Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Akyatan Gölü hangi ilimizdedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Akyatan Gölü hangi ilimizdedir? sorunun cevabı "Adana" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İnsanın yaratılışına, yaratılış özelliklerine ne ad verilir? “Papatya öksürüğe iyi gelir.” örneği aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?  I-Habeşistan hicretiII- MiraçIII- İlk vahyin gelişiIV- Taif yolculuğuYukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? Ben çantama havlu ( ) şapka ve güneş kremi koydum ( ) Kumsala giderken sen de yanına çanta alacak mısın ( )Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeler “Özne-Dolaylı Tümleç-Yüklem”den oluşur?   İnsanlar yüzyıllardan beri geleneksel yöntemlerle ıslah çalışmaları yaparak, istenilen özellikte bitki ve hayvanlar üretmiştir.I. Küçük ve tatlı erikle, büyük ve tatsız eriklerden büyük ve çok tatlı eriklerin üretilmesiII. Farklı karakterler bakımından homozigot ırkların çaprazlanmasından melez bireylerin elde edilmesiIII. İstenilen farklı özelliklere sahip canlılar seçilip eşleştirilerek beğenilen özellikte bireyler oluşturmasıVerilenlerden hangileri geleneksel ıslah yöntemleri için doğrudur? ……………………………, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini inceleyen bilim dalıdır. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir sürahi kayısı suyunu 7 kişi içmektedir. 3 sürahi kayısı suyunu kaç kişi içer? Osmanlılar fethettikleri yerlerde  camiler, mescitler medreseler,  kütüphaneler  ,kervansaraylar,  köprüler imaretler  kurmuşlardır.Osmanlıların bu uygulamalarının;I- İslam   dininin  yayılması     II- Fethedilen  yerlerin bayındır hale gelmesiIII-  Eğitim ve ticaret faaliyetlerinin kolaylaşmasıDurumlarından hangisi ya da hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? ”İhtiyar adam yavaşça koltuğa oturdu.”      Yukarıdaki tümcede altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  Türkiye’de ilk defa edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemleri ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Ablam sabah 3, öğlen 4 ve akşam 6 problem çözüyor. Ablam 5 günde toplam kaç problem çözer?