S:1

Birinci Dünya Savaşının yaklaştığı günlerde Osmanlı Devletinin yönetiminde İttihat ve Terakki Partisi bulunuyordu. İttihat ve Terakkinin ileri gelenleri dünyanın hızla bir savaşa sürüklendiğini görüyor ve bu savaşın dışında kalamayacaklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle daha savaş başlamadan İngiltere ve Fransa ile ittifak kurmak istemişler ancak isteklerinin kabul edilmemesi üzerine Almanya ile yakınlaşmışlardı.
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşına girmeden önce izlediği bu politikayla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

Birinci Dünya Savaşının yaklaştığı günlerde Osmanlı Devletinin yönetiminde İttihat ve Terakki Partisi bulunuyordu. İttihat ve Terakkinin ileri gelenleri dünyanın hızla bir savaşa sürüklendiğini görüyor ve bu savaşın dışında kalamayacaklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle daha savaş başlamadan İngiltere ve Fransa ile ittifak kurmak istemişler ancak isteklerinin kabul edilmemesi üzerine Almanya ile yakınlaşmışlardı.Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşına girmeden önce izlediği bu politikayla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? sorunun cevabı "Siyasi yalnızlıktan kurtulmayı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır? Ayşe, ev ödevi için bir araştırma yapmak istiyor. Ancak az zamanı var. Ayşe aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır? Kuran-ı Kerim ile ilgili olarak aşağıda öğrencilerin verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır? Aynı uzunluktaki doğru parçalarına ............ doğru parçaları denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi sayı ile 11 toplanırsa 19 olur? Atatürk; Millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedâkarlığı yaparsa başarılı olmaması mümkün değildir. sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? İletişimin bazı teknikleri kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine kitle iletişimi, bunun için kullanılan araçlara ise kitle iletişim araçları denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı olamaz? Ayşe 20 lirasının 6 lirasını harcamıştır. Ayşe parasının % kaçını harcamıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi fosil yakıttır? Aşağıdakilerden hangisi Kadir gecesiyle ilgili olarak söylenemez? Osmanlı Devletinde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı hangidir? Genelgeçer, klasik bir roman zevkine sahip okuyucuya farklı gelecek bir yöntemi vardır. En önemli sermayesi, hayatın kendisidir. Su gibi giden bir anlatımıyla okuyucuyu büyüleyen bir tarzı vardır. Bu parçadaki sanatçının söz edilmeyen özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yurt kelimesinin eş anlamlısıdır? Sezen and her family .............. on a picnic yesterday. Aydında çay fabrikasını, Rizede incir fabrikasını kuramazsınız.Sosyal Bilgiler Öğretmeni, bu görüşüyle neyi vurgulamak istemiştir? Halk Edebiyatını, milli bir edebiyat olarak görmemiş, halk edebiyatının gerçek Türk edebiyatı olduğunu savunmuştur. Sonradan fikir değiştirmiş, halk edebiyatını ilkellikle suçlamış, divan edebiyatını övmüştür. Bu konudaki görüşlerini Harabat isimli eserinin ön sözünde açıklamıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Çöp kutusuna atmayı öğrenebilseler keşke çöplerini insanlar 1 2 3 4 5 Yukarıda karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kahvaltı yapmadan dışarı çıkmam. Hep aynı saatte yemeğimi yerim. Odama geçer ödevimi yaparım.Buna göre, Ali için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir