S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? sorunun cevabı "Cumhuriyet 29 Ekim 1923’de kuruldu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Kaz kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? İslama göre, barış ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi eylemdir? - - - - has got a mobile phone? Aşağıdakilerden hangisi cins ismi olamaz? Medineliler, 621 ve 622 yıllarında Mekke yakınlarında peygamberimizle görüşerek her zaman ve her yerde Müslümanlarla birlikte olacaklarına dair söz verdiler ve Hz. Muhammed (sav) ve ona inananları Medineye davet ettiler. Bu görüşmelere tarihte ne ad verilir? Atatürk, çocuklara hangi bayramı armağan etmiştir? Kuvay-İ Milliyenin amacı vatanı işgal eden kuvvetlerini yurttan atmaktı. Kuvay-i Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı, yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Burada, Kuvay-i Milliyenin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur? 96 kişilik tiyatro grubunu 4 gruba ayırdık. Her grupta kaç kişi olur? Adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukuki, mali ve idari koşulları sağlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir? Güneş hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklıdır? Aşağıdakilerin hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden değildir? Ayın yüzeyinin Dünyada D harfi şeklinde görüldüğü evre ............................. olarak adlandırılır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı olan sorumluluklarımızdan birisi değildir? Polis adı verilen şehir devletleri halinde yaşadılar. Güçleri denk olduğundan birbirlerine üstünlük sağlayamamaları nedeniyle ilk çağda milli bütünlüklerini sağlayamadılar. Sadece ülkelerini ele geçirmeye çalışan Perslere karşı birlik sağlayan bu medeniyet hangisidir? a, b, c pozitif tam sayılardır. x = 5a + 3 = 6b + 4 = 8c + 6 olduğuna göre xin 350den büyük en küçük değeri kaçtır? Bir lokantaya pirinç, bulgur ve nohut alınıyor. Alınan pirinç 25 kilogramdır. Bulgur pirinçten 6 kilogram eksik, nohut bulgurdan 3 kilogram fazladır.Buna göre lokantaya kaç kilogram nohut alınmıştır? Bir çocuğun evde sorumluluk alması hangi sonucu oluşturmaz? We park our car into the - - - - and we have a shower in the - - - -. '' Siyah - Sarı - Mavi ''Yukarıdaki renklerin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ortak amaç, çıkar ve görüşler çerçevesinde birleşen en az iki kişiden oluşanbireylerin bütününe gurup denir.Aşağıdakilerden hangisi bu gruptandır? Ülkemizde görülen doğal afetlerden hangisien çok mal ve can kaybına neden olmaktadır? Kanın damarlar içinde hareket etmesini sağlayan organ hangisidir ? I. Bilimde tek bir bilimsel metot vardır.II. Bilim insanı tarafından sunulan bilgiler sorgulanabilir olmalıdır.II. Bilim mutlak doğrular içerdiği için değişken yapıya sahip değildir.Bilim ve bilim insanı için verilenlerden hangileri doğrudur? www.mediamarkt.itYukarıdaki web adresi hangi ülkeye ait olabilir? Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan biri değildir? Rakamları farklı 5 basmaklı en küüçük doğal sayı rakamları farklı 4 basamaklı en küçük sayıdan kaç fazladır? Aşağıdaki cephelerden hangisinde Osmanlı Devleti savaşmamıştır? Proje halindeki Movie Maker dosyasını nasıl film dosyasına çeviririz? Aşağıdaki eylemlerden hangisi hareket anlatır? Yavru martı, kumlukta yalnız kalınca, durumunu düşündü. Önünde bol yiyecek vardı. Kumluk sıcacık, rahat ve iyiydi. Sadece, karşı kayalıklardan gelen martı çığlıkları tedirgin ediyordu onu. Orayı ve oradakileri seviyordu. Ama uçmaya başlayalı beri, annesi dirlik vermiyordu ikide bir: - Haydi, uç, denize dal, balık avla, diyerek başının etini yiyordu. Yavru martı nerede yalnız kalmıştı? 1. Merdiven koridorlarında koşmamalıyız.2. Derse girerken kapıyı çalmalıyız.3. Sınıfa öğretmenden sonra girmeliyiz.Yukarıdaki davranışlardan hangileri doğrudur? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesinde açılabilen okul öncesi eğitim kurumudur? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir? Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisiolabilir? 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? Peygamberimizin hadisine göre en hayırlı komşu kimdir? Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade eden sure aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangileri sınıfta kullandığımız bilgi teknolojilerindendir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir