S:1

Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısınınarttığı yönde,
I. Atom çapı
II. İyonlaşma enerjisi
III. Elektronegatiflik
özelliklerinden hangileri azalır?

Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısınınarttığı yönde,I. Atom çapıII. İyonlaşma enerjisiIII. Elektronegatifliközelliklerinden hangileri azalır? sorunun cevabı "II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Üzerine parfüm sıkılmış bir pamuk parçasınınyaydığı koku, bir süre sonra bulunduğu odanın her yerinden hissedilir. Bu olay gazların hangi özelliği ile açıklanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?  Sanman bizi kim şîre-i engür ile mestüz Biz ehl-i harâbâtdanız mest-i elestüz Ter-dâmen olanlar bizi âlûde sanur lîk Biz mâil-i bûs-ı leb-i câm u kef-i destüz Sadrın gözedüp neyleyelüm bezm-i cihanım Pây-ı hum-ı meydür yerimüz bade-perestüz Mâil değilüz kimsenün âzârına amma Hâtır-şiken-i zâhid-i peymâne-şikestüzŞiir, dili ve yapısı bakımından aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi münafıkların özellikleri arasında yer almaz? Ay’a ilk ayak basan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 31.10.1917İleride, bu satırlar bir kimsenin gözüne değerse, defterin güzelliğine şaşılmasın! Onu, bugün Mahmutpaşa’dan satın aldım ama az kaldı canım pahasına. Aman Yarabbi! İstanbul’umuza böyle ne oldu? Kalabalıktan tramvaylara girmek kâbil değil ki! Toptan gülle çıkar gibi zorla bir vagona attım kendimi. Bu, tramvaya girmek değil ezilmek, üst baş parçalamak. Ne oldu halkımıza Yarabbi? Bu her yeri dolduran kifayetsiz, kaba, kötü dilli insan kalabalığı nereden geldi? Evde yalnızlığıma, sokakta bu kalabalığa dayanamıyorum;ağlayacak hâle geliyorum. İşte böyle, avunmak için, avare bir kuş gibi çırpınıyorum. Şu defterle de dertleşmesem çıldıracağım.Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? • Amacı, ürettiği aletlerle doğayı insan lehine çevirmek ve insanı daha iyi yaşatmaktır.• Günümüzde bu bilgi yaşantılar ve deneyimlerden çok, akla ve bilimsel düşünceye dayanır.Yukarıda özellikleri belirtilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?  Üç çocuk babası olan Kerem hem ünlü bir müzik grubunun solistidir hem de seslendirdiği bazı parçaların bestelerini kendisi yapmaktadır. Aynı zamanda tıp fakültesinden mezun olarak doktor da olmuştur.Buna göre Kerem’in anahtar statüsü aşağıdakilerden hangisidir? 9-4-3-0 sayılarını kullanarak oluşturulabilecek en küçük 4 basamaklı sayının binler basamağının basamak değeri kaçtır? Aşağıdaki özelliklerden hangisi katı, sıvı ve gazlar için ortaktır?  Bir paket bisküvi 150 gram gelmektedir. Buna göre iki düzine paket bisküvi kaç kg ve kaç g gelir? - İnsanın dizine vurulduğunda ayağın istemsiz olarak ileriye doğru hareket etmesi - Göz bebeğinin ışığın durumuna göre büyüyüp küçülmesi Bu türden davranışlar aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Hangisi Kur’an’ı doğru olarak açıklayıp yorumlayabilmek için gerekli şartlardan biri değildir? Bir trende 180 tane yolcu vardır. Trenin 6 tane aynı büyüklükte vagonu olduğuna göre, bir vagonda kaç yolcu bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisini dil ailelerinin oluşmasında etkili değildir?  Düşmanlarımı bağışlıyorumDaha çok seviyorum dostlarımıHer uyanışımda.Bu dizelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? I. Zengin bir hatıra mirasına sahip  olmaII. Birlikte yaşama isteğine olumsuz bakmaIII. Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olmaYukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alır? Aşağıdaki sayılardan hangisindeki  8 ‘in basamak değeri 80 dir? Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur? Bir İnsanın kendine yazlık almış olması, hangi temel hakkını kullanmıştır ? Karacaoğlan söyler sözün başarır       Aşkın deryasını boydan aşırır       Seni bir mecliste aciz düşürür       Kötülerle konup göçücü olma Dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?   Hangisi farklıdır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama belirtili nesne görevindedir?                Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirilirse ünlü düşmesi meydana gelmez?           Alanı 800 m2 olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin bir kenarı 20m olduğuna göre diğer kenarı kaç m dir? Fetretü’l Vahiy aşağıdakilerden hangi anlama gelmektedir?  Bir çıkarma fark 300’dür. İşleminde eksilene 20, çıkana 10 eklersek yeni fark kaç olur? “ Ben seni             Bırakmak için sevmedim             Benim bağrı yanık              Ufacık tefecik               Çilekeş memleketim.”Yukarıdaki şiirde kaç yerde ünlü düşmesi görülür? Aşağıdakilerden hangisi halk tarafından seçilen yöneticilerden biri değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?  Plüton, 1930'da keşfedildikten 2006'ya kadar, Güneş Sistemi'nin dokuzuncu gezegeni olarak değerlendirilmiştir. 2006'da kendisinden %27 daha büyük Eris isimli uzay cismi keşfedilince Plüton gezegen sınıfından çıkarılmıştır. Yani 8 yıl öncesine kadar gezegen olarak derslerde öğretilen Plüton 2006'dan bu yana yalnızca bir uzay cismidir.Yukarıdaki örnek olaya göre internette ulaşılan bilgilerin hangi özelliğe sahip olması beklenir?  Aşağıdakilerinden hangisinde ikinci olay birincinin sonucu sayılamaz ?        İlkokul 1.sınıfa giden Meliha annesine hangi işte yardım edebilir?  Mekkeli müşrikler, Habeşistan’a hicret eden Müslümanların geri iadesini istemek için iki kişiyi elçi olarak Necaşi’ye göndermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu elçilerden biridir? Hangi seçenekteki ifade doğru değildir? Toby: Mom, I decided to go to Africa. I will work for a - - - - organization. Mom: You are a good boy. I’m proud of you, my son. 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde;• Yabancı şirketlerin elindeki işletmeler devlet tarafından satın alınmalıdır.• Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır.kararlarının alınmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? “Bir Müslümanın bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir. Böyle yapan günah işlemiş olur.”Verilen hadis aşağıdaki haklardan hangisi ile ilgilidir? Allah için duadan daha değerli bir şey yoktur.Bu hadiste dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Yüce Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir.Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir