S:1

Last night - - - - I was watching the match between Barcelona and Real Madrid , the electricity went off.

Last night - - - - I was watching the match between Barcelona and Real Madrid , the electricity went off. sorunun cevabı "while " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Sevdim en çok çilekli pastayı. Cümlesinde eylem hangisidir? "Çocuk" sözcüğü hangi cümlede çoğul olarak kullanılmıştır? Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? ‘ Diz sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi birden çok yapım eki almıştır? Kişilere doğumundan itibaren verilen ve o kişiye ait bilgileri içeren belgeye ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru anlamı taşımaktadır? 1. İnsanlara içten ve samimi davranmıştır.2. Müslümanlara ağaç dikmelerini tavsiye etmiştir.3. Kızlarını evlendirirken onların görüşlerini almıştır.4. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih etmiştir.Verilen bu bilgilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in danışarak iş yaptığına işaret etmektedir? Sizi bir tek candan yaratan, ondan da, yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur... Ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz. 8045 litre zeytinyağı 5 litrelik şişelere doldurulursa kaç şişe gerekir? Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonlar sürekli hâle getirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? Kardeşim akşam çok geç geldi. cümlesini soruya çevirmek istediğimizde Kardeşim sözcüğünün yerini tutabilmesi için aşağıdakilerden hangisini kullanabiliriz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir? Yeniçeri Ocağını kaldırarak Türklerden bir ordu oluşturmayı düşünen ilk padişah kimdir? Hayatımız hayallerden, hayallerimiz hayattan ilham alır. cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? • Sorunlar içtihatlarla halledilmeye çalışılmıştır.• Fıkıh ilmi ile ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.• Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.• Henüz vuku bulmamış meseleler hakkında da hükümler verilmiştir.Bazı özellikleri verilen fıkıh dönemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sigaranın zararları arasında gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Aşağıdaki damarlarda kanın akış hızı en yüksek hangisindedir? Doktor Ayşe hanım, Mahmut beyin eşi, Gizemin annesi, aynı zamanda çevreyi korumayla ilgili bir vakfın üyesidir.Bu açıklamada toplumsal statünün hangi özelliği vurgulanmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Yaşlılık, kavramların en somutlarındandır. Gerçekliği yüzlerde, ellerde, yürüyüşlerde ve seslerde iyiden iyiye belirgindir. Bu nedenle yaşlılar, çoğumuzun gözünde sadece yaşlıdır. Oysa yaşlıların davranışları sıradan değildir, sözleri de. Biriyle laflamak için fırsat kollarlar, bulduklarında da uzun uzun konuşurlar. Gelmişten, geçmişten... En çok da bozulan toplumdan, kaybolan değerlerden, saygıdan şikâyet ederler ve kaçınılmaz olarak hastalıklardan.Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? I. İlgiII. YetenekIII. BeceriMeslek seçiminde yukarıda verilenlerden hangileri dikkate alınmalıdır? Bir başlangıç noktasından belli bir yöne doğru sınırsız sayıda noktalardan oluşan düz çizgiye ..........denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birim.........Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? 1 Kasım 1928de yeni Türk alfabesi olarak Latin harflerinin kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı vardır? 1. İnsan ve araçlara sık rastlanır.2. Canlı çeşitliliği azdır.3. Hava kirliliği görülür.Yapay çevreyle ilgili özelliklerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? ---- dili, ortak kültür temelinde şekillenir ve ülkenin resmî dilidir; ---- dili ise insanların sözlü iletişimde baş- vurdukları dildir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Müslümanların Medinede barışı sağlamak için Yahudilerle yaptığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? Ankara dışında kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleriaşağıdakilerden hangisinin koordinesinde yapılır? Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça şehirleşme oranlarıda artmaktadır.Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde şehirleşme oranı daha fazladır? I. Seçimlere katılmakII. Doğal kaynakları korumakIII. Tasarruf yapmak Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemize karşı sorumluluklarımızdandır? Amacı Dinlenilenlerin yorumlanması ve bunlardan yeni düşünceler üretilmesi olan dinleme yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Aydınlatma ile ilgili hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir