S:1

Aşağıdakilerden hangisi internet tarayıcı programı değildir?

Aşağıdakilerden hangisi internet tarayıcı programı değildir? sorunun cevabı "Bing" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İnsanlar, başkaları hakkındaki hükümlerini yüzlerine bakarak verirler.Yukarıdaki cümlede hangi öge kullanılmamıştır?   Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? o İlk denizci Türk beyliğidir.o Güçlü bir donanma kurmuşlardır.o Ege kıyılarını ve yakın adaları ele geçirmişlerdir.Verilen bilgilerde, aşağıdaki Türk beyliklerinin hangisinden söz edilmektedir? My father has flown just two times - - - - . Abecemizin beşinci sesi ile başlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?  Doğuştan beste yapma yeteneğine sahip olmayan bireye bir şarkı besteletemezsiniz.Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destekler niteliktedir? 20: 2 + 3 + 5 . 12020 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Karınca yuvalarının ağzı hangi yönü gösterir? Hz. Muhammet’in yaralandığı (dişinin kırıldığı) savaş hangisidir? “Otobüslerde dolmuşlarda adım atacak yer yoktu.”  Cümlesinde, hangi kelimeden sonra virgül konmalıdır? Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancağa çıkma usulü aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?  Önce dört rekâtlık ilk sünnet kılınır. Ardından müezzin cami içinde ezan okur. İç ezandan sonra imam minbere çıkar ve hutbe okur. Hutbeden sonra müezzin kamet getirir ve cemaatle iki rekâtlık farzı kılınır. Farzdan sonra kendi başına dört rekât sünnet daha kılınır.Bu metinde anlatılan namaz aşağıdakilerden hangisidir?  Hz. Muhammed (S.A.V.) ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? “Dodos lived in Mauritius, an island in the Indian Ocean, a long time ago. They became extinct because people hunted them and destroyed their nests.”Yukarıda verilen bilgi içerisinde seçeneklerden hangisinin cevabı bulunmamaktadır?  125 - (2 X10) işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır? A car isn’t - - - - cheap - - - - a bicycle. Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıklarınçözülmesine olumlu katkı sağlar? Aşağıdakilerden hangisi, Bakanlıklardaki Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş esasları bakımından doğru bir bilgi değildir? I. Şarkılı oyunlarII. İp oyunlarıIII. Dijital oyunlarIV. Top oyunlarıVerilenlerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarının bir türü olabilir? Yayalara yanan kırmızı ışık ne anlama gelir? TBMM ne zaman açıldı?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya kaç yıl geçmeden tekrar kurum açma izni verilmez? Sorumluluklarımız                            Haklarımıza- Eğitim almak                              1- Çalışmakb- Yasalara uymak                          2- Vergi vermekYukarıda verilen şemanın doğru olabilmesi için hangi ikisinin yer değişmesi gerekir?  Aşağıdaki maddelerin hangisinin tadına bakmak tehlikelidir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir?  120 sayısını %20 ‘si ile %15 i 21 olan sayı kaçtır? İstiklal Savaşı’mızın zaferle sonuçlanması üzerine İngiltere’de hükûmet istifa etmiş, Yunanistan’da da Anadolu’daki başarısızlıktan sorumlu tutulan devlet adamları cezalandırılmışlardır.Bu durum, Kurtuluş Savaşı’nın hangi alandaki etkilerine bir örnek oluşturur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kullanılmasına gerek yoktur? 84 sayısının birler basamağının basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel araştırma basamaklarının ilkidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?  Mondros ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesini engellemek amacıyla aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yapılmıştır?   Anıl bought a - - - - of milk from the supermarket. Mesajın alıcıya iletildiği yola ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini yükseltmeye yarayan bir alet değildir? Okulun yerini söyler misiniz?Bana evinizi gösterir misin?Bakkalın yeri neresi?Tanımadığımız bir kişi bize yukarıdaki soruları sorarsa hangi sorusuna kesinlikle cevap vermemeliyiz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir