S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? sorunun cevabı "Senin Türkçe kitabın bende kalmış." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır? (I) Döneminde yeterince tanınamamış sanatçılardan olan yazarın sanatçı kimliğinin, henüz edebî anlamda eser vermeden değişik sanat dallarına olan ilgisinden dolayı zaten mevcut olduğu söylenebilir. (II) Bu sebepten yazarın sanatla tam olarak ne zaman uğraşmaya başladığını kesin olarak belirlemek zor. (III) Sanattaki becerisi her ne kadar doğuştan gelen özelliklerle geliştiriliyor gibi gözükse de çocukluktan itibaren bulunan çevre ve ailesinden taşıdığı malzemelerin eserlerini şekillendirmede ona yön verdiği söylenebilir. (IV) Yazar, küçük yaştan itibaren yaşadıklarını, gördüklerini belleğinde bir yerlere kaydetmeye başlar. (V) Daha çok manevi değerlerle yoğrulu bu notlar yazarın yaşının ve sanatçı kimliğinin olgunlaşmasıyla zamanla edebî anlamda değişik renklerle ortaya çıkar.Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “yaşlı”  sözcüğü diğerleriyle eş seslidir? Aşağıdakilerden hangisi gezegen değildir? 28 Ekim 1922 tarihinde Lozan’da barış konferansının toplanması kararlaştırıldı. Ancak İtilaf Devletleri konferansa TBMM Hükûmeti’nin yanında İstanbul Hükûmeti’ni de davet ederek ortaya çıkacak görüş ayrılıklarından faydalanmayı amaçlamıştır.Bu ikiliği önlemek isteyen TBMM aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi fabl türüne ait bir özellik değildir?  Osmanlı Devleti Rumeli’de bir yandan fetihler gerçekleştirirken bir yandan da fethettiği yerlere Anadolu’dan Türk halkı getirerek iskân etti (yerleştirdi).Aşağıdakilerden hangisi iskan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan biri değildir?  Emel 'in iki düzine silgisi var. Bu silgilerin 4 tanesini kaybetti. Geriye kaç silgisi kaldı? Müslümanlardan bir kısmının yerine getirmesiyle diğer Müslümanların da sorumluluğunun kalktığı ibadetlere - - - - denir.Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I.Paket lastiğiII.Bardak             II.SüngerIV.YayV.Dolap Yukarıdakilerden kaç tanesi esnek maddedir? “Fikret’in sesi telefonda yankılandı ( ) ( ) Getiririm neden getirmeyeyim ki( ) Ne istediniz de getirmedim ( )  ( ) “       Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilir? Deprem öncesi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi diğerlerinden farklı bir gruptadır?  Aşağıdakilerden hangisi ailede işlerin kolay yapılmasını sağlar?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde“kırılmak” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? ’’Kadir ailesiyle izmire gitmiştir.’’ Kadir hangi hakkını kullanmıştır? Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir? 6 128 642  doğal sayısının milyonlar bölüğü hangi seçenekte doğru belirtilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi ibadetin amaçlarından biri değildir? Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi yurdumuzda gerçekleşmez?    Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma” vardır? Doğru Yanlış: Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (     )  Bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösteren sayıya payda denir.(     )  Ondalık kesir sayıları virgül kullanılarak da yazılabilir.(     ) Zamanı metre ile ölçeriz.(     ) 1 saat= 180 dakikadır.(     ) Bir yıl 365 gün 6 saattir. Mary was - - - - girl at the party. Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I- IsıtmaII- Tuz derişimiIII- Yüksek basınçYukarıda verilenlerden hangileri proteinlerin yapısını bozarak denatürasyona sebep olur?  Aşağıdakilerden hangisi dağlık bölgeler oluşturulurken dikkate alınan unsurlardan biridir?  I- Romenos Diogenos’un tahtını sağlamlaştırma düşüncesiII- Gazneli, Karahanlı ve Samanoğullarının, Büyük Selçuklu topraklarına sürekli akınlar yapmasıIII-Selçuklu Türklerinin, hayvancılığa uygun Anadolu topraklarını yurt edinmek istemeleriIV-Bizans’ın Anadolu’nun doğusundaki topraklarda etkisinin azalması.Verilenlerden hangileri 1071 Malazgirt Savaşı’nın sebeplerindendir? Aşağıdakilerden hangisi insanın özellikleri arasında yer almaz? Yeni bir çamaşır deterjanı üretmek isteyen bir firmanın araştırma yapmak için hangi grubu seçmesi daha uygundur?   Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlardan biri değildir? İnsanoğlunun anne karnındaki bir çiğnemlik et parçası haline ne denir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında kullanılan bir teknolojik araçtır? Atatürk İnkılaplarının dayandığı temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?  I like nature very much, so my favourite activity is - - - -. Müslümanların bir kısmının kılmasıyla diğerlerinden kılma yükümlülüğünün kalktığı namaz hangisidir? Takım çalışmaları birden çok kişinin bilgi, yetenek ve potansiyellerinden yararlanılarak yapılır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? Atatürk “… halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne alınan önlemler durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve genişletilmelidir. Sağlık örgütümüzde, memleketin gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir.” demiştir.Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?   “Allah’ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas suresi 77. ayet.)Yukarıdaki ayette İslam’ın hangi özelliği ifade edilmektedir? İnsan ve diğer canlıların yaşayabilmeleri için yedikleri ve içtikleri şeylere ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir