Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İlk Çağda Roma ve Büyük İskender İmparatorluklarını en çok etkileyen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İlk Çağda Roma ve Büyük İskender İmparatorluklarını en çok etkileyen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Yunan (Grek) " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının görev ve sorumluluklarından değildir? Gruba uymayan sözcüğü işaretleyiniz?nose  -  hand  -  mouth  -  ear  Asya Hun Devletine ait olan ve Mete Han’ın hayatının anlatıldığı destanın adı nedir? Manevi kültür öğeleri toplumda meydana gelen inançlar, fikirler, örf ve adetlerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğesi değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar ne kadar süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler? Aşağıdakilerden hangisi yönetimde uyulması beklenen etik ilkelerden değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?          Sen bana geç geldin Ben sana erken.Bu dizelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Paralelkenar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğu ile Kuzey arasındaki yön hangisidir? Davetiye, El ilanları, Broşür, Kartpostal vb. gibi sayfalar oluşturmak için aşağıdaki programlardan hangisini kullanırız?  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, ön inceleme yapılarak hakkında soruşturma izni verilen memur, bu karara karşı kaç gün içinde itiraz yoluna başvurabilir?