S:1

Waiter : What would you like to have?
Esra : I will have a piece of cake.
Waiter :- - - - ?
Esra : I will have a cup of coffee, please.

Waiter : What would you like to have?Esra : I will have a piece of cake.Waiter :- - - - ?Esra : I will have a cup of coffee, please. sorunun cevabı "Anything to drink" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hangi cümlenin fiili “endişe etmek “ anlamı taşımaktadır? Ses teknolojisindeki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bulunması ile başlamıştır? 51, 55, 59, 63, ?, 71, 75şeklinde verilen sayı örüntüsünde  ?  işareti  yerine aşağıda-kilerden hangisi gelmelidir? Hangisi tür ismidir? Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti hangi emirle başlar? Kısa kenar 5 cm, çevre uzunluğu  24 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm’dir? Bir okulda 21 sınıf vardır. Her sınıfta 24 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 118 tanesi erkektir. Buna göre bu okulda kaç tane kız öğrenci vardır? Oruç tutamayacak derece hasta veya yaşlı olan kişilerin tutamadığı oruçları karşılığında vermeleri gereken paraya ya da yiyeceğe ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde deneme türünde özgün örnekler veren sanatçılarımızdandır? Cumhuriyet Dönemi’nde her Türk vatandaşınınkendi adından başka ailesinin ortak olarakkullanacağı ikinci bir isim alması, aşağıdakikanunlardan hangisiyle sağlanmıştır? İlk şehirlerlerin akarsu kenarlarındaki düzlük alanlarda kurulduğu görülmektedir. Buna göre bu şehirlerin ilk kurulduğu dönemde hangi ekonomik faaliyetin daha yaygın olduğu söylenebilir? Kurban bayramı hicri aylara göre ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi “ Etekleri tutuşmak” deyiminin anlamıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti yazılmalıdır?  Toplantılarda konuşulanların bir tutanakla tespit edilmesi aşağıdakilerin hangisinde zorunludur?  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin âyanlara söz geçiremeyecek hâle geldiğinin göstergesidir? Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinden kurban olmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" doğru yazılmamıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır? Bitkiler yaşamak için neye ihtiyaç duymaz?  Kerem, arkadaşından internet üzerinden herkesin indirebileceği ve sürekli kullanabileceği bir film programı olduğunu öğrendi ve bilgisayarına yükledi. Artık istediği zaman film izleyebilecekti.          Kerem’in indirdiği program ne tür bir yazılımdır? Aşağıdakilerden hangisi “Milli Kültürümüzü” yansıtmaz? 1710-1711 Osmanlı-Rus Savaşını sona erdiren barış antlaşması hangisidir? I used to ………. short pants when I was a child.  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “ D ”, yanlış olanların başına “ Y ” harfi koyunuz.(    )  Trafikte en önemli unsur taşıtlardır.(    )  Karşıdan karşıya geçmek için güvenli geçiş yerlerini tercih etmeliyiz.(    )  Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar.(    )  Kaldırımın, yola yakın tarafından yürümeliyiz.(    )  Trafik kurallarına uymak sadece sürücülerin görevidir. Dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı bölgelerde boyuna kıyı tipi oluşmuştur.I. Orografik yağışların görülme ihtimali yüksektir. II. Kıyının gerisinde yüksek dağ sıraları uzanmaktadır.III. Kıyı ile iç kesimler arasında iklim özellikleri benzerdir.Yukarıdakilerden hangileri boyuna tipi kıyı özelliği gösteren yerlerin ortak özelliği olarak gösterilebilir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.(.......) 1. İnsanların yemekleri ve beslenme şekilleri ülkelere göre farklılıklar gösterebilir.(.......) 2. Türkmenistan, Türkiye’nin komşularından biridir.(.......) 3. Finlandiya, Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir.(.......) 4. Hazar petrolleri, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile Akdeniz’e taşınmaktadır.(.......)  5. Kimono, Hintlilere özgü geleneksel bir giysidir. Canlı ve cansız varlıkları anlatmak için kullanılan kelimelere ne denir? - En üstün iyi, faydadır.-  Tüm eylemlerin kaynağı “ben” sevgisidir.-  İradenin amacı hazdır.Bu görüşlerin temele aldığı ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumundaki güven ortamını vurgulayan örneklerden biri değildir? Müslümanların ibadet ettikleri yere ne denir?   Aşağıdakilerden hangisi hac kavramlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin farklı bir etkisi görülür? Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır? Hangi cümlede altı çizili kelime zamir olarak kullanılmıştır? “Yeni” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “biraz önce” anlamında kullanılmıştır? Bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılmış, genelleştirilen ve sürekli aynı kalan değerlendirmelere ……………………………… adı verilirYukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen etkenleri iki grupta inceleyebiliriz. Bunlar; doğal ve beşerî etkenler­dir Aşağıdakilerden hangisi doğal etkenlerdendir?  Belli bir sanat anlayışında, belli değer ölçülerinde birleşmeyi değil, bireysel özgürlüğü ve bunun sonucu olarak da çeşitliliği savundular. Her biri yalnız kendi duyuşuna, kendi beğenisine göre bir güzellik yaratma çabasındaydılar.Yukarıda sözü edilen dönem ve sanat anlayışları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki yerlerden hangisi diğerlerine göre daha güvenlidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir