S:1

Tatlı, acı, soğuk, sıcak, renk ancak zihinde vardır. Gerçekte ise boşlukta savrulan ve rastlantı sonucu karşılaştıklarında birleşmeleri zorunlu olan varlıklar vardır.
Demokritosun bu görüşüne göre gerçekte var olan aşağıdakilerden hangisidir?

Tatlı, acı, soğuk, sıcak, renk ancak zihinde vardır. Gerçekte ise boşlukta savrulan ve rastlantı sonucu karşılaştıklarında birleşmeleri zorunlu olan varlıklar vardır.Demokritosun bu görüşüne göre gerçekte var olan aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Atom" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Yazılı hukuk kurallarının ilk örnekleri aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Akkor lamba yerine ......................................... kullanılması, aydınlatma maliyetini %75 oranında azaltır. Cümlede boşbırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidir? İlk ve son peygamber hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? TBMM üyeleri kaç yılda bir seçilir? Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? Hacı adaylarının belli bir müddet bekledikleri (vakfe yaptıkları) ve dua ettikleri yerler neresidir? Boyunun uzunluğu 160 cm olan Elif kardeşi ile yanyana durmaktadır. Elifin gölgesinin uzunluğu 2 m kardeşinin gölgesinin uzunluğu 1,5 m olduğunagöre kardeşinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir? Sosyolojinin birey davranışlarıyla ilgilenmeyip, toplumsal sorunlarla ilgilenmesi aşağıdaki bilimlerden hangisiyle farkını dile getirir? İtilaf Devletleri arasında Anadolunun paylaşımı konusunda ilk görüş ayrılıkları ne zaman ortaya çıkmıştır? Ülkemiz dünyanın neresindedir? 138308 doğal sayısının yüzler ve binler basamağının basamak değerlerinin toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisliğin işlevlerinden birini gösterir? Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra Anadolunun çeşitli yerlerinde Meclise karşı ayaklanmalar çıkmıştır. Meclis, bu ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanununu çıkarmış ve İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.Bu bilgiye göre meclisin ayaklanmaları önlemede aşağıdaki ilkelerden hangisine göre hareket ettiği söylenebilir? I. PullukII. TraktörIII. DinamoYukarıdaki buluş ve icatlardan hangileri tarım arazilerinin genişlemesini sağlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerini kapsamı içine almaktadır? Obezite ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Canlı ve cansız varlıkları anlatmak için kullanılan kelimelere ne denir? İhlâs suresinde aşağıdaki konuların hangisinden söz edilir? 02 + 23 + 41 + 102 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi geri dönüşümü çağrıştırmaz? Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir? Hangi cümlede kesme işareti eksik kullanılmıştır? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.(....) Çocukların ve haklarının korunmasında birinci sorumlu ailedir.(....) Bir arada yaşamanın kurallarıyla ilk olarak okulda karşılaşırız.(....) Yaşımız ilerledikçe görev ve sorumluluklarımız da çoğalır.(....) ​On dokuz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.(....) TBMM İstanbulda açılmıştır. Anal yıllıkları ile birlikte tarih yazıcılığını başlatan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? (İnsanların doğuştan sahip oldukları vazgeçilmez ve devredilemez haklarına İnsan Hakkı denir.)Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir? Bir kutu dondurmanın kütlesi 980 gramdır. Kabın darası 65 gram olduğuna göre dondurmanın kütlesi kaç gramdır? Gün sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde iyi yaşanmış zaman anlamında kullanılmıştır? Kuran-ı Kerimi çoğaltarak çeşitli illere gönderen halifenin ismi .........................Bol bırakılan yere hangisinin gelmesi uygun olur? Aşağıdaki eserlerden hangisi, "siyasetname" türünün ilk örneği kabul edilir? Aşağıdaki varlıklardan hangisi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir? Hayır ve şer kavramları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1. Selam olsun bizden güzel dünyaya.2. Bahçelerde hâlâ güller açar mı?3. Selam olsun sonsuz güneşe, aya.4. Işıklar, gölgeler suda oynar mı?Numaralanmış dizelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır? 17. yy da Güneş merkezli sistemi savunduğu için Engizisyon mahkemesinde yargılandı. Kendi yaptığı teleskopla Ayın yüzeyini inceleyerek Dünya ile aynı maddeden oluştuğunu bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fabl türüne ait bir özellik değildir? Bazı öğrenciler Mendel ve çalışmaları hakkında aşağıdakileriifade etmiştir.Burak: Mendel kalıtım ile ilgili çalışmalar yapan tekbilim insanıdır.Zeynep: Mendel çalışmalarını açıklamak için olasılıkhesabından faydalanmıştır.Eren: Mendel çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır.Bu öğrencilerden hangilerinin Mendel ve çalışmalarıile ilgili ifadeleri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin ana konularından biridir? Çalışkan, dürüst, zeki insanlar başarılı olur. cümlesindeki sıfatların çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? XYa bileşiği kütlece %75 oranında X içermektedir. Buna göre formüldeki a değeri kaçtır? (X ; 12 , Y ; 1) Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir