S:1

Yaşları 3, 5 ve 7 olan üç kardeşe bir miktar para yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. 5 yaşındaki kardeş 20 TL aldığına göre paylaştırılan toplam para kaç liradır?

Yaşları 3, 5 ve 7 olan üç kardeşe bir miktar para yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. 5 yaşındaki kardeş 20 TL aldığına göre paylaştırılan toplam para kaç liradır? sorunun cevabı "60" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
5687 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali nedir? Her gıdada bulunan ve vücudumuzda ......................... olarak görev yapan besinler vitamin, su ve minerallerdirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İsra ve Miraç hangi olaydan hemen sonra gerçekleşmiştir? Dostluk sözcüğünün karşıt anlamı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Hangi kelime tek başına bir cümle olamaz? Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre izinli memurların göreve çağrılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların bölümlerinden biri değildir? • Yükselti fazladır.• Tarım alanları sınırlıdır.• Yaz yağışları fazla olduğu için gür otlar vardır.Yukarıda özellikleri verilen bir bölgede hangi ekonomik faaliyetin daha fazla gelişmesi beklenir? Frig kralları tarımı korumak için ağır cezalar içeren kanunlar hazırlamıştır. Frig krallarının bu uygulamaları aşağıdakilerden hangisine verilen önemi gösterir? Kaldırımın bulunmadığı karayollarında yol kenarında kalan; hayvanların, yayaların ve mecburi hallerde de taşıtların kullanabileceği alana ne ad verilir? Ülkemizde iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle peribacaları adı verilen yeryüzü şekilleri oluşmuştur. Bu şekillerin oluşumunda aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi etkili olmuştur? 216 + 217 + 218 işleminin sonucu kaçtır? Kıtalar bir araya geldiğinde bir bütünün parçaları gibi birbirini tamamlar.Yukarıda verilen bilgi kullanılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur ? I. Kısa süreli hapis cezalarıII. Saray ve tapınakların yapılmasıIII. Yaylak ve kışlak hayatının olmasıIV. Çadır ve koşum takımlarıYukarıdakilerden hangileri ilk Türk Devletlerinde göçebe bir yaşamın sürdürüldüğüne kanıt olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir? Bu yüzden en büyük sanat eserleri sanatçının özgürce yaşadığı toplumlarda filizlenmiştir.cümlesinin öğeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Başka yere uzanmam / Kendi önümden yerim Allaha şükrederek / ............... derim.Şiirdeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre aşağıdakilerden hangi Bilgi veya belgeler, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında değildir? Aşağıdakilerden hangisi bisikletin güvenlik donanımlarından birisidir? Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine örnektir? Bir devredeki ampulün parlaklığını etkileyen yapılar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Children - - - - relatives on Ramadan Feast. Aşağıdakilerden hangisi protokol kurallarının uygulandığı kamusal yerlerden biri değildir? Girdiği sınavda iyi sonuç alacağını düşünen bir öğrencinin umdu­ğu sonucu alamaması üzerine hangi duyguyu yaşaması beklenir? Hangisi bir cümledir? Mondros Ateşkes Anlaşması ile düşmanlar hızla yurdumuzu işgale başlamıştı.Aşağıdakilerden hangisi Fransızların işgal ettiği yerlerdendir? İslamın şartlarından biri de namaz kılmaktır. Müslümanların bir günde kaç vakit namaz kılması gerekir? Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.Yukarıda tanımlanan hak aşağıdakilerden hangisidir? Orduların moral gücünü yükseltmek ve güven duygusunu arttırmak için verilen söylevdir.Bu cümlede tanımı yapılan söylev türü aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberlere inanırız. Çünkü onlar ..................................................... cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmez? Aşağıdakilerin hangisinde metnin sonunda yay ayraç içinde verilen hikâye unsuru yoktur? 1. is2. yanında3. kazanın4. bulaşır5. kara6. duranaNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir? Katalizör için;I. Bir tepkimeyi başlatamaz.II. Ürün miktarı ve ürün cinsini değiştiremez.III. Tepkime mekanizmasını değiştirebilir.yargılarından hangileri doğrudur? 40 ekmeğin yarısı satıldı. Kalan ekmeğin 6 tanesi yenildi. Kaç ekmek kaldı? Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak tedbirler arasında yer almaz? Bir yetim görünce döktür dişiniBozmaya çabala halkın işiniGünde yüz adamın vur kır dişiniBir yarayı sarmak için yeltenmeBu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi hayvan hem karada hem de suda yaşar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir