S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟denin yazımı doğrudur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟denin yazımı doğrudur? sorunun cevabı "Aradığımız bütün özellikler sende var." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bir tablo ne denli ustaca ve kusursuz olursa olsun, yaşayan gerçek doğanın yalnızca bir kesitini yansıtabilir. Çünkü o bir kopyadır. Oysa doğa sonsuz zenginlikleri ile bizi var eder, eğitir ve yeniler. Bu parçada vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Basit bir elektrik devresinde kullanılan pilingörevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisisöylenebilir? Kör kelimesinin eş anlamlısı nedir? Mendeleevin periyodik tablosu ile ilgili;I. Yatay satır ve dikey sütunlardan oluşmaktadır.II. Keşfedilmemiş elementler için bazı kutucuklar boş bırakılmıştır.III. Elementler artan atom kütlelerine göre yerleştirilmiştir.yargılarından hangileri doğrudur? Tuzu, suda göremeyiz ama tadına bakınca tuzun suda kimliğini koruduğunu anlarız. Bu olayı aşağıdakilerden hangisi ile açıklarız? Kenar uzunluları 2 m ve 4 m olan bir banyonun zemini fayans ile kaplanacaktır. Fayansların m2‘si 52₺ olduğuna göre bu işlemi yaptırmak için kaç para gerekir? Türk halk dansları, daha çok Anadoluda gelişmiş, bugüne dek özelliklerini koruyabilmiş ulusal oyun- lardır. Kimisi Gaziantep, kimisi Trabzon, kimisi Aydında oynanır. Zeybek, halay, horon, kaşık oyunu ve onlarcası... Hepsinin de kendine özgü kuralları, oynama tarzları, kıyafetleri ve oyun için gerekli müzik aletleri vardır.Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin son harfi, sesli harf ile başlayan bir ek aldığında yumuşamaz? Geçmiş zamanda yaşamış canlıların yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izlerine ne denir ? Zamanın, üzüntülü anlarımızda yavaş geçtiği, sevinçli anlarımızda hızlı geçtiği şeklinde algılanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Aşağıdakilerden hangisi anayasamıza göre devletin temel görevleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiiri geliştiren şairlerden biri değildir?A) B) C) D) Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Hangi kelime ismin –de halinde bulunmaktadır? El kelimesi hangi cümlede bir deyimin içerisinde kullanılmıştır? Mustafa Kemal Paşa tarafından 9 Eylül 1923 tarihinde kurulan Halk Fırkasının temelini, aşağıdaki gruplardan hangisi oluşturmuştur? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre merkez ilçede görevli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir? Emevilerin ve Abbasilerin güçlü bir ordu kurmaya önem vermelerinin asıl nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? 83-37-72-27Yukarıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralarsak, baştan 3. sayı hangisi olur? Bir maden işcisinin çalışması hangi emek grubu içinde yer alır? Tohumun çimlenmesi için hangisine ihtiyaç yoktur? Zeynep okula gelmeyen arkadaşı İreme derste işlenen hac konusunu özetlerken aşağıdakilerden hangisini yanlış aktarmıştır? 64 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Kurtuluş Savaşı sırasında, Büyük Millet Meclisine karşı çıkan isyanları bastırmak için Mecliste Hıyanet-i Vataniye Kanunu kabul edildi. Bu Kanunun uygulanmasıiçin kurulan İstiklal Mahkemelerinin üyeleri, milletvekillerinden oluşmaktaydı.Parçaya göre, İstiklal Mahkemelerinde milletvekillerinin görev alması, ilk TBMMnin;I- YargıII- YasamaIII- Yürütmegüçlerinden hangilerini kullandığını gösterir? 8a+15 cebirsel ifadesine a= -2 olduğunda değeri kaç olur? O sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı olarak kullanılmamıştır? Temsil Heyetinin varlığı, aşağıdaki hangi gelişme ile sona ermiştir? Peygamberimiz İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur; bunlar Allahtan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed (sav.)in Onun elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak ,zekat vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır. Hadis-i Şerifte verilen temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Mustafalar sürüdeki koyunları otlatmaya götürdü. Cümlesinde geçen topluluk adı hangisidir? Kütle ile ağırlık arasındaki farklar ile ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi caminin içindeki bölümlerden biri değildir? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(.....) Hac, sadece Peygamberimize (s.a.v.) ve ümmetine farz kılınmış bir ibadettir.(.....) Kâbe, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından inşa edilmiş bir ibadethanedir.(.....) Hac, yılda sadece bir kez ve belli zaman diliminde yapılır.(.....) Kâbenin etrafında bir kez dönmeye şavt adı verilir. Selçuk saksılara çok sevdiği begonya çiçeği dikti. Saksılardan birini odasındaki pencerenin önüne, diğerini karanlık bir yere koydu. Bir süre sonra karanlık yerdeki çiçeğin solduğunu gördü.Karanlık yerde kalan çiçek neden solmuştur? 11 den başlanarak ve her adımda 4 eklenerek oluşturulan sayı örüntüsünün 5. terimi kaçtır? Dünya, Evren ve Uzay kavramlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakiseçeneklerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre bayrak törenlerinde göz önünde tutulacak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir düşünce bildiriyor? Aşağıdakilerden hangisi ek alarak anlam değiştirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi varlığın biçimini belirtiyor? Osmanlı Devleti I.Dünya savaşına çok büyük umutlarla girmiş, ancak umduğunu bulamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin I.Dünya Savaşına giriş sebeplerinden biri olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir