S:1

Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramı içinde değerlendirilemez?

Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramı içinde değerlendirilemez? sorunun cevabı "İnsanın tek olan Allah’a inanması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilk gereksinimleri nedir? Aşağıdakilerden hangisi akraba kavramı içinde yer almaz? Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama ...................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sürekli kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşma isteği aşağıdakilerden hangisidir ? Doğal kaynakların azalması, dünya nüfusunun artması, geri dönüşümü zorunlu hâle getirmektedir. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu petrolden tasarruf sağlanabilmektedir.Verilen bilgide geri dönüşümle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? "Adamın karşısına iki kurt çıkmış." cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? İnsan hak ve hürriyetleri .................................dır. cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır? Acümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Annem gece dışarıdaki gürültü yüzünden uyuyamamış.Annem hangi duyu organını kullanmıştır? Giyim mağazaları hangi tür işletmelere örnektir? Güneş ışınlarının yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır.Aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bu durumun etkisinden söz edilemez? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığın en yüksek danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamda kullanılmıştır? Okulda meydana gelebilecek bir yaralanma durumu ile karşılaşıldığında hemen aranması gereken acil servis telefonu aşağıdakilerden hangisidir? 2 + B = 11 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi duyu organımız değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir düşünce yazısıdır? Hz. Peygambere dua niyetiyle okunan salavatı kim bestelemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir