S:1

Bilgi Edinme başvurularının etkin,süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri alan birim hangisidir?

Bilgi Edinme başvurularının etkin,süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri alan birim hangisidir? sorunun cevabı "Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Tatlı dillim, güler yüzlüm Ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen?Bu dizelerdeki altı çizili kelime cümlenin hangi ögesidir? Allah’ın yapılmasını zorunlu tuttuğu emirlere ne denir? Aşağıdaki göllerden hangisi Marmara Bölgesi'nde bulunur? Geleneksel çocuk oyunlarının nasıl ortaya çıktığı konusundaki düşüncelerden hangisi doğrudur? ...................................üçgenin iç açılarının 180 derece olduğunu hesapladılar.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl ( zamir ) vardır? İlkyardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Karasal iklimin görüldüğü illerimizden biridir? “60,453” ondalık sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki fiil ve hâllerden hangisi “Devlet memurluğundan çıkarma” disiplin cezasını gerektirir?  Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden biri değildir? Hangisi sadece mikroskop ile incelenebilir?  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükselişinikolaylaştırmamıştır? • Hafif ve parlak yüzeydir.• Küçük süs eşyaları yapımında kullanılır.• Dünya’da en kaliteli olanlar Eskişehir’de çıkarılmaktadır.Bu özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  Faruk Nafiz Çamlıbel’in, Ulukışla yoluyla Kayseri’ye gidişinin izlenimlerindenoluşan, memleketçi şiirin örneklerinden olan eser aşağıdakilerden hangisidir?  I. Aşırı sıvı kaybıII. Kalp ritim bozukluklarıIII. Başa şiddetli darbe alınmasıYukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğin nedenlerinden değildir?  Bilinçsiz avlanmanın önüne bir türlü geçilemiyor, - - - - .Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse sebep-sonuç ilişkisi söz konusu olur? Aşağıdakilerden hangisi, devlet memuru olarak atanacaklar için geçerli olan sınav koşulu ve sınav sonuçları ile ilgili doğru bir bilgidir? Kuran’ı Kerim’de kaç sure vardır? Peygamber Efendimizin ailenin önemini belirten birçok hadisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi aile ile ilgili hadislere örnek değildir?  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilenlerin tamamı doğal sestir?                                                                  • Timur Devleti hükümdarlarından biri olup, aynı zamanda da astronomi bilginidir.• Timur hükümdarlarından Timur’un torunu, Şahruh’un oğludur.• Semerkant’ta yaptırdığı rasathanede gözlemlerde bulunmuştur.• “Yıldızların Fihrist Cetvelleri” adlı eseriyle ünlüdür.Hakkında kısa bilgi verilen hükümdar ve bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir? XVII. yüzyıl ıslahatlarını zorunlu kılan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? It is really hot outside. I would rather  -  -  -  -  at  home  than  go  out. Aşağıdaki çarpma işleminde hangisi en büyüktür? I.İpek Yolu II.Kral YoluIII.Baharat yolu Yukarıda verilen ticaret yollarından hangile­ri Anadolu’dan geçer? Hangi cümlede “merak” söz konusudur? “Nazar değmek” deyiminin eş anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin özelliğidir? I.Yıl boyu güneş ışınlarını büyük açı ile alır ve yıl boyu yaz mevsimi yaşanır.      II.Muz kakao, kahve gibi ürünler yetiştirilir.      III.İnsanlar yerleşim alanı olarak yüksek yerleri tercih ederlerYukarıda özellikleri verilen iklim  aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet :How often do you visit your grandparents?Ed : - - - - . Yüksel 39 yaşında, Hasret ise Yüksel' den 7 yaş büyüktür. İkisinin yaşının toplamı kaçtır?  Tanrı’nın varlığına ve birliğine , eşi ve benzerinin bulunmadığına inanma biçimidir. Tanımı verilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir ?  Bir dergi, Japonya’nın Fukuşima şehrinde depremin yol açtığı kazadan sonra meydana gelen radyoaktif sızıntı ile ilgili olarak şu haberi yazmıştır:Radyoaktif ışınlanmaya ve radyoaktif kirlenmeye uğramış insanların genetik yapısı ile kendilerinden sonra gelecek kuşaklara geçecek genetik miras konusunda çok büyük endişeler var.Bu haber aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez? Jerry            : - - - -?James : He is tall, fit and very handsome. Saf etil alkole işlem uygulandığında,•   Tanecikleri arasındaki boşluk artıyor.•   Taneciklerinin düzensizliği artıyor.Bu bilgiye göre maddede gerçekleşen hâl değişimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 193 dakika = ..................... saat cinsinden dönüşümü nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir