S:1

Aşağıdakilerden hangileri 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunlarla işlevlerine son verilen kurumlardandır?

Aşağıdakilerden hangileri 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunlarla işlevlerine son verilen kurumlardandır? sorunun cevabı "Şeriye ve Evkaf Vekâleti – Erkânıharbiye Vekâleti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
3 onluk + 7 birlik + 6 yüzlükten oluşan sayı 440den kaç fazladır? I. SünnetII. İstihzanIII. İcmaIV. Sedd-i zeraiBunlardan hangileri fıkhi hükümlerin asli kaynaklarındandır? Aşağıdakilerden hangisi E-Posta servisi değildir? Atom ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisinde basit devre elemanları doğru verilmiştir? Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır. anlamına gelen ifade nedir? Bir tren yolcu indirmek ve bindirmek için istasyona yaklaşmaktadır. Bu trenin yaptığı hareket türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hangisi birbirleriyle zıt anlamlı değildir? Aşağıdakilerden hangisini deprem çantasına koymamıza gerek yoktur? Adana ve Antalyanın, Trabzon dan daha sıcak olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İşaretli kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu... (Enbiyâ, 22) Bu ayette verilmek istenen ana mesaj nedir? 80 sayısının 5/8' i kaçtır? Uçak havaalanından 5 ( ) 9 ( ) 2014 tarihindesaat 9 ( ) 30da kalktı. Yolculuk için yanına kek ( )meyve suyu aldı.Yay ayraç ile belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Doğu ülkelerine özgü bir sanat olan gölge oyununun ilk olarak- - - - çıktığı kabul görüyor.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bütün besinlerimizin kimyasal sindirimini yapan enzimleri üreten sindirime yardımcı organımız aşağıdakilerden hangisidir? 3482 ve 312 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşırız? Aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlamını değiştiren ek almıştır? Yüksekliği yarıçapının iki katı olan bir dik silindir tabanın merkezinden geçecek şekilde düşey bir düzlemle kesilirse arakesiti aşağıdakilerden hangisi olur? Yorucu, yorgan, yorgun sözcüklerinin sözlükteki sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz? Aşağıdakilerden hangisi başlıca ibadetlerden biri değildir? Salim 9 yaşındadır. Mehmet 5 yaşındadır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Bir kurumdaki memurun zamanla kurumun yöneticisi konumuna yükselmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Aşağıdakilerden hangisi için uzlaşıya gerek vardır? Her yıl nisan ayında düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri aşağıda verilen kişilerden hangisinin adına düzenlenmektedir? I) Birbirleriyle iletişim kuran yazılım, oyun vs. kullanmakII) Ağ üzerinden cihazların kontrolünü ve yönetimini sağlamakIII) Virüsleri TemizlemekYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar ağlarının kullanılma nedenlerindendir? Dünyada 60 kg kütleye sahip olan bir astronot yerçekimsiz bir ortam olan uzaya gittiğinde,astronotun buradaki kütlesi kaç kg olarak ölçülebilir? ...... Sonra birden bastırıverdi kasvet... Kalleş bir gölge, ağır ağır sokuldu dolunayın nurdan yüzüne... Birkaç dakika içinde kara bir şal gibi tamamen örttü üzerini gece güneşinin... Bir süre kıvranıp durdu ay ışığı, sonra tutulup kaldı aniden... Karanlık hükümranlığını ilan etti dağ yamaçlarında... Bozkır, siyaha teslim oldu.Bu parçada neden söz edilmektedir? Psikolojide, genelde hastalık tanısı koyma, hastanın tedavisini belirleme ve tedavinin etkililiğini değerlendirmede kullanılmak üzere, yapılan görüşmelerden, klinik psikolog ve psikiyatrın yaptığı değerlendirmelerden, uygulanan psikolojik ve nöropsikolojik testler ve ölçeklerin sonuçlarından, sosyal ve mesleki durum ile eğitim durumu hakkındaki bilgilerden yararlanarak yürütülen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Sınıfta düşüncelerini paylaşmasak ta herkes istediğini söylemekte serbesttir Böyle düşünen biri neyi savunuyordur? Musa: Ayakta söyleriz. Yusuf: Mehmet Akif Ersoy yazmıştır.Sevginaz: Saygı duruşunda ve hazır-ol da okuruz. Yukarıdaki öğrenciler bazı bilgiler vermiştir. Buna göre verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisinin binler bölüğünde 478 sayısı vardır? Bozmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçersiz bir duruma getirmek anlamında kullanılmıştır? TBMM Hükümetinin ilk uluslar arası siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların korunması için alınacak tedbirlerden değildir? İstiklal Marşını okurken nasıl davranmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerimizden biri değildir? Şiir, hayat ile sanat arasında bir bağ arayan kafaların ürünü olarak ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir