S:1

(I) Sait Faik, konularını yaşamdan ve kendi çevresinden almıştır. (II) Onun yaşamı toplumdan soyutlanamaz, çevresi de öyle. (III) Öykülerinde, yaşadığıgünlerin içindeki insanların ağırlığını, duyduğu acılarınipuçlarını buluruz. (IV) Bazı öykülerinde konu yönünden sıkıntı çektiği bir gerçek. (V) Belki de bu nedenle
konuyu kaldırmıştır öyküden diyebiliriz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisininyükleminde herhangi bir kip eki kullanılmamıştır?

(I) Sait Faik, konularını yaşamdan ve kendi çevresinden almıştır. (II) Onun yaşamı toplumdan soyutlanamaz, çevresi de öyle. (III) Öykülerinde, yaşadığıgünlerin içindeki insanların ağırlığını, duyduğu acılarınipuçlarını buluruz. (IV) Bazı öykülerinde konu yönünden sıkıntı çektiği bir gerçek. (V) Belki de bu nedenlekonuyu kaldırmıştır öyküden diyebiliriz.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisininyükleminde herhangi bir kip eki kullanılmamıştır? sorunun cevabı "IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıda zihinden çıkarma işlemine ait stratejiler verilmiştir. Hangi stratejinin kullanımı yanlıştır? Çobanlar, kırmızı kayalıkların dibine, yumuşak bakır toprağın ve bin yıllık baharın üstüne kepeneklerini atıp gölün kıyısına fırdolayı otururlar. Daha gün doğmadan Ağrı Dağı’nın harman olmuş yalap yalap yanan yıldızlarının altında kavallarını bellerinden çıkarıp Ağrı Dağı’nın öfkesini çalmaya başlarlar.Paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntı yoktur?    I. Hiçbir kaynak sonsuz değildir  II. Su kaynakları çok olduğu için rahatça kullanmak  III. Besinleri uygun şartlarda saklamakBilinçli bir öğrenci olan Suna, hangilerini söylemiş olabilir? Araç içine binildiğinde ilk yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir ?  Yardımlaşma ve paylaşmanın toplumsal dayanışmaya ve barışa katkısı vardır. Bir toplumda paylaşma ne kadar iyiyse toplumsal barış ve huzur da o kadar iyi olur. Zenginler, ihtiyacı olanlara yardım ederlerse zengin ile yoksul arasında güçlü bir sevgi bağı kurulur. Bu da toplumda güven ortamı oluşturur.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz ‘in (sav.) öğütlerine uymaz? Az gelişmiş ülkelerde …………………… sektöründe çalışan insan sayısı daha fazladır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru ve güzel bir davranış değildir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır? I can teach lessons at a school. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı söz- cükler kullanılmamıştır? Hendek savaşında hendek kazma fikrini ortaya atan sahabi kimdir? Aşağıdakilerden hangisi hoş- görü sahibi kişiden beklenen bir davranış değildir? Fiyat artış hızının azalması anlamına gelen ve yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?  19 sayısına kaç çıkarırsam 13 eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerin hangisinde “çıkmak’’ kelimesi yay ayraç içinde verilen anlamına uygun kullanılmamıştır? Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde her mevsim yağış görülür? Aşağıdaki varlıkların hareketlerinden hangisinde bir farklılık vardır?   Aristo, yaptığı sınıflandırmada canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak iki grupta toplamıştır. Bitkileri de; yapı ve büyüklüklerine göre otlar, çalılar, ağaçlar olarak ayırmıştır.Aristo’nun yaptığı bu sınıflandırmaya göre,I. Canlıların fiziksel özellikleri dikkate alınmıştır.II. Yapay (ampirik) sınıflandırma yapılmıştır.III. Canlıların kökenlerine bakılmamıştır.verilenlerden hangileri söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin söylenme anı ile yapılma anı aynıdır? Yavru martı, kumlukta yalnız kalınca, durumunu düşündü. Önünde bol yiyecek vardı. Kumluk sıcacık, rahat ve iyiydi. Sadece, karşı kayalıklardan gelen martı çığlıkları tedirgin ediyordu onu. Orayı ve oradakileri seviyordu. Ama uçmaya başlayalı beri, annesi dirlik vermiyordu ikide bir:   - Haydi, uç, denize dal, balık avla, diyerek başının etini yiyordu. Yavru martı yalnız kalınca ne düşündü?  Meltem günde 2 litre su içiyor. Meltem 1 haftada kaç litre su içer? “Televizyon” kelimesinin ünsüz ve ünlü harflerinin sayısı arasındaki fark kaçtır? Sorun yaşayan iki kişinin araya üçüncü kişi girmeksizin yüz yüze konuşarak sorunları çözme yöntemine ne denilmektedir? “Birlikten kuvvet doğar.”“Bir elin nesi var, iki elin sesi var.”Yukarıda verilen atasözleri hangisi için kullanılır ? Müşterisi olmayan veya iş yapamayan esnaf ile ilgili söylenen deyim aşağıdakilerden hangisidir? I.Atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve başvuru şartları ile sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az otuz gün önce duyurulur.II. Aday memur statüsünde olanlar ve bakanlık personeli sınav için başvuruda bulunabilir.III.İlgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin sınava katılması mümkündür.IV.Aylıksız izinde bulunanların sınava katılması mümkün değildir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca yapılacak yazılı sınav başvurularına ilişkin olarak doğru değildir? Aşağıdaki yerlerden hangisinde çay üretimi yapılır? Aşağıdakilerden hangisi üretim yapan bir endüstri işletmesidir? Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir? 3-7-11-15-19……  şeklinde verilen örüntünün genel terimi hangisidir? 4. Koordinat sisteminin yukarı-aşağı yani dikey olan eksenine ne denir? İnsan, kendisi ve yaratılışı ile ilgili bilgi sahibi olmak ister. Hayatın amacı, ölümden sonra ne olacağı ve diğer canlılarla ilişkilerinin nasıl olması gerektiği hususunda sürekli sorular sorar. Bu ve benzeri soruları, en güzel şekilde Kur’an cevaplar.Bu metindeki düşünceyi destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir? Doğada belli bir hacmi ve kütlesi olan varlıklara....................denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların başlama sebepleri arasında yer almaz? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?  4 sa 6dk=……………snBoş bırakılan yere hangi sayıdır? Atmosfer aşağıdakilerden hangisinde bulunur? 142 + 156 işleminde sayıları en yakın onluğa yuvarlarsak toplama işlemi yaptığımızda, hangi sayıyı elde ederiz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir