Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre istenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa başvuru dilekçesiyle ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre istenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa başvuru dilekçesiyle ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? sorunun cevabı "Başvuru dilekçesi, ilgili kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir karenin bir kenarının uzunluğu 18 cm dir. Bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu bu karenin çevre uzunluğuna eşittir. Bu  eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu  kaç cm dir?  “Evden (1) çıkınca (2) arkadaşımı(3) apartmanın önünde (4) babasıyla (5) konuşurken gördüm.” cümlesindeki numaralandırılmış kelimelerden hangileri hal eki almıştır?  “Güzel” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? I. Dünyamıza en yakın gök cismidir.II. Doğal ışık kaynağıdır.III. Dünyamızın tek doğal uydusudur.Ay ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Dinimizce yasaklanmış olan iş ve davranışlara ne denir? "Bu çocuklara, şu kitapları hediye ettiler" cümlesindeki sıfatların türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cüzcüklerin hangisinin yazımı doğrudur? Destansı anlatım aşağıdaki türlerden hangisinde kullanılamaz? Sözlük anlamı olarak ölçü, miktar, tayin ve bir şeyi belirli ölçülere göre yaratmak ve belirlemek olarak tarif edilen kavram, aşağıdakierden hangisidir? Bir çarpma işleminde çarpım 64, çarpanlardan biri 8 ise diğer çarpan kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır?   Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor, Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum. Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor; Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorumBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?