S:1

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıktan kesme disiplin cezasında memurunbrüt aylığından, aşağıdaki hangi oranlar arasında kesinti yapılır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıktan kesme disiplin cezasında memurunbrüt aylığından, aşağıdaki hangi oranlar arasında kesinti yapılır? sorunun cevabı "1/30 - 1/8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Eğilip büküldükten  sonra eski şeklini alan maddelere ……….maddeler denir Sekoya ağacı üzerinde duran bir kelebekle röportaj yaptığınızı düşünün. Sekoya ağacı binlerce yıl yaşarken kelebek ancak 3 veya 5 gün yaşayabilir. Kelebeğe üzerinde durduğu cismi canlı olarak algılayıp algılamadığını sorduğumuzda: ‘‘ Ben 3 gündür buradayım ve tek bir hareket bile hissetmedim.’’ cevabını alırsınız. Aynı husus ortalama ömrü 60 ile 80 yıl arasında değişen insanoğlu için de geçerlidir. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun hareketli olduğunu, ancak hissedebileceğimiz bazen de yıkıcı olabilen sarsıntılarla algılayabiliyoruz. I. Deprem II. Volkanizma III. Epirojenez IV. Orojenez Parçaya bakıldığında yukarıdaki olaylardan hangisinin oluşumunu daha kısa sürede gerçekleşir? Arabaya bindiğimizde ilk yapmamız gereken kural nedir? Aşağıdakilerden hangisi ilk dört Müslüman’dan biri değildir? “Kalem, kağıt, çivi, yağ” gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? Bedir Savaşı'nda esir düşen Mekkelilerden okuma yazma bilenler, on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldı.Bu uygulama için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Toplu yaşamın bir gereği olarak aşağıdakilerden hangisine önem vermeliyiz?  Son yıllarda toplumumuzun görsel sanatlar sevgisinde bir kımıldanma görülüyor. Her sanat dalı yaşama açılan pencerelerden biridir. Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmeye tahammül edenler, ruh çölünde yaşıyor demektir. Çölden dışarı adım atanlar, yaşadıkları yerlerin duvarlarına resim asmaya, heykelle ilgilenmeye, fotoğraf çekmeye başladılar. Bu, övgüye değer!Bu metinde geçen ‘‘Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmek’’ sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Burçak ve Sueada  ikiz kardeşlerdir. Buna göre bu iki kardeşin nüfus cüzdanlarındaki hangi özellik farklıdır? Hz. Muhammed (sav.), peygamberlik öncesinde yaşadığı toplumda “Muhammedü’l-Emin” olarak anılırdı.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz? İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Mevlana Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle işbaşına gelmez? “43 003” sayısının okunuşu hangisidir? Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin ulusal bütünlük ve bağımsızlığın sağlanması açısından olumsuz bir özellik olduğu söylenilebilir?   Ay tutulmaları sırasında Ay hangi evrelerde bulunmaktadır? Aşağıda verilen sayılardan hangisi 42 sayısının bir çarpanı (böleni) değildir? Allah’a inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etmeye ne denir ? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Olmuş ya da olabilecek olayların kişi, yer, zaman ve mekân çerçevesi içinde anlatıldığı uzun mensur eserlere ne ad verilir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) kullanılması gerekmez? “Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk (ibadet) etsinler diye yarattım.”Verilen ayet aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Cami ve mescitlerde Kâbe’nin yönünü gösteren, imama ayrılmış, girintili bölüme - - - - denir? Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir çıkarma işleminde fark 284’tür. Eksilen sayı 115 artırılır, çıkan sayı 11 artarsa yeni fark kaç olur?  Bir uçak şirketinin, yolcuların kendilerini tercih etmesi için bilet fiyatlarında öğrenci, öğretmen ve yaşlı indirimi yapması toplumsal etkileşim tiplerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir? "465+194"  toplama işleminin tahmini sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bağlı kuruluşudur? Soğuğa dayanmanın en emin çaresi, soğuğu sevmektir. Hakikaten insan soğuğu aradığı zaman, ne kadar şiddetli olursa olsun, ondan şikâyetçi olmaz. Hayatta zorluklara dayanmanın da en emin çaresi, hayatı sevmektir; insan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır, bu külfetlerin hiçbiri insana ağır gelmez. Siz de hayata öyle güler yüzle bakar, etrafınızdaki insanlara bir kat daha hürmet edersiniz.               Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?   Aşağıdaki bilgilerin doğrularını ‘‘D’’, yanlışlarını ‘‘Y’’ ile işaretleyiniz. (...) Hayatımız kaderle programlandığına göre insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz.(...) Ahiret inancı, insanın davranışlarında kontrollü olmasını sağlar.(...) Evrendeki düzen ve ahenk Allah’ın bir olduğunu gösterir.(...) Beka, Allah’ın varlığının sonsuz olmasıdır. Osmanlı donanması, aşağıdaki hangi padişah döneminde Trabzon İmparatorluğu’nu tehdit edecek bir güce ulaşmıştır? Yeryüzünde Allah’a (c.c.) ibadet amacıyla inşa edilen ilk mabet …………….’dir Dua etmek kişinin Allah katındaki değeriniyükseltir.Ahmet : Dua ile Allah ve insan arasında yakınlık sağlanmışolur.Kemal : Dua sadece insanın kendisi için yapılır.Salih : Dua, insanın Allah’la iletişiminin özüdür.Dua ile ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisininsöylediği doğru değildir. Enerji iletim hızı,I. Maddenin cinsiII. Maddenin iki ucu arası sıcaklık farkıIII. Maddenin kalınlığıfaktörlerinden hangilerine bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gruba örnektir? "Kur'an-ı Kerim'i ilk suresi olan Fatiha suresinden başlayıp en son suresi olan Nas suresine kadar okumak demektir." Açıklaması yapılan ifade aşağıdakilerden hangisidir ? İlk halifedir. - Kuran-ı Kerim kitap haline getirildi.- Horasan ve Kafkasya İslam Devletine geçmiştir.Yukarıdaki gelişmeler hangi halife döneminde gerçekleşmiştir? “Sisli havada göz gözü görmüyordu.” cümlesinde geçen “sisli” sözcüğü havanın hangi özelliğimi gösteriyor? Soframızda “Peynir, zeytin, yumurta, tereyağı, bal, süt ve ekmek” gibi besin maddeleri varsa, hangi öğündeyiz demektir? I. Oy kullanmak,II. Vergi vermek,III. Ödevimizi yapmakIV. Askere gitmekYukarıda verilenlerden hangileri ülkemize karşı sorumluluklarımız arasında gösterilebilir? Dinle sana bir nasihat edeyim Hatırdan gönülden geçici olma Yiğidin başına bir iş gelince Anı yad ellere açıcı olma (Karacaoğlan) Bu halk şiirinin konusuna göre türü, aşağıdakilerden hangisidir?  Gönderilen bütün peygamberlerin insanlara bildirdiği en temel inanç prensibi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir