S:1

Herhangi bir ulaşım aracının içinde seyahat eden kişiye ne denir?

Herhangi bir ulaşım aracının içinde seyahat eden kişiye ne denir? sorunun cevabı "Yolcu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Millî Mücadele’de Güney Cephesi’nde işgallere karşı direniş kimlere karşı yapılmıştır? Bir futbol karşılaşmasında seyirci durumunda olan bir psikoloğun, insanların duygusal tepkilerini ölçmek için kullanabileceği öncelikli yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanuna göre İzin vermeye yetkili merciler Soruşturma izni yetkisi hangisi yanlış verilmiştir? Fiyat artış hızının azalması anlamına gelen ve yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu kimdir? “Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara ………….…denir.” Boş bırakılan yere ne gelmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi trafiğin en önemli ögesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harflerin kullanılışıyla ilgili yazım yanlışı vardır? Davranışçı psikologlara göre insanın iç yaşantıları konusunda objektif sonuçlara varılamaz. Psikoloji bilimsellik iddiasındaysa gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlara yönelmelidir.Buna göre psikoloji aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanırsa sübjektif sonuçlardan kaçınma olasılığı artar? Hz. Peygamber’in bizzat katılarak sevk, komuta ve idare ettiği askeri harekâtlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Hangi kesir en büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde sanayi alanında yapılan inkilaplardan biri değildir? Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi  söylenemez? Hangisi esnek cisim değildir? Bir ülke ya da dünya çapında, aralarında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafe bulunan bilgisayar ve ağların birbirine bağlanmasıyla oluşan ağ türü aşağıdakilerden hagisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır? Aşağıdakilerden hangisi Allah’a inanan bir insandan beklenen iyi ve güzel davranışlardan değildir? I. Bu şiirde kullanılan bazı sözcükler yabancı dillerden dilimize girmiştir.II. Beyindeki sinir hücrelerinin kendilerini yenileyebilme yetisinden yoksun oldukları açıklandı.III. Dizi filmler, hiçbir öğüt ve bilgi vermedikleri gibi izleyiciyi de sahte duruşlarıyla etkiler.IV. Her şairin belirgin geniş bir hayal dünyası; her şiirin oturmuş, belirgin bir maddesi vardır.V. Bu sözlükte yer alan sözcüklerin çoğunlukla soyut kavramlar olduğu görülecektir.Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde nesnel anlatım yoktur? Ali’nin 10 kitabı vardır. Kitaplarının yarısını sınıf kitaplığına verecek.Ali sınıf kitaplığına kaç kitap verecektir? Cenaze namazında ikinci tekbiri getirdikten sonra aşağıdakilerden hangisi okunur?  Rusya, Osmanlı yönetiminde bulunan Ortodoksların haklarını koruyabilme hakkını, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle elde etmiştir? Peygamberimizle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? Aşağıda verilen olayların hangisinde kimyasal değişim gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşur? Kurban Bayramının arefe günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar, bir süre Arafat Dağı’nda bulunmak demektir. Bu süre ibadet ve dua ile geçirilir.Hakkında bilgi verilen haccın farzı aşağıdakilerden hangisidir?  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman kabul edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amaçlarından biri olamaz? Ömer’in aklında tuttuğu sayının yarısı 6 ise tamamı kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi Havza Genelgesi’nin önemini ifade etmektedir? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşına girmesiyle ortaya çıkan bir durum değildir?   Aşağıdaki kelimelerden hangisi 5 hecelidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi , diğerlerinden farklı kişide çekimlenmiştir? Atatürk Manastır Askeri Lisesinden önce aşağıdaki okullardan hangisine gitmiştir?                                                         Çağdaş toplumlarda toplumsal hareketlilik bireye hangi tabakadan, etnik gruptan ya da dinden olursa olsun zeka, yetenek ve çabası ölçüsünde fırsatlar sağlamaktadır. Bireyler özellikle eğitim fırsatlarından yararlanarak toplumda yeni statüler elde edebilir.Bu parçada toplumsal hareketlilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurglanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlıkelimeler bir arada verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğal besine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerden değildir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir