S:1

Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi
Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindiGörmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindiBu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "“gezindi” yüklemine bağlı olan nesne belirtisiz isim tamlamasıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
I. Salon, usta oyuncuyu ayakta alkışladı.II. Gözünden uyku akıyor, o ise direnmeye çalışıyordu.III. Büyüyünce sen de yuvadan uçup gideceksin.IV. Bu deli rüzgâr her şeyi alıp götürecek gibiydi.V. Sözcükler düğümlendi dilimde, sus pus oldum.Numaralanmış cümlelerin hangisinde istiare (eğretileme) yoktur? Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç ve ibadet özgürlüğü ile ilgili değildir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Sürekli rüzgarların sapmaya uğramadan esiş göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür? Bir yıl kaç aydır? Aşağıdakilerden hangisi olmazsa bilgisayar çalışmaz? 100 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır? Ahmet Bey içeriye girer (  )    (  ) Verdiğim paralar şimdi nerede?    Ali Dede, “Dinle.” der: (  )Bu paraları sen nereden aldın? (  )Yukarıdaki konuşmada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki hangi noktalama  işaretleri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilir? Psikolojide “alt duyum eşiği” kavramıyla eş anlamlı olan terim aşağıdakilerden hangisidir? Ege Bölgesi’nin verimli topraklarına yerleşmişler, Kral Yolu’nda yaptıkları ticaretle zenginleşmişler ve alışverişte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.Hakkında bilgi verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Bir terzi ceket için 3 m 45 cm, pantolon için 2 m 76 cm kumaş kullanıyor.Bu terzi toplam kaç metre kaç santimetre kumaş kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir?  Kenarında doğdum, büyüdüm Huyum, iklimine benzedi Tembelim, sıcağı severim Ayrılsam hasta olurumNe kadar güzel maviliğin, Akdeniz!Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden birine ait değildir? Hangi cümlede ‘de’ nin yazımı yanlıştır? “Öğretmen sınıfa yerel yöneticilerden birisini çağırdı. Gelen kişi görevleri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Seçimle iş başına geldiğini söyledi.”Yukarıda anlatılanlara göre sınıfa gelen kişi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi “küçük” sözcüğüyle eş anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliktir? Avrupalı bir kral: “Güçlü donanmamız ve diplomasiden iyi anlayan politikacılarımız sayesinde üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmaya çalışıyorum. Osmanlı Devleti stratejik konumu, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından ülkem için çok önemlidir.” ifadelerini kullanmıştır. Buna göre yukarıda bahsedilen Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir? Tarih, geçmişte yaşayan insanların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerini konu edinir. Bu bilgiye dayanarak; I. Yerleşik hayata geçilmesiII. Aya ilk kez ayak basılmasıIII. İnsanoğlunun kişisel gelişimidurumlarından hangileri tarihin konusunu oluşturur? I- Birinci elden Kaynak – Lidya ParasıII- İkinci elden Kaynak – Osmanlı AnsiklopedisiIII-Yazılı Kaynak – Alp Er Tunga DestanıIV-Sözlü Kaynak – Orhun KitabeleriTarih biliminde kullanılan kaynaklar ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Orta Taş Çağı da denilen tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan ödev ve sorumluluklardan biri değildir?  Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlamasının tamlayan ve tamlananı zamirdir? 1. Namazda gülmek ,konuşmak.2. namazda bir farzı terk etmekYukarıdaki durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hz. Muhammed (s.a.v), annesinin vefatından sonra aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmaya başlamıştır? Bilge, Mete ve Ayşe’nin toplam 60 bilyeleri vardır. Bilge’nin 22 bilyesi vardır. Mete’nin bilyesi Bilge’nin bilyesinden 4 tane azdır. Buna göre Ayşe’nin kaç bilyesi vardır? Aşağıdakilerden hangisi ile milletin egemenliğine dayalı bir yönetimin temelleri atılmıştır? 100 cm kaç m’ ye eşittir? Akarsu yatağındaki eğim krıklıkları sebebiyle akarsuyun hızının aniden arttığı bölümler oluşmaktadır.Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi akarsu yatağındaki eğim kırıklıklarına bağlı olarak oluşur? Kur’an-ı Kerim’de ismi “melekülmevt” olarak da geçen melek aşağıdakilerden hangisidir? Güneş hakkında verilen hangi bilgi yanlıştır? Hangi kelime hecelerinde doğru ayrılmıştır?  Atatürk, ortaokul öğrenimini hangi okulda yapmıştır? 7,3,0,6 , 9  rakamlarını bir kez kullanarak oluşturulan beş  basamaklı   en büyük doğal sayı nedir?  Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Aşağıdaki bileşik kelimelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır? Sahip olduğumuz nimetleri bize verdiği için Allah’a (c.c.) teşekkür etmek, ona şükran ve minnet duygularımızı ifade etmeye ne denir? Üniversitede ziraat mühendisliği eğitimi alan bir öğrencinin “Türkiye’de Zeytin Üretimi”konulu tez çalışmasının türü aşağıdakilerden hangisi olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir