S:1

II.Abdülhamid, 18 Eylül 1894 tarihinde binlerce kilometre uzaklıktaki Amerikada orman yangınlarından zarar görenlere 300 lira yardım gönderdi. Osmanlının bu yardımına karşılık, Washington Sefareti bir yazıyla teşekkürlerini bildirirken, bütün Amerikan gazeteleri de bu yardımdan övgü ile bahsetti. Sultan Abdülmecid, 1847de İrlandada meydana gelen büyük kıtlık nedeniyle bu ülkeye cömert bir yardım yaparak diğer Avrupa devletlerine örnek olurken, II.Abdülhamit 1900 yılında Hindistanda kıtlık çeken halka Bağdat ve Basradan yeterli miktarda zahire satın alınarak gönderilmesi için talimat verdi.
Metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

II.Abdülhamid, 18 Eylül 1894 tarihinde binlerce kilometre uzaklıktaki Amerikada orman yangınlarından zarar görenlere 300 lira yardım gönderdi. Osmanlının bu yardımına karşılık, Washington Sefareti bir yazıyla teşekkürlerini bildirirken, bütün Amerikan gazeteleri de bu yardımdan övgü ile bahsetti. Sultan Abdülmecid, 1847de İrlandada meydana gelen büyük kıtlık nedeniyle bu ülkeye cömert bir yardım yaparak diğer Avrupa devletlerine örnek olurken, II.Abdülhamit 1900 yılında Hindistanda kıtlık çeken halka Bağdat ve Basradan yeterli miktarda zahire satın alınarak gönderilmesi için talimat verdi.Metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Osmanlı hoşgörüsü felaket yaşayan ülkelere yardımı gerektirir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Ben bir öğretmen olarak gönderildim. diyen Peygamberimizin yapacağı bir davranış değildir? Değişmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı bir anlamda kullanılmıştır? I. Sübhaneke Allahümme ve bihamdikII. Ve la ilahe ğayrukIII. Ve Teala ceddükIV. Ve celle senaükV. Ve tebarekesmükSübhaneke duasının doğru bir şekilde okunabilmesi için, tabloda numaralandırılmış halde verilen bilgilerden hangilerinin yeri değiştirilmelidir? Anadoludaki ilk yerleşim yerlerinin deprem, salgın hastalık ya da savaşlar sonucunda yıkılmasına rağmen insanlar yeni yerleşimlerini yine bu bölgelerin yakınlarına yapmışlardır.Bu durumun ortaya çıkmasında bölgenin hangi özelliği daha etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yapılış gerekçelerinden biri olamaz? O, göklerde de, yerde de (tek) Allahtır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve ne kazandığınızı bilir. (Enam Suresi 3) Yukarıda ayet meali Allahın hangi sıfatına işaret etmektedir? NŞAda saf su içerisine uçucu olmayan X katısı ilave edilip sabit sıcaklıkta çözünüyor.Buna göre, hazırlanan çözeltinin kaynama noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hangisi bizim sorumluluğunuzda olan bir iş değildir? Hangi sayının 5 fazlasının 3 katı 42ye eşittir? verilen ifadeye uygun cebirsel ifade hangisidir? Anneme "Anne mis gibi kokmuş, börek mi yaptın?" dedim. Acaba hangi duyu organımı kullandım? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? According to the studies; dolphins, whales and - - - - other sea creatures use highly versatile navigation systems. Bir yazının boyutunu,rengini, şeklini değiştirmek için hangi menü kullanılır? Aşağıdaki deyimlerin hangisi " çok güzel konuşmak " anlamındadır? Geçmiş kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi ördek ile kurbağanınüreme ve gelişimlerindeki ortak özelliklerdendir? Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almıştır? Hammaddenin çabuk bozulabilir olduğu ürünlerin üretim tesisleri hammadde kaynağına yakın yerlerde kurulur. Bu duruma aşağıdaki sanayi dallarından hangisi örnek gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi tiyatro eserini oluşturan ögelerden değildir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına "Y" yazınız. (....) Trafikte en önemli unsur insandır. (....) Bir yere gitmek için en güvenli yol tercih edilmelidir. (....) Trafik işaret ve levhalarına zarar verenleri yetkililere bildirmek vatandaşlık görevimizdir. (....) Acelemiz varsa kırmızı ışıkta da karşıya geçebiliriz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri de toplumsal değişimdir.Aşağıdakilerden hangisi bu gerçeğe uygun olmayan bir değerlendirmedir? Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde hava kirliliği, sanayi tesislerinin daha az olduğu yerlere göre daha fazladır.Yalnızca bu bilgiye bakılarak aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinde hava kirliliğinin diğerlerine göre daha az olması beklenir? Bir sitede 5 apartman vardır. Her apartmanda 9 kat vardır. Her katta 3 daire ve her dairede 6 pencere olduğuna göre bu sitedeki apartmanlarda toplam kaç pencere vardır? "Geniş" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismi nitelemektedir? - - - - people are there on the bus now? 9dan 2 .............. , 7 kaldı. tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? Erzurum Kongresinin aşağıdaki kararlarından hangisi yabancı etkisinin kabul edilmeyeceğinin göstergesidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, özneyüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? Burakın 52 tane bilyesi vardır. Burak bilyelerinden 12 tanesini arkadaşına verdiğine göre geriye kaç bilyesi kalmıştır? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organlarından değildir? Allaha ve ahiret gününe inanan ya ................... söylesin ya da sussun.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler şeklindeki tanımlama aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Hava katmanına ................................. de denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Aşağıdakilerden hangisi 3.sınıf öğrencisi bir çocuğun yapabileceği bir görevdir? Ekvatorda 28°C civarında olan yıllık sıcaklık ortalamaları kutuplarda 0°Cnin altına düşmektedir. Ekvator ve kutupların yıllık sıcaklık ortalamaları arasındaki farkın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 1-Kayaç 2- Kum 3-Çakıl 4-TaşYukarıdakilerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir? (I) Sanatçı, bu yapıtında kültürel yapısına yabancı olmadığı bir coğrafyanın insanını anlatmıştır. (II) Bu coğrafyanın ağıtlarını, efsanelerini, türkülerini, masallarını, inançlarını kısaca düşünce biçimini etkileyici bir dille okuruna aktarmıştır. (III) Bu nedenle romanlarında kahramanlarına, kendi bilinçlerinin sınırı içinde bir dünya kurmuştur. (IV) Halk düşüncesinin işleyişini çok iyi yakalayan yazar, yapıtlarını efsaneleştirmeyi amaçlamıştır. (V) Anadolu insanını bulunduğu yörenin halk söyleyişleriyle konuşturan yazar, bu nedenlerle benzersiz kalabilmiştir.Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde abartılı bir ifade kullanılmamıştır? Our team has won only a match - - - - . Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir