S:1

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları sırasında düşman donanmasının nereden çıkartma yapacağını önceden sezerek gerekli önlemleri almış ve savaşın kazanılmasında etkili olmuştur.
Bu durum Mustafa Kemalin;
I-Sezgilerinin güçlü olduğu
II-İleri görüşlü olduğu
III-Adaletli olduğu
özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir?

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları sırasında düşman donanmasının nereden çıkartma yapacağını önceden sezerek gerekli önlemleri almış ve savaşın kazanılmasında etkili olmuştur.Bu durum Mustafa Kemalin;I-Sezgilerinin güçlü olduğuII-İleri görüşlü olduğuIII-Adaletli olduğuözelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir? sorunun cevabı "I ve II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki eserlerden hangisi sohbet türünde kaleme alınmıştır? Dünya rezervinin yarısından fazlasının ülkemizde bulunduğu maden aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yüce Allah tarafından evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenlemekle görevlendirilmiş me­lek hangisidir? Her yıl derslere başlamadan en az .............. gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir 3 (üç) nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir. Diğer nüshasını da yanlarında saklarlar. Çocuklarını zamanında okula yazdırmalarını, veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirir ve ilan ederler.Yukarıdaki boşluğa hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir? Asit ve bazları birbirinden ayırt etmek için kullanılan maddelere ayraç denir. Bu maddelerin asidik ortamdaki renkleri ile bazik ortamdaki renkleri birbirinden farklıdır.Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi ayraç olarak kullanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin Türkler üzerinde meydana getirdiği değişime örnektir? Dinen zengin olan bir kimse aşağıdaki yakınlarından hangisine zekatını verebilir? Soğanın soframıza ulaşım süreci aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir ? • Nem ve yağış fazladır.• Yıllık ve günlük sıcaklık farkı azdır.• Kar yağışı çok azdır.Yukarıda hangi iklim tipinin özelliklerinden birkaçıverilmiştir? Dış âlemdeki olaylardan çok, kahramanların iç dünyasını, ruh hâllerini anlatan roman türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Tanıtma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasında değildir? Müslümanlar tarafından Endülüste inşa edilen cami aşağıdakilerden hangisidir? Oda, tabana serili kilimlerin dışında döşemesizdi. Karşı duvarda bir ocak, ocağın üstünde de yumak yumak mumlar ve iki lamba konmuş bir raf vardı. Oda, o rafın iki karış yukarısındaki bir pencereden aydınlanıyordu. Şimdi, tam o pencereye güneş vurduğu için ocak yanının dışında iyice aydınlıktı.Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kurban bayramıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ekosistem tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cennetül-Baki kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Mekkenin fethiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Büyük İskenderin Doğu ve Batı medeniyetini bir potada eriterek oluşturduğu yeni uygarlık aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir? Estetiğin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Birinizin kapısının önünden bir ırmak geçse ve o kimse de orada günde beş kere yıkansa bedeninde hiç kir kalır mı? Peygamberimizin bu hadiste dikkat çektiği husus aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir? Atatürkün direktifleri ile 16 üye tarafından 15 Nisan 1931 tarihinde kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti,3 Ekim 1935 ‘te Türk Tarih Kurumu adını almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurumun çalışmaları arasında yer almaz? Saf sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde dizi, sıra anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinin şerit değiştirme sırasında yapılması doğrudur? Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, Bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, Canlarınız, Mallarınız, Namus ve Şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü zarardan korunmuştur. Peygamberimiz bu sözüyle hangi önemli konuya vurgu yapmıştır? Aşağıda verilen bilgilerin başlarına doğru olanlarına ‘D yanlış olanlarına ‘Y ekleyeceğiz.---- Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti resmen sona erdi---- Lozanda Anadoludaki Rumlar ile Yunanistandaki Türklerin yer değiştirilmesi kararlaştırıldı.---- Lozanda Irak sınırı Türkiyenin istediği gibi çözüldü.Buna göre, cevapların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Temel kuvvetler arasındaki en zayıf kuvvet olmasına rağmen evrenin bugünkü şeklinde en etkili olan kuvvettir. özelliği yukarıda yazılı temel kuvvet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Babası ile Ergin bahçeye ağaç diktiler. Cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya ‘nın gözlemlenen katmanlarından birisi değildir ? 8 birlik 2 onluk kaç eder? Türkiyeye güneyden esen yerel rüzgarlar sıcaklığı arttırırken, kuzeyden esen yerel rüzgarlar ise sıcaklığı düşürmektedir.Bu durum, Türkiyenin hangi özelliğinin sonucudur? Kelime olarak büyüklük, büyük olma, kendini başkalarından üstün görme vb. anlamlara gelir. Kuranda isyan eden şeytanın sıfatı olarak geçer. İslam dini, bu tür tutum ve davranışı yasaklamıştır.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan-ı Azam unvanını alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının çocuk sağlığı yönünden olumlu etkilerindendir? Acı sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde Acı çorbayı içince ayağa kalktı. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Selma 9 yaşındadır. Ablası Selmadan 6 yaş büyüktür. Selmanın ablası kaç yaşındadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir