S:1

Su, kum ve talaş tozundan oluşan karışımı tek bir işlemle ayırmak isteyen bir öğrenci verilen yöntemlerden hangisini kullanır?

Su, kum ve talaş tozundan oluşan karışımı tek bir işlemle ayırmak isteyen bir öğrenci verilen yöntemlerden hangisini kullanır? sorunun cevabı "Yüzdürme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
............................................, havayı ısıtır, nemlendirir ve temizler. Enzimler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (-12x – 5) - (-x - 1) ifadesinin sonucu kaçtır? Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen kişidir... (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 400.)Yukarıdaki hadiste bahsedilen dostluk bağını kurabilmek için aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durulmalıdır? Yeşil pencerenden bir gül at bana, Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına, Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. (Ahmet Muhip Dıranas)Bu dörtlüğün konusu bakımından türü, aşağıdakilerden hangisidir? 20 ∶ 20 . 20 − 20 ∶ 20 işleminin sonucu kaçtır? Çocukken balon alırdım. Gergin, içi dışı ışıklı, elden kaçınca havanın boşluğunda kaybolan, hidrojen gazıyla dolu balonlardan... Nefesle şişirilenlerden, top oynananlardan değil. Yatarken karyolamın demirlerine bağlardım. Sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırlardım.Bu parçada kişiye göre anlatımlardan hangisi kullanılmıştır? Hadis: Ey amca! Sağ elime Güneşi, sol elime Ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.Peygamberimiz yukarıdaki sözü ile neyi ifade etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Türk devletlerinde görülen eğitim kurumudur? Bugün salı olduğuna göre 15 gün sonra hangi gündür? Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biridir? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? I. Hücre çeperi bulundurmaII. Fotosentez ile besin sentezlemeIII. Mitokondrilerinde enerji üretmeYukarıdaki özelliklerden hangileri bakteriler için geçerli olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda görülen tiplerden biri değildir? Bana kara diyen dilber Gözlerin kara değil miBu dizelerdeki ‘‘kara sözcüğünün eş seslisi aşağı- dakilerden hangisinde kullanılmamıştır? Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin, Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter.Hadisin anlamına en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatında Tanzimattan itibaren sanatçılar arasında çeşitli çatışmalar yaşanmıştır. Tanzimat Birinci Dönemde Namık Kemal ve Ziya Paşa arasında başlayan eskİ-yeni çatışması, Tanzimat İkinci Dönemde Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında devam etmiştir. Servetifünun Döneminde ise topluluğa bağlı olan Tevfik Fikret ve topluluk dışında olan Mehmet Akif arasında dünya görüşü açısından tartışmalar yaşanmıştır. İlgi çekici olan ise Akif ve Fikret, şiiri düzyazıya yaklaştırmada, aruzu Türkçeye başarıyla uygulamada, önceleri bireysel konularda yazarken sonradan sosyal konularda eser vermede benzer özellikler göstermektedir.Bu parçaya göre Mehmet Akif ve Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Meriç Nehrinin ortasındaki Kirişçi Adasında gezintiye çıkmıştık.(2) Taze çimenler, kardelenler, bahar yağmurlarıyla yıkanmış toprak kokuları ve çağıldayan ırmağın huzur veren sesi etkileyiciydi.(3) Üç kişiydik.(4) Bir müddet etrafı seyredip yemek yemek için bir restorana gittik.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde beğeni söz konusudur? Hz. Muhammed kendisini ziyarete gelen Necran Hristiyan heyetinin Mescid-i Nebide ibadet etmesine izin vermiştir.Hz. Peygamberin bu davranışı aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir? Orucu açmak için akşam vakti girince yenilen yemeğe ne ad verilir? Kalıcı kar sınırının Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 44ten başlayarak ileri doğru ikişer sayarsak 4. sayı kaç olur? Aşağıdakilerin hangisinde edat, iki sözcük arasında benzerlik ilgisi kurmuştur? *Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.*Çevresinde halkaları vardır ve en büyük uydusu titandır.*Güneşe en uzak gezegendir. Yukarıda özelliği verilmeyen gezegen aşağıdakilerden hangisidir ? Yirmi üç tam, yüzde beş ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk ilke ve devrimlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? MİMAR SİNAN Mimar Sinan Kayseri nin Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğunda dedesiyle birlikte dolaşıp ona çıraklık etti. Bir süre sonra dedesi Yusuf Ağa öldü. Yalnız kalan Sinan, İstanbul'a gitti. Onun becerikli ve kimsesiz olduğunu gören bir toprak sahibi onunla ilgilendi. Sinan'ın yapı işlerinde yetenekli olduğunu görünce onu saray mimarlarının yanına yolladı. Sinan orada yıllarca çalıştı. Mimarlığın bütün inceliklerini öğrendi. Sonra usta oldu.Mimar Sinan çocukluğunda kime çıraklık etmiştir? I. Allahtan başka ilah olmadığıII. Peygamberlerin Allahın elçileri olduğuIII. İbadetlerin farz, vacip ve sünnetlerinin neler olduğuIV. Dünya hayatının sonunda ahiret hayatının olduğuV. Kuranın vahiy ürünü bir kitap ve İslamın temel kaynağ olduğuMüslümanlar yukarıdaki konulardan hangisinde görüş birliği içerisinde değildir? Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki illerimizin hangisinde bor yatakları bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisinde bulunan kemikler yassı kemiktir? Mekke ve çevresinde dürüstlüğü ile tanınan Hz Muhammedin lakabı nedir? Aşağıdakilerden hangisi, ebeveynin çocuğuna olan sorumluluklarından biri değildir? Bir insan kaç yaşında oy kullanma hakkına sahip olur? 22 Haziran 1919 tarihinde yapılan toplantıda Vatanı ,milletin azim ve kararı kurtaracaktır. kararı ,aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi iri kelimesinin eş anlamlısıdır? `Realizm´ kavramının kelime anlamı hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir