Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Anıl bought a - - - - of milk from the supermarket.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Anıl bought a - - - - of milk from the supermarket. sorunun cevabı "bottle" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Peygamberimizin defnedildiği  kabrinin adına ne ad verilir? Sıcaklığı 70 C olan kaptaki suyun içine sıcaklığı 30 C olan taş atılıyor ve yeteri kadar bekleniyor.Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Menderesler içerisinde akış gösteren bir akarsu ve çevresinin özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? “Ey mü’minler! Size iki şey bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. Bunlar Allahın kitabı ve ………………………… …..- ” (Hadis-i şerif)Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerdenhangisi getirilmelidir? Bir yerde iklime bağlı olarak kendiliğinden yetişen bitkilere doğal bitki örtüsü denir.Bozkır bitki örtüsü aşağıdaki iklimlerden hangisinde görülür? Türkiye’de kâğıt para basma yetkisine sahip olan banka aşağıdakilerden hangisidir?   “Allah’ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas suresi 77. ayet.)Yukarıdaki ayette İslam’ın hangi özelliği ifade edilmektedir? Yaraları mikroplardan temizlemek amacıyla kullanılan ilk yardım malzemesinin adı nedir? Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra meydana gelmiştir?  3 saat 5 dakika kaç dakikadır? Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üyeliğini aşağıdaki ülkelerden hangileri teklif etmiştir? Taban çevresi 17cm olan bir dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 10cm ise yan yüzey alanları toplamı kaçtır?