S:1

İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kısmını kana, diğer kısmını ise bir kanal ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Bu tür bezlere karma bez denir.
Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bez örneğidir?

İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kısmını kana, diğer kısmını ise bir kanal ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Bu tür bezlere karma bez denir.Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bez örneğidir? sorunun cevabı "Eşeysel bezler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Suresinin özelliklerinden biri değildir? DNA ikili sarmalında, karşılıklı dizilerde yer alan nükleotitlerin doğru eşlemesiaşağıdakilerden hangisidir? I- Elektrikli cihazların tahrip olmasını önlemekII- Elektrikli cihazların toprakla ilişkisini kesmekIII- Elektrikli cihazları kullananların can güvenliğini sağlamakVerilenlerden hangileri elektrik tesisatında topraklama yapılmasının amacıdır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? İnternet Explorer, Google Chrome ve Yandex Browser gibi internet tarayıcılarının üst kısmında bulunan ve internet adreslerinin yazıldığı yere ne ad verilir? O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allahtır. Güzel isimler Onundur. (Haşr suresi, 24. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bilgisayarlar ile geliştirilen yazılımlar sayesinde bizimle konuşabilen sohbet edebilen karmaşık yapıya sahip teknolojilere ne denir? I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupadaki bloklaşmada kendine yer arayan Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri safında yer almak istiyordu. Fakat İtilaf Devletleri, Osmanlı Devletinin topraklarını paylaşma niyetinde oldukları için bu teklifi reddettiler.Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin bu düşüncesine kanıt olamaz? Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme ortamlarında Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımını kullanan bir öğretmen davranışı değildir? Aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimlerden hangisinde kavga etmek anlamı vardır? Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlıBizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlıUçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyleCanlandı o meşhur ova at kişnemesiyleFethin daha bir ülkeyi parlattığı gündüBiz uğruna can verdiğimiz yerde göründüBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangi ürünün taze olarak satıldığını söylemeyiz? Tanesi 70 TL‘den 4 tane vazo aldım. Satıcıya 300 TL verdim. Geriye kaç kaç TL param kalır? Eklemeli dillerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. CH4II. C2H6III. C3H8Yukarıdakilerden hangileri hidrokarbon sınıfı bir bileşiktir? Aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinde bulunan şehirlerden biri değildir? a- Kıskançlık b- Dedikodu c-Yardımseverlik d- Cömertlik e- Kızgınlık f- Yalan söylemek Yukarıdaki davranışlardan kaç tanesi olumsuz, yanlış bir davranıştır? Dünyadan baktığımızda Ayın hep aynı yüzünü görürüz. Bu durumun nedenini aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar? Yavru vatan diye adlandırdığımız ülke aşağıdakilerden hangisidir? Her türlü ticaret malına konulabilen, o malla ilgili stok, fiyat gibi bilgileri içeren, değişen genişlikte çubuklar biçiminde, elektronik tarayıcıyla okunabilen simgeye na ad verilir? Hangi cümlede, özel isimlerin yazımında bir yanlış vardır? Hangi cümlede iş gelecek bir zamanda yapılacaktır? İnsanın ya da insan topluluklarının başlarından geçmiş ya da geçmesi muhtemel olan sosyal, siyasi, psikolojik, ekonomik, askerî vb. olayların belli bir sisteme bağlı olarak anlatıldığı hacimli, olay anlatımına dayalı metinlere ---- denir. ---- ise bu türden, şahıs kadrosunun az olması, geniş hacimli olmaması ve genellikle tek bir olay etrafında gelişmesi yönleriyle ayrılır.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? My sister answers the telephones, takes notes, types letters and makes appointments for her boss, so she is - - - -. Bir kırtasiyeci 6 deste kalemin 3/5' ini okul açıldığı gün satmıştır. Geriye kaç kalem kalmıştır? Hangi seçenekte verilen ışık kaynağı ile ilgili bilgi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerde bulunan tamlamalardan hangisi farklıdır? Ailemizin, belli bir dönem için gelir ve giderlerini gösteren listeye ne denir? Kasların kemiklerimizi hareket ettirmesi aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile olur? Banka mevduat hesabındaki paranın geri alınması ile sağlanan para ekonomide gelir kabul edilmez.Bu durum, gelirin hangi özelli-ğine örnek olur? Bayram namaz kaç rekattır? Hz. İdrise kaç sayfa suhuf gönderilmiştir? Hz. Muhammed kulların kıyamette hesap verecekleri ilk ibadetin namaz olduğunu ifade etmiştir. Bu sözüyle namazın hangi yönüne dikkat çekmiştir? Aşağıdakilerden hangisi fiildir? Bir ekmek 350 gramdır. 7 ekmek alan bir aile, kaç gram ekmek almış olur? Adaletsizliği ortaya çıkaran veya yaşatan durumlarla karşılaşılması bireyi ve toplumu etkilemektedir. Bu tür durumlar toplumda güven duygusunu zedelemektedir. Bu durumu önlemek için aşağıda verilen davranışlardan hangisi yanlış olur? Aşağıda verilen cümleyi tamamlayan ifade hangi seçenektedir?She' s at the _____ . İslam tarihinde ilk Cuma namazı nerede kılınmıştır? Batı yanlısı gençleri Servet-i Fünûn dergisi etrafında topladı. Talim-i Edebiyat adlı eseriyle edebiyat kurallarını öğretmeyi amaçladı. Bu yüzden yaşadığı dönem de Üstad olarak anıldı.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir