S:1

AABBDDRR genotipli bireyin oluşturacağı gamet çeşidi X ise, aşağıdakilerden hangisinin mayozuyla X+1 çeşit gamet meydana getirebilir?

AABBDDRR genotipli bireyin oluşturacağı gamet çeşidi X ise, aşağıdakilerden hangisinin mayozuyla X+1 çeşit gamet meydana getirebilir? sorunun cevabı "MMTt" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerin hangisi aldığı ek nedeniyle anlamı değişmemiştir? Bir grup arkadaş lokantada yedikleri yemeğin 210 liralık hesabını kişi başı 30 lira vererek ödeyeceklerdir. Ancak bir kısmının parası olmadığı için diğer arkadaşların her biri 42 lira vererek hesabı ödemişlerdir.Buna göre kaç kişi para ödememiştir? –2x – 4 = 4 + 2x denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? • Karasal iklimde çayır bitki örtüsü altında oluşan topraklardır. • Ülkemizde Erzurum – Kars çevre- sinde yaygın olarak görülür.• Bu topraklar üzerinde gür otlaklar bulunduğundan genellikle büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılır.Yukarıda bazı özellikleri verilen zonal toprak aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dengesiz beslenme sonuçlarından biridir? Aşağıdaki Osmanlı camilerinden hangisi ampir üslubunda yapılmamıştır? "mi" soru eki hangisinde yanlış yazılmıştır? ‟İşleyen demir ışıldar. atasözüyle aşağıdakilerden hangisi yakın anlamlıdır? Bizi ilgilendiren konularda bir karar alınırken fikrimizi söylemek bizim.............................. .Yukarıdaki cümleyi tamamlayan kelime hangi seçenekte verilmiştir ? Ahmet ( )Veli ( )Cemil sinemaya gitti Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Zararlı alışkanlıklara başlamada aşağıdakilerden hangisi etkilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (–) yanlış kullanılmıştır? Yeni dikilen fidanı ............... cümlesi hangisi ile tamamlanabilir? Karadeniz ikliminin görüldüğü köylerde bitki örtüsüne bağlı olarak konut yapımında daha çok hangi malzeme kullanılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yaşantısıyla ters düşen bir davranıştır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? "Ufuk bu yemeği çok beğendi." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemale En büyük eseriniz nedir? diye sorulduğunda; O, Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz. diye cevap vermiştir.Parçadaki soruya, Mustafa Kemalin vermiş olduğu cevap, Onun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır? Renklerin kullanıldığı Türkiye fiziki haritasında batıdan doğuya, kıyılardan iç kesimlere gidildikçe yeşil tonlarından kahverengiye geçildiği görülmektedir.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? I. ödevlerini yapmak II. su faturasını ödemekIII. Okula devam etmek IV. evin market alışverişini yapmakYukarıdakilerden hangileri çocukların görev ve sorumlulukları arasında değildir? Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz, Âdemin çocuklarısınız.Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bir popülasyonun barındırabildiği en fazla birey sayısına ne ad verilir? Beklediğimiz misafirler biraz sonra gelir. cümlesindeki altı çizili zarfın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin Hicret yolculuğunda yol arkadaşı ..................idi. Peygamberimiz yola çıkmadan üzerindeki emanetleri...................ye teslim etti. Hicret esnasında ..................dağındakimağarayasaklandılar. Yolculuk esnasındakılavuz olarak tutulan kişi....................idi. Yukarıdaki boş yerlere sırasıylaaşağıdakilerden hangisi gelmelidir? dalgıç, dadı, darı sözcüklerinden hangisi sözlükte en önce yer alır? Hz. Peygamber, Veda Hutbesinde ... Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız da birdir, hepiniz Âdemin çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Allah katında en kıymetli olanınız, Ondan en çok sakınanınızdır. Arapın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. buyurmuştur.Bu metinden Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarında kullanılan oyuncak ya da malzemelerden biri değildir? İzmiri işgal eden Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan kişi kimdir ? Aşağıdakilerden hangisi rubai ve tuyuğ için ortak bir özellik değildir? Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin sağladığı faydalar arasında gösterilmez? İçinde yer aldığımız ilk grup, aşağıdakilerden hangisidir? Araç içinde bulunmayan, kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir? 137nin 36 katının, 4982 fazlasının, 7089 eksiği kaçtır? Osmanlı Devletini hukuken sona erdiren antlaşma hangisidir? İleri sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Yerküreyi çepeçevre saran gaz tabakasına atmosfer denir.Aşağıdakilerden hangisi atmosferin canlı yaşamına sağladığı faydalar arasında değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? John speaks German - - - - (I) Yenilenebilen ve ses yalıtımı sağlayan saman balyası en ucuz doğal malzemelerden biridir. (II) Ayrıca saman balyasından yapılan ev, ısı kaybını önlemesi nedeniyle enerji verimliliği sağlıyor. (III) Malzemenin kolay temin edilmesi ve evin kolaylıkla inşa edilmesi de tercih nedenlerinden biri. (IV) Saman balyası evlerle Türkiye yeni yeni tanışıyor. (V) Bu tanışma Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin, yirmi gönüllüyle 100 m2 bir ev inşa etmesiyle gerçekleşti. (VI) Amaçları Kuzey Amerika, İngiltere ve İskandinav ülkelerinde kullanılan bu evleri Türkiyede de yaygınlaştırmak.Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir