S:1

O, bizi arkadaşlarıyla burada bekleyecekti. Cümlesindeki kelimelerden hangisi işaret zamiridir?

O, bizi arkadaşlarıyla burada bekleyecekti. Cümlesindeki kelimelerden hangisi işaret zamiridir? sorunun cevabı "O" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Sohbet etme kötü ileGüreş etme katı ileGitme hırsın atı ileSakın hileden, tuzaktanBu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? Her icat edilen ürün bir çok alanda değişik amaçlar için kullanılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi buhar makinesinin icadının değiştirdiği olaylardan değildir? Aşağıdakilerden hangileri gözle görülmeyen canlıların zararlarındandır? Microsoft Publisher programında varsayılan dosya adı aşağıdakilerden hangisidir? Sarı Meyan ülkemizde sadece Konya-Akşehir yöresinde yetişen ve nesli tükenmekte olan bir bitki türüdür.Bu türün korunması ve çoğaltılması için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılabilir? Milli Mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır? Allah ilahi emirlerini bildirmeyle ilgili hangi meleği görevlendirmiştir? 1 - Harekat ordusu kurmay başkanlığı2 - Tekirdağda 19.Tümeni kurma görevi 3 - Selanikte 5.Ordu komutanlığıMustafa Kemal yukarıdaki görevlerden hangilerin- de yer almıştır? Bilgisayar donanımlarında işlemci, görevi düşünüldüğünde insanların hangi organına benzer? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? I cant speak Spanish, Carol cant speak it,- - - - Erayların ahırında 7 keçi, 8 koyun ve 3 kuzu vardır.Erayların ahırında kaç hayvan vardır? Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir? Taban yarıçapının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan silindir biçimindeki kabın tamamı su ile doludur. Silindirdeki suyun tamamı bir ayrıtının uzunluğu 10 cm olan küp biçimindeki boş bir kaba boşaltıldığında kaptaki suyun yüksekliği kaç santimetre olur? (r yerine 3 alınız.) Bir şey ne ise odur, her şey kendisinin aynısıdır özdeşlik ilkesinin tanımıdır. Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ilkesine örnektir? Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi paragrafın ilk cümlesi olur? I- Hücrede sentezlenip, canlı yapısında bulunan ve karbon içeren bileşikler organik bileşik adını alır.II- Karbondioksit karbon içerdiği için organik bileşiktir.Yukarıda organik bileşiklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi bir hayvansal gıda değildir? En fazla 200 kg yük taşıyabilen bir asansöre her biri (x + 5) kg olan kolilerden 8 tane konulmuştur. Buna göre bu asansöre en fazla kaç kilogramlık daha yük konulabilir? Kuran-ı Kerimin indirilişi kaç yıl sürmüştür? Atıklar ve eski eşyaları yeniden kullanmak ile ilgili hangi ifade doğru olmaz? Annem çamaşır makinasına koyduğu çamaşırları makinanın 135 dakikada yıkaması için programladı. Çamaşırların yıkanma süresini saat ve dakika insinden belirleyiniz? "Dün köyde seni gördüm. cümlesinde hangi sözcük zamirdir? Çantamıza ders araç-gereçlerini neye göre koyarız? Belli bir kaynaktan doğan , yağmur ve kar suları ile beslenen ve arazinin eğimine göre akıp giden sulara ne denir ? Osmanlı toprak sisteminde gelirleri sınırların güvenliği için ayrılan topraklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin de katılmış olduğu Hilfü'l– Fudül hakkında verilen hangi bilgi hatalıdır? Peynir, zeytin, yumurta, bal, süt gibi yiyecekler daha çok hangi öğünde tüketilir? Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aslında somut olan bazı adlar tümcede soyut anlam kazanırlar.Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya bir örnek vardır? Tarihî olayların araştırılmasında kullanılan aşağıdaki yöntemlerden hangisi en sonda yer alır? "Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik" mealindeki ayette Hz.Muhammed'in daha çok hangi özelliği vurgulanmaktadır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğü sayı sıfatı değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin birden çok anlamı vardır? Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturularak hücre içine alınmasına ne denir? ........ me the melon? Sorusunda boş bırakılan yere ne gelmelidir? Konuşurken sözcüklerdeki kimi hecelerin veya cümlelerdeki kimi sözcüklerin daha belirgin söylenmesine ne ad verilir? Salgıladıkları sıvılarla sindirim sistemine yardımcı yapı ve organlar aşağıdakilerden hangisidir? Hangi kelime tek başına bir cümle olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir