S:1

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlardan biri değildir? sorunun cevabı "Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
• Yumuşak ve koyu renklidir.• Tarım için elverişlidir.• Bitki ve hayvan kalıntıları bulundurur.Özellikleri verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Şehir yaşantısında komşuluk ilşkileri zayıflamıştır. Bu nedenle komşu çocukları pek görüşememekte ve birlikte zaman geçiremektedir. Çocuklar bir araya gelmedikleri için arkadaşlık ilişkileri gelişememektedir. Bunun önemli sonuçları, ......... ......... çocuk oyunlarının sayısının azalması hatta bazılarının unutulmasıdır.Paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse anlatım doğru olur? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına giren davranışlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlış yoktur? Dany : What do you want to be in the future?Birsu : - - - - .Dany : Ohh.Really? Why?Birsu : Because I like everything about food and kitchen. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Çeyrek litresi 4 TL olan meyve suyunun 7 litresi kaç TLdir? Misak-ı Milli Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilince itilaf devletlerinin tepkisi ne olmuştur? Kalkınmışlık düzeyi arttıkça ülkemiz tarımında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gözlemlenmez? 10 – 7 = 3 işleminin ingilizce yazılışıyla ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Bazen insan içine çıkmak istemem. cümlesinde altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Avrupada Rönesans hareketlerine yol açangelişmelerden biri değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi üç hecelidir? Atatürk, ilerlemenin eğitim ve bilime önem vermeklesağlanacağını düşünmüştür.Bu düşünceye göre yapılan yenilik aşağıdakilerdenhangisidir? Bu konuda,Ali de az çok biziM gibi düşünüyor.Yukarıdaki cümleye altılı çizili sözcüğün kattığı anlam aşıdakilerden hangisinde vardır? Dakikada 120 m yol giden bisikletli 4 dakikada kaç cm yol gider? Kronik akciğer hastalığının ileri dönemlerinde; morarma, aşırı yorgunluk, güçsüzlük, kalp yetersizliği ve kalpte ritim bozuklukları görülebilir.Buna göre, kronik akciğer hastalarında görülen yukarıdaki rahatsızlıklar hangisinin yetersizliğine bağlı olarak gelişir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur? Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla ilişkilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır? Miraç Gecesi Müslümanlara hangi ibadet farz kılınmıştır? I. ElektronII. ProtonIII. NötronVerilen atom altı taneciklerin geçmişten günümüze doğru keşif sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki eserlerden hangisi soyut ressam Yüksel Arslana ait değildir? Kütle kavramı ile ilgili;I. Birimi kilogramdır.II. m sembolü ile gösterilir.III. Temel bir büyüklüktür.IV. Vektörel bir büyüklüktür.V. Dinamometre ile ölçülür.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır Genellikle aynı topraklarda yaşayan, birbirle- rine ortak değerlerle bağlı, bir arada yaşama iradesine sahip insan topluluğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? I. Metabolizmayı düzenlemeII. İç dengeyi korumaIII. Enzimler için çalışma ortamı sağlamaYukarıda verilenlerden hangileri asit ve bazların ortak görevlerindendir? Sümeyye 2 dakikada 240 sözcük okuyor. Buna göre Sümeyye 20 saniyede kaç sözcük okur? Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarından biri değildir? Küçük bir çocuk alır eline boya kalemlerini; başlar evin duvarlarını boyamaya, resim çizmeye. İşte size küçük bir ressam... Birkaç çocuk bir araya gelip hemen evcilik oynamaya başlar. İşte size küçük tiyatrocular... Ve bir çocuk sözlerini kendisinin yazdığı, müziğini kendisinin yaptığı şarkıları hiç çekinmeden söyler. İnsan aslında daha küçükken başlar sanatla ilgilenmeye.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Kayaçlarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kıtalar arasında bulunan büyük su kütlelerine ..................... adı verilir.Bu cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kemik ve dişlerimizin gelişimi için gerekli olan besin aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almıştır? Allahın mescitlerinde onun adı-nın anılmasını engelleyenler ve onların yıkılmasına uğraşan kimselerden daha zalim kim vardır... (Bakara suresi, 114. ayet)Bu ayet aşağıdaki haklardan hangisini korumaya yöneliktir? Standartlara uygun üretilmiş mallarda ............ damgası bulunur cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir