S:1

E. Husserle göre pozitivizm, doğru bilgiye ulaşmada
sadece duyusal verileri dikkate almasıyla yanılgıya
düşmüştür. Oysa insanlar nesnelerin özlerini de kavrayabilir.
Bu özlere ulaşmanın yöntemi, varlıklarla ilgili
önceden edinilmiş bilgileri bir kenara bırakmak, paranteze
almaktır. Varlığın özüne ait olmayan ve öze ulaşmayı
engelleyen ögeler ayıklanır, bilincimizden atılır ve
bilincimizde sadece varlığı varlık yapan saf öz kalır.
Husserle göre özün kavranabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

E. Husserle göre pozitivizm, doğru bilgiye ulaşmadasadece duyusal verileri dikkate almasıyla yanılgıyadüşmüştür. Oysa insanlar nesnelerin özlerini de kavrayabilir.Bu özlere ulaşmanın yöntemi, varlıklarla ilgiliönceden edinilmiş bilgileri bir kenara bırakmak, parantezealmaktır. Varlığın özüne ait olmayan ve öze ulaşmayıengelleyen ögeler ayıklanır, bilincimizden atılır vebilincimizde sadece varlığı varlık yapan saf öz kalır.Husserle göre özün kavranabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? sorunun cevabı "Nesnelere yüklenen özelliklerden arınmış olmasına" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Rakamları Farklı dört basamaklı en büyük çift sayı ile Dört basamaklı en büyük tek sayının toplamı kaçtır? el - İbane an Usulid - Diyane ve el - Luma isimli eserler aşağıdaki kelamcılardan hangisine aittir? Millî Mücadele sürecinde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır:1. Sivas Kongresi2. Amasya Genelgesi3. Erzurum Kongresi4. Büyük Millet Meclisinin açılmasıBu gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir? (1) Beş yaşındayken yüzme öğrenmeye çalı- şıyordum. (2) Suyun üzerinde durabilmek için tutunduğum ip birden kopuverdi. (3) Yüzme öğ- renebilmek için ip sağlam olmalıdır. (4) Korkudan donakaldım.Numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce- nin akışına göre bu paragrafta yer almamalıdır? Aşağıdakilerden hangisi olmazsa bilgisayar çalışmaz? Selamün Aleyküm sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? ‘Güzel söz söylemek güzel ahlakımızı gösterir. Aşağıdakilerden hangisi güzel söz söyleyen, güzel ahlaklı birisine yakışmayan davranıştır? Bir kişi parasının bir kısmını yıllık % 40tan, kalan kısmını yıllık % 50den bir yıllığına bankaya yatırıyor.Yıl sonunda aldığı faiz, parasının yarısından 200 lira eksik olduğuna göre % 40tan faize yatırdığı para kaç liradır? 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri kaç gün içinde cevaplar? Bir sınıfta 12 sıra vardır. Sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturunca 8 öğrenci ayakta kalıyor. Buna göre, sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? Figen Öğretmen, matematik dersinde fonksiyon konusunu işlerken önce öğrencilere ön bilgilerini hatırlatmış, sonra konuyla ilgili kuralları tahtaya yazarak anlatmıştır. Dersin son bölümünde ise örnekler vererek çeşitli açıklamalar yapmıştır.Buna göre Figen Öğretmen öğrenme ortamında aşağıdaki öğretme - öğrenme yaklaşımlarından hangisini kullanmıştır? Yaz mevsiminde manavdan hangisi alınmalıdır? Aşağıdaki hangi dizede ulama vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin ilgi alanına girmez? Sosyal Bilgiler öğretmeni Aytaç Onay,öğrencilerine nüfus sayımının niçin yapıldığını ve sayımlarda hangi sonuçlara ulaşıldığını sorarak derse başlamıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar arasında gösterilemez? Gereksiz, tekrar eden, doğruluğu kanıtlanmamış ya da yanlış birçok bilgi internette bulunuyor. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Gökyüzü artık hafif hafif kararıyor. Cümlesinde hafif hafif sözcüklerinin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Bir çıkarma işleminde eksilen 229 çıkan sayı 147 ise fark kaçtır? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanun nu kapsamaz? Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı vardır? I am going to visit my grandparents - - - - . Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Özel girişimin başardığı en önemli sanayi kuruluşu ve ilk şeker fabrikası aşağıdakilerden hangisidir? Dont wait for us if ............ "Kalmadım" eyleminin olumlu hali hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir? 'Soğuk hava sizi hasta eder'' Bu cümlede varlığın özelliğini hangi kelime belirtir? Bilgisayar virüslerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekemez? By the time we get there ....... Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi belediyenin hizmet birimlerinden değildir? Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın özelliklerinden biri değildir? Millî egemenlik kavramı aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? 1,36 + 1,65 işleminin sonucu kaçtır? Kardeşler arası ilişkilerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Dont wait for me to go out if I - - - - late. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir