S:1

Özgürlük ve Demokrasi adı hangi adaya verilmiştir?

Özgürlük ve Demokrasi adı hangi adaya verilmiştir? sorunun cevabı "Yassıada" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Hangi şekil üçgen prizmada kullanılmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?                   Uyumlu ve sevecen  kişiliğiyle “şeker” lakabını alan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? Tahrik zinciri ve zincir dişlileri aşırı derecede hasar görmüş veya aşınmışsa neyapılmalıdır? Sanayisi gelişmiş ülkelerde genel olarak doğal nüfus artış hızı düşüktür.Aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal nüfus artış hızının dahadüşük olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerin hangisi Garipçiler’in şiirdeki ilkelerinden biri değildir? Onlar basamağında 7, binler basamağında 2 olan, 5 basamaklı rakamları farklı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Ağacın köklerinin suya doğru uzaması canlıların hangi özelliği ile ilgilidir? Engelliler Haftası ne zaman kutlanır? Hangi cümlede tırnak işaretinin kullanımı hatalıdır? Toplumsal alanda yapılan inkılaplarla günlük hayatı kolaylaştırmak amaçlanmıştır.Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? “Bilimsel bir yaklaşımın ele aldığı olguları ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamak vesorgulamak için doğrudan ve dolaylı olarak kullandığı tüm kabuller, inançlar, kurallar, kavramsal ve deneysel araçlardır.”Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?  Aşağıdaki şehirlerin hangisinde Akdeniz iklimi hâkimdir? 13 kişinin katıldığı bir koşu yarışında 3. ile sonuncu arasında kaç kişi vardır? Bizim memleket eskiden çok hareketliydi.  Değirmencilik öyle işlek bir zanaattı ki, on kilometrelik yerden çiftçiler öğütülecek buğdayı bize getirirlerdi. Köyü saran tepeler yel değirmenleriyle kaplıydı. Bu tepelerde, yollar boyunca inip çıkan çuval yüklü eşek katarlarından başka bir şey görülmezdi. Şimdi ise ne eski değirmen ve değirmenciler ne de buğday getiren köylüler kaldı...Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bize kazandırdıklarından birisi olamaz? Genelde bir beslenme basamağından diğerine geçişte enerjinin % 90’ı kaybolmaktadır. Bir üst basamağa ancak % 10’luk bir enerji aktarılmaktadır. Bu durum % 10 yasası olarak tanımlanır. Güneşten 10.000 J enerji alan üretici canlının olduğu bir ekosistemde;I. Birincil tüketiciye 1000 J enerji aktarılmıştır.II. Enerjinin bir kısmı ısı şeklinde ortama verilmiştir.III. Üçüncül tüketici canlıya 100 J enerji aktarılabilir.olaylarından hangileri gerçekleşir? İlk mühendis okulu “Mühendishane-i Berri Hümayun”  hangi padişah zamanında kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi insanlar için diğerlerinden en öncelikli ihtiyaçtır ? 5 düzine kalemin 5 destesini satan kırtasiyecinin elinde kaç kalem kalır? (I) “Apartman“, olay üzerine kurulu bir süreç hikâyesidir. (II) Kısa, yoğun, ayrıntılardan arındırılmış, soğukkanlı bir anlatımla dramatik gerilim canlı tutulmuştur. (III) Öykü, ezen-ezilen karşıtlığı ve çatışması üzerine kurulmuştur. (IV) Sabahattin Ali, işçiyle birlikte işvereni de metne başarıyla katmıştır. (V) Yer yer işçinin psikolojisine de yer vererek konunun okuyucu üzerindeki etkisini artırmıştır.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde nesnellik söz konusudur? İslam hukukunda, hakkında Kur’an ve sünnette doğrudan hüküm bulunmayan ancak dine, akla ve toplum faydasına ters düşmeyen örf ve adetler uygulamada delil kabul edilmiştir. Bu durum İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olmuştur.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Okuldan eve dönerken tanımadığım bir insan beni evime bırakabileceğimi söyledi. Hangi davranışı yaparsam doğru davranmış olurum? • Allah O’na ‘’Bizim denetimimiz ve vahyimizle bir gemi yap.’’ diye vahyetti• Yüce Allah Ona her cinsten birer çifti, hayvanları, ailesini ve ona inananları gemiye bindirmesini emretti.• Fakat O’nun oğlu ve eşi kendisine inanmadı ve gemiye binmedi.Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?  Aşağıdakilerden hangisi interneti kullanacağımız  teknolojilerden değildir? Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir? İnsanların istediği yere yerleşme ve seyahat edebilme hakkına …………………… denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bu, Roma’ya üçüncü gelişimdir. Ama Roma, orada doğup büyüyenler için bile bitmez. Her heykel, her tablo, her anıt, size her görünüşünde güzelliğin yeni bir sırrını açacaktır. Roma’da heykel vatandaş olmuştur. O, müzede değil, bizim gibi sokaklarda dolaşıyor, meydanlarda geziniyor, parklarda dinleniyor! Sabahleyin ağzından sular dökülen aslanları seyrederek Doney’e gittim. Burası; kuş cıvıltılarının, büyük otellerin, şık mağazaların ve camlarından hare hare sular akan çiçeklerin sıralandığı büyük bir cadde üstünde, Via Veneto’da bir kahvedir ama Mehmet Akif’in “Mahalle Kahvesi’’ değil, bir temizlik ve zarafet sergisi...Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki devletlerden hangisi Birinci Balkan Savaşı’nda aldığı toprakların büyük kısmını Bükreş Antlaşması sonucunda kaybetmiştir? Aşağıdakilerden hangisi merkeze bağlı yönetim birimlerindendir? Cam maddesi için aşağıdaki seçenekte yazılan özelliklerin hangilerinin tamamı doğrudur ?  Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi büyüktür? Yapay çevre ile ilgili olarak;1. İnsanlar tarafından oluşturulur.2. İnsan ve araçlara sık rastlanır.3. Dere ve göller örnektir.yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?  Devletin çalışanlara sosyal güvence sağlamak amacıyla kurduğu Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SSK gibi sosyal güvenlik kurumları hangi isim altında birleştirilmiştir? İslamiyet’in doğuşu sırasında Çin’e hangi hanedan egemendi? Aşağıdaki fiillerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?                 Aşağıda verilen besinleri bitkisel-hayvansal olarak sınıflandırdığımızda hangi besin diğerlerinden farklı olur? Allah’ın Cebrail aracılığı ile Peygamberlere, onların da insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgiler ve bilgilerin gönderilme şekline ne denir? Etrafı karalarla çevrili olan ve okyanusa yolu olmayan su kütlelerine ne ad verilir?  Şiir hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir