de kendine güvenmediği için her şeyden kaçınır, hiçbir fikri kabul etmez.Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir