S:1

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden değildir?

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden değildir? sorunun cevabı "Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ali dayı taşınırken bir tanesinin yüksekliği 40 cm olan dört tane koliyi üst üste koyuyor. Kolilerin toplam yüksekliği kaç olur? Makarna + su karışımı hangi yöntem ile ayrılır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre kaymakamlar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İP Adresine doğru bir örnektir? Tavuklar ismi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi tümüyle doğrudur? Tüketicilerin ister mesafeli alışverişlerde ister doğrudan alışverişlerde aldıkları her türlü ürün ve hizmetlere yönelik şikâyetlerini bildirebilecekleri, problem ve mağduriyetlerine çözüm arayabilecekleri hat aşağıdakilerden hangisidir? Babür hükümdarı Şah Cihanın Agra şehrinde karısı Mümtaz Mahal için yaptırdığı ünlü mimari eserin adı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde ilk ve son Peygamber isimleri doğru olarak verilmiştir? Hz. Muhammed (sav.) ailesini ilgilendirilen konularda aile bireylerinin görüşlerine değer verir, onların fikirlerini alır, uygun olan görüşe göre de karar verirdi.Hz. Muhammed (sav.)in bu davranışında aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi ortaya çıkmaktadır? Bir basamaklı doğal sayıların en büyüğü kaçtır? Yaşlı kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ısı aldığında farklı bir hâle geçer? Omurgalı hayvanlar içinde en gelişmiş hayvan grubu aşağıdakilerden hangisidir? - Türkiyede Karabük, İskenderun ve Ereğli fabrikalarında işletilmektedir. - Sivas(Divriği), Malatya(Hekimhan)da çıkarılmaktadır.Yukarıdaki bilgilerde bahsedilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar için aşağıdakilerden hangisine başvurulur? İklimi ve ekonomik faaliyetleri birbirinin aynı olan A bölgesinde kilometre kareye 80, B bölgesinde 40, C bölgesinde de 50 kişi düşmektedir.Verilen açıklamaya göre bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yazı yazarken bir alt satıra inmek için hangi tuş kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi gezegen değildir? 1. Su 2. Doğalgaz 3. Elektrik 4. ToprakYukarıdaki verilenlerden kaç tanesi doğal kaynaktır? Kuran-ı Kerimin kitap haline getirilme sürecinde aşağıdakilerden hangisi etkin rol almıştır? Hangisi güvenli bir oyun alanıdır? Aşağıdakilerden hangisi isim sözcüğüyle eş anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler yanlış eşleştirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir? Tevekkül anlayışını doğru kavramış bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Simitçi 5 simiti 500 Kr ‘ ye alıyor. Tanesini 150 Kr ‘ ye satıyor.Simitçi bir simitten kaç Kr kar eder ? 85 doğal sayısında 8 rakamının basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almıştır? I- Hamurun mayalanması II- Yemekleri ekşitirler III- Sütü yoğurda ve peynire çevirirler IV- Meyveleri çürütürlerYukarıdakilerden hangileri mikroskobik canlıların faydalarındandır? Bir madde ve o maddenin içinde bulunduğu kapla birlikteki ağırlığı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? Zeynep, öğretmenine: Eğer evrende birden fazla yaratıcı olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşırdık? diye sorar.Zeynepin sorusuna öğretmeni tevhit inancına uygun olarak aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiş olabilir? Aşağıdakilerden hangisi İstanbulun Fethinin sonuçları arasında yer almaz? M. Kemal ATATÜRKe gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Allaha (c.c.) şükür ifadelerinden biri değildir? Üretim faaliyeti süresince malın şeklinin değişmesi ve madde yerine başka bir maddenin geçmesi durumu, üretim ile ilgili aşağıda verilen ekonomik görüşlerden hangisini açıklamaktadır? Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir