S:1

Türk Milli Eğitim Sistemini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Türk Milli Eğitim Sistemini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "1739 sayılı kanun" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mayoz bölünme sırasında kromozomlar birbirine sarılır ve aralarında parça değişimi olur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayın canlılar için önemini belirtir? Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili keli­melerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? What would you do if you - - - -a millionaire? Ahmet Bey’in maaşı 2750 liradır. Ahmet Bey maaşının 850 lirasını kiraya,965 lirasını kredi kartı borcuna ve 255 lirasını faturalara ayırmıştır.Buna göre Ahmet Bey’in maaşından geriye kaç lirası kalmıştır? Bir marangoz Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında sıra ile 40, 36, 55 adet kapı imal etmiştir.Ekim ayında imal ettiği kapılarla dört ayın aritmetik ortalaması 48 olduğuna göre bu maran- goz Ekim ayında kaç kapı imal etmiştir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Hz. Muhammed’in (sas) aşağıdaki davranışlarından hangisi “doğruluk” ilkesine bir örnek teşkil eder? Erzurum Kongresi’nde alıan “Millî iradeyihâkim kılmak esastır.” kararı, aşağıdaki Atatürkilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? İnsanda kemiklerin yapımı ve gelişmesinde aşağıda verilen hormonlardan hangisinin etkisi yoktur? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre mazeret izni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devleti’nin yaptığı aşağıdaki muharebelerden hangisi 15. yüzyılda gerçekleşmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi  eski ampullerle floresan lambaların ortak özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişenedebî metinlerden biridir? Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? Aşağıda verilen olaylardan hangileri toprak oluşumunda etkilidir?I. Isınma ve soğumaII. Akarsular ve rüzgârIII. Yer sarsıntıları Aşağıdakilerden hangisi, ulusal egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembollerinden biri değildir?  Günümüzde hiçbir toplum diğer toplumlardan ayrı olarak varlığını sürdüremez. Örneğin bir çok elektronik eşya Uzak Doğu’da üretilip tüm dünyaya yayılmaktadır.Bu parça aşağıdaki hangi kavramı açıklar? Peygamberimizin mescidinin yanında, ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan Müslümanlara ne denir? Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, yazdığı şiirlerinde takma ad (mahlas) olarak, aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? Peygamberimiz Mekke’yi fethettiğinde müşrikler önceki yaptıklarından dolayı cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Peygamberimiz onlara: “Ben de size Yusuf’un kardeşlerine söylediği gibi ‘Bugün size geçmişten dolayı azarlama yok’ diyorum. Hadi gidiniz, hepiniz serbestsiniz” dedi.Peygamberimizin bu sözleri onun hangi özelliğini göstermektedir? 6y = 2 - 4x ve 3x = 4y + 10 denklemlerini birlikte sağlayan (x, y) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?  Peygamberimiz hac mevsiminde Medinelilerle ilk defa kaç yılında nerede görüşmüştür? Ahmet Haşim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir binanın 7. katında asansöre binen Umut, asansörde −2 düğmesine bastığında kaç kat aşağı iner? Hangi isim türü diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki araçlardan hangisi yolcu taşıma aracı değildir? Her biri günde 15 litre süt veren 20 inekten elde edilen sütleri doldurmak için 25 litrelik kaç tane kap gerekir? 15.9= 15.6 + 15. K işleminin eşitliğinde K yerine aşağıdakilerden gelmelidir? “Tuğrul Bey’in Bağdat’a girişi sırasında kaçmayı başaranBüveyhoğulları Devleti’nin Türk kökenli komutanı ........,Fatımi halifesinin yardımıyla yeni bir ordu kurmuş, TuğrulBey’in Bağdat’tan ayrılmasınıfırsat bilerek Bağdat’a girmiş ve halifeyi tekrar esir alarak, hutbeyi Fatımi halifesi adına okutmuştur.” Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılanyere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilkokula kayıtla ilgili okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan kaç aylık olanları velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?  Kaan’ın 15 tane misketi vardı. 8’ ini de kardeşine hediye etti.Kaan’ın kaç tane misketi kaldı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır?        Çevresi 36 cm olan bir ikizkenar üçgenin uzun kenarı 160mm ise aynı olan kenarlarından biri kaç cm’dir? Başımızın üstünde nereden geldiği bilinmeyen bir rüzgâr esiyordu. Bu rüzgâr, kızgın çöllerin içinden çıkarak alnımızı bir alev gibi yakıyordu.Bu parçada bir söz sanatı kullanılmıştır. Bu sanatın göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi pillerle ilgili yanlış bir bilgidir? Orduda onluk sistemi kullanan ilk türk devleti hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan mahkemelerden birisi değildir? “Bir oruçluya iftar ettiren kimseye, o oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Ancak o oruçlunun sevabından da bir şey eksilmez.” (Hadis-i şerif)Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar.” şeklinde ifade edilen “Ödev ve Sorumluluk” aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir