S:1

I. Anadolunun fethini ve bu fethi gerçekleştiren kahramanların anlatıldığı bir destandır.
II. 12.yy.da sözlü olarak şekillenmiş 13.yy.da yazıya geçirilmiştir.
III. Anadolu coğrafyası, destanda gerçek isimleriyle yer alır.
IV. Destanda adı geçen kahramanlar, gerçek Türk beyleridir.
V. Bu destan uzun süre bir tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir.
VI. Eser ilk defa Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavusun emriyle İbn-i Ala tarafından derlenmiştir.

Yukarıda özellikleri sıralanan eser aşağıdakilerden hangisidir?

I. Anadolunun fethini ve bu fethi gerçekleştiren kahramanların anlatıldığı bir destandır.II. 12.yy.da sözlü olarak şekillenmiş 13.yy.da yazıya geçirilmiştir.III. Anadolu coğrafyası, destanda gerçek isimleriyle yer alır.IV. Destanda adı geçen kahramanlar, gerçek Türk beyleridir.V. Bu destan uzun süre bir tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir.VI. Eser ilk defa Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavusun emriyle İbn-i Ala tarafından derlenmiştir.Yukarıda özellikleri sıralanan eser aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Danişmentname " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın sonuçlarından değildir? Bir katı madde yeterince ısıtıldığında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Dünya kendi etrafında bir tam dönüşünü ne kadar sürede tamamlar? • Sosyal içme evresi olarak bilinir.• Bu evre yaşam boyu böyle sürebilir ve kronik alkolizm oluşmaz. Fakat içenlerin bir bölümü birkaç yıl içinde içkiyi artırır ve düzenli almaya başlar.Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüktür? Dinimizde hırsızlık yapmak, hayvanlara eziyet etmek, birine iftira etmek, yalan söylemek gibi davranışlar aşağıdakilerden hangisine girer? Bir tablo ne denli ustaca ve kusursuz olursa olsun, yaşayan gerçek doğanın yalnızca bir kesitini yansıtabilir. Çünkü o bir kopyadır. Oysa doğa sonsuz zenginlikleri ile bizi var eder, eğitir ve yeniler. Bu parçada vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler (gece kelebekleri) ve böcekler ateşe atlamaya başlamış. Bu kimse onları kurtarmaya (engel olmaya) çalışmışsa da başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de (tıpkı o adam gibi) belinizden (kemerinizden) tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz. (Buhari, Rikak, 26)Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerine ait bir özellik değildir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde aile anlamına gelmektedir? 7 onluk 3 birlikten oluşan sayı, hangi onluğa daha yakındır? Günümüzde geçerliliğini yitirmiş meslekler vardır. Buna göre hangisi günümüzde geçerliliğini kaybetmiş bir meslektir? 1011 işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Cebimde 20 liram vardı. Annem 18 lira, babam 10 lira verdi. Kaç liram oldu? Shakespeare (Şekspir) yalnızca şiir, hikâye ve komedi yazmadı. Tarihin derinliklerine gömülmüş acı, aşk, sevgi ve inanç konularını işleyen oyunlar da yazdı. Yazdığı bu oyunlar dünyaca tanındı. Hamlet, Othello, Kral Lear, Romeo ve Jülyet adlı eserleri bunlardan bazılarıdır.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi vardır? Evrende kendi kendisini var eden ve bu varoluşunu kendi seçimleriyle belirleyen tek varlığın insan olduğunu kabul eden felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir? " Elli yedi " sayısının, sayı değeri farkı kaçtır? Anadoludaki kazılarda bulunan;I. Sulama kanallarıII. Altın takılarIII. Tapınaklargibi buluntulardan hangileri özel mülkiyetin varlığına kanıt olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç ilişkisi kurulmamıştır? Ok değmiş yara sızlarYaralının hâlindenNe bilsim yarasızlarBu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Allaha olan şükrümüzü belirten davranışlardan birisi olamaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde büyük ünlü uyumu yoktur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir? Zil çaldığında tenefüse çıkmak için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi büyüme ve gelişmeyi etkileyen zararlılardan değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Peygamber Efendimiz hangi tarihte hicret etmiştir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün görevidir? Aşağıdakilerden hangisi Allahın tek ilah olduğunu delillendiren ayet meallerindendir? Aşağıda verilen uzunluk ölçülerinden hangisi diğerlerinden daha kısadır? Aşağıdakilerden hangisi şükrün anlamlarından biri değildir? Tomorrow - - - - a hard day for you. Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı kimdir? Mondros Ateşkes antlaşmasının hemen ardından itilaf Devletleri vatanımızı yeryer işgale başladılar İşte bu nedenle vatanı koruma ve bağımsız yaşama duygusunun eseri olarak ortaya çıkan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin özelliği olamaz? 63 278 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Silindire giren havayı temizleyen parça aşağıdakilerden hangisidir? I. Türklerin Müslümanlığı benimsemesiyle birlikte bu dinin etkisiyle yazılmış sanatsal metinler verilmeye başlanmıştır. II. Uygur alfabesinin de kullanıldığı İslami döneme ait ilk dil ve edebiyat ürünlerinde, zamanla yalnız Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. III. Bu dönem eserleri, ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar döneminde verildiğinden Hakaniye lehçesiyle kaleme alınmıştır. IV. Dinî ve didaktik içerikli bu eserlerde İslam kültür ve uygarlığının etkileri açıktır. V. Bu dönemde kaleme alınan eserlerde Göktürkçe ve Uygurcanın etkileri hiç yoktur. Numaralanmış yargılardan hangisi İslami Dönem ilk eserler için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'e ianan ilk dört kişiden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir