Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kamulaştırma işlemlerini yürütmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kamulaştırma işlemlerini yürütmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? sorunun cevabı "İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak, Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak... Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cumhuriyetçilik, en genel anlamıyla yönetme yetkisinin halka ait olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız. (…….) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.(…….) İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur.(…….) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.(…….) Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.(…….)  Çocukların oyun oynama hakkı vardır. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlar alanında ünlü bir kişidir? Nihal evine yeni perde diktirmek istiyor. Salondaki pencere için 29 metre, iki küçük oda için on ikişer metre kumaş gerekmektedir.Nihal toplam kaç metre kumaş satın almalıdır? Aşağıdakilerden hangisi bilimin mantıksallığını açıklayan bir ifadedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, bir adılla (zamir) sağlanmıştır? Aşağıdaki doğru denklemlerinden hangisinin grafiği orijinden geçer? Aşağıdakilerden hangisi gezi yazılarının taşıması gereken özelliklerden değildir? Ablamdan hediye alınca dünyalar benim oldu.Kardeşim saat üç sularında okuldan dönüyor.Bu akşam İsmailler bize yemeğe geliyorlar. “-ler/-lar” eki, bu cümlelere aşağıdaki anlamlardan hangisini katmamıştır? ... kalbi olan adamlar çıkarıyor, yaşatıyor, insanoğlunun durumunu, insan kalbinin en seçkin duyguları, insanlığın en önemli hâlleri hikâyelerde inceleme terazisinden geçiriliyor.Hikâyeler öyle bir insan hayatının aynası olarak görülüyor ki psikoloji ilminin sorunlarından en önemlilerine araştırma konusu oluyor. Ortaya gerçek insanlar birer kalbi olan adamlar çıkıyor, yaşatıyor, insanoğlunun du- rumunu her hâliyle her şekilde anlatıyor.Hali Ziya UşaklıgilBu parçadan yazarın hikâyeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir. ”Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan öncede nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi O ölür veya öldürülürse eski halinize geri mi döneceksiniz ” (Ali imran)Bu ayette verilmek istenen mesaj nedir?