S:1

2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü edebiyat alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü edebiyat alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? sorunun cevabı "Rasim Özdenören" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? Veli 4 günde toplam 484 sayfa kitap okumuştur. Her gün eşit sayıda sayfa okuduğuna göre, bir günde kaç sayfa kitap okumuştur? Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin temel kavramlarından değildir? Dinin emir ve yasaklarına aykırı olarak yapılan söz, iş ve davranışlara ne denir? Yaşlılık ya da devamlı hastalık gibi nedenlerden dolayı ramazan orucunu tutamayan bir kişinin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Hafta sonu Ankaraya tırenle gideceğiz. Yukarıdaki cümlede yazım yanlışı yapılmıştır. Bu yazım yanlışının nedeni nedir? Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı çift sayıların toplamıdır? M _ _ KYukarıdaki kelimenin eksik harflerini işaretleyiniz? Yüzey alanı 432 cm2 olan dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarının uzunlukları 3, 4 ve 6 ile orantılıdır.Buna göre bu prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? -Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikâyelerine denir.-Bir varmış bir yokmuş diye başlar-Gerçeklik payı yoktur-Kişiler hayali olup genellikle çocuklara hitap ederYukarıda anlatılan edebi eser türü aşağıdakilerden hangisidir? Duyu organlarımız kaç tanedir? Can superman fly? Tyler: Im too exhausted. Lets go home and relax.Luke: Thats a - - - - idea. I feel very energetic and I dont want to go home. Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen köprü aşağıdakilerden hangisidir? Deniz etkisine kapalı olan iç kesimlerde görülür.Türkiyede en fazla görülen iklim çeşididir.Yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı yüksektir.Bitki örtüsü bozkırdır.Buna göre, Türkiyede yaygın olarak görülen bu iklim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Dünya barışının sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla 1945 yılında kurulmuş olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Susuz kalan papatyalar boyunlarını büküp yardım gelmesini bekliyordu.cümlesinde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi küme belirtmez. Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının çocuk sağlığı yönünden olumlu etkilerindendir? Aktarmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde iletmek, bildirmek anlamında kullanılmıştır? İslam öncesi Arap toplumunda haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir? Mahkeme salonunda duruşma yapılırken hakimin beyanını alacağı kişileri içeriye çağıran, oturacakları yeri gösteren ve hakimlerin duruşma salonunun düzeni ile ilgili talimatlarını taraflara bildiren ve uygulayan görevliye........... denir.Yukarıdaki boşluğa yazılması gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir? Hz. Muhammed (sav.), vefatından önce rahatsızlığının artması sebebiyle bir sahabeyi namaz kıldırmak üzere kendisinin yerine görevlendirmiştir.Bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir? İlk aynalı teleskop 1668 yılında İngiliz bilim insanı .......tarafından yapıldı.Boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidir? Ülkemizin kuş gözlemciliği potansiyelinin yüksek olmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı kullanılmıştır? Allah'ın göndermiş olduğu son ilahi kitap hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna bir ünlü getirildiğinde ses değişimi olmaz? Saatin yelkovanının hareket etmesi, hangi tür harekete örnektir? 6 birlik 1 onluktan oluşan sayının 3 eksiği kaçtır? Hangisinde adlanmış sıfat vardır ? Oryantasyon eğitiminde aşağıdaki bilgilerden hangisi verilmez? Okul öncesi öğretmeni Nilay Hanım, sınıfta yaptığı bir etkinlikte ilk önce öğrencilerin gözünü bağlamış ve önlerine birer tane meyve koymuştur. Daha sonra öğrencilerden elleriyle yoklayarak önlerindeki meyveyi tanımalarını istemiştir.Buna göre Nilay Öğretmenin kullandığı öğretim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru adılı vardır? Aşağıda verilen cümlenin passive (edilgen) hâlini işaretleyiniz.They are repairing the car. Soluk aldığımızda havanın, vücudumuzda sırasıyla geçtiği yapılar hangisinde doğru verilmiştir? Tüzükler aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır? I.Tavşan kaplumbağadan hızlıdır.II. Kaplan bisikletten hızlıdır.III. Araba uçaktan hızlıdır.Varlıklar arasında hız karşılaştırması yapan öğrencilerden hangisi yanlış yorum yapmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir