S:1

Bir uçak şirketinin, yolcuların kendilerini tercih etmesi için bilet fiyatlarında öğrenci, öğretmen ve yaşlı indirimi yapması toplumsal etkileşim tiplerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

Bir uçak şirketinin, yolcuların kendilerini tercih etmesi için bilet fiyatlarında öğrenci, öğretmen ve yaşlı indirimi yapması toplumsal etkileşim tiplerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir? sorunun cevabı "Rekabet  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir? I. Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur.II. Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.III. Gensoru önergesi, verilişinden sonraki beş gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır, dağıtılmasından itibaren on beş gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür.IV. Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır.T.C. Anayasasına göre Gensoru ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki bilgiler doğru ise ayraç içine D , yanlış ise Y yazınız.(....) Küçük kan dolaşımı, kalp ile akciğer arasında gerçekleşir.(....) Büyük kan dolaşımı ile kan oksijence zenginleşir.(....) Kanı bütün vücuda dağıtan dolaşım küçük kan dolaşımıdır. (....) Kan, vücuda oksijeni dağıttıktan sonra toplardamarlar sayesinde kalbe gelir.(....) Kalpten akciğere kan götüren atardamar hariç tüm atardamarlar temiz kan taşır (-81) : (+9) . (-3) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdaki adreslerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdaki iafedelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y ) koyunuz( ) Durağa yaklaşan bir otobüs, hızlanan hareket yapıyor demektir.( ) Şemsiyeyi açmak ve kapatmak için itme ve çekme kuvvetleri birlikte uygulanır.( ) İşitme kaybını önlemek için yüksek sesten korunmak gerekir.( ) Işık sesten daha hızlı yayılır.( ) Ay, doğal ışık kaynağıdır. Kalemlerin destesini 20 TLden alıp, tanesini 3 TL ye satan bir kırtasiyecinin bir kalemdeki karı ne kadardır? Hava katmanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ▪ Yüreği cız etmek▪ Parmağı ağzında kalmak▪ Burnundan solumak▪ Başı göğe ermekAşağıdakilerden hangisi bu deyimlerden herhangi birinin anlamı değildir? Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru ise cümlenin başına (D), yanlış ise (Y) yazınız.( ) Sorunlarımıza barışçıl ve hukuki yönden çözüm aramak için mahkemelere başvururuz.( ) Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmıştır.( ) Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi eğitim hakkını kullanmıştır.( ) Yasalar önünde eşitliği sağlamak, devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerden biridir.( ) Birlikte yaşayan insanların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Eski yıllarda Hintlilerin Dünyanın şekli ile ilgili görüşü hangisidir? Sevgi ne diyeceğini, niçin odadan koşarak çıktığını, şimdi ne yapması gerektiğini bilemedi. cümlesinden Sevgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir? Hücre iskeleti ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Temel insan hakkı olan yaşama hakkı ne zaman başlar? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hak ve yardımlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin veda hutbesinde değindiği konulardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bileşik sözcüktür? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapılacak olan bir eylemi ifade eder? Zengin bir iş adamı olan Cemil Bey zekȃtını, aşağıdakilerden hangisine verebilir? Bir gün kaç saattir? Dinimizce yasaklanmamış yiyecek,içecek, iş ve davranışlardır. Tanımı aşağıdaki kelimelerden hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman/anlam kayması yoktur? Fetret Devrinde Balkanlarda Osmanlıya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlıya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Museviliği benimseyen ilk Türk Devleti hangisidir? 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile itilaf devletleri arasında imzalanan anlaşma hangisidir? Bedir Savaşında Müslümanlar kendilerinden üç kat daha fazla olan müşrik ordusuna karşı nasıl zafer kazanabilmişlerdir? Üzüntüsünden hiçbir şey söylememek anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Korykos Antik kenti hangi ilimizdedir? İki sayının toplamı 627dir. Sayılardan biri diğerinin 3 katından 79 fazla olduğuna göre sayılar kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçları arasında bulunmaz? Dinimizde bazı ibadetler vardır ki, bir takım Müslümanın yapmaları yeterlidir. Bu ibadetlere Farz-ı Kifaye denir.Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz-ı kifayedir? 50den başlayarak geriye doğru beşer saydığımızda, 4. Sıradaki sayının 5 bölümü kaç olur? Osmanlı Devleti 1453-1579 yılları arasında Dünya Gücü olmuştur.Osmanlı Devletinin bu başarısında aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili olmamıştır? Aşırı yağışlar sonucu yamaç bir yerdeki toprakkütleleri, üzerindeki ağaçlarla birlikte aşağıyadoğru kayabilir.Bu olaya ne ad verilir? 4 tane 7 kaç eder? Allahın her şeyi önceden bilmesi yani neyin, ne zaman, nerede olacağını belli bir ölçü, düzen ve plan içerisinde yaratmasına ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Bugün market kapalı. cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı kaç harftir? Gök cisimlerinin hareketlerının incelendiği yer aşağıdaki isimlerden hangisiyle bilinir? What - - - - you - - - - when you were in Erzurum? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir